William Turner. Ancient Rome; Agrippina Landing with the Ashes of Germanicus, 1839. Beskuren.

Moln, moln, molnBo Gustavsson resonerar kring molnens idéhistoria och symbolik.I en känd dikt av Baudelaire får en främling frågan vad han älskar i livet. Han svarar ”molnen som gå förbi … där borta … de underbara molnen”. Främlingen är naturligtvis Baudelaire som kände främlingskap i det franska samhället i mitten av 1800-talet. Molnen fick representera en romantisk längtan bort. Samtidigt skapade han sin poesi utifrån känslan av alienation och längtan bort.

I sin rikt illustrerade bok Moln i konsten (Themis 2020) citerar Elisabet Haglund dikten i Erik Blombergs översättning. Inte bara främlingen i Baudelaires dikt älskar moln utan det har även många konstnärer gjort. Haglund går genom den europeiska konsthistorien från senmedeltid till våra dagar utifrån molnmålarnas perspektiv. Fyra svenskar är medtagna: Strindberg, Prins Eugen, Karin Mamma Andersson och Madeleine Hatz. Spontant tänker jag på Ivan Aguélis målningar av kvällshimlar på Gotland. Moln och horisonter spelade en viktig roll i hans kontemplativa måleri.

Moln i konsten är inte bara en originell konsthistoria utan även en idéhistoria.

Moln i konsten är inte bara en originell konsthistoria utan även en idéhistoria. Haglund fokuserar på fyra perioder: italiensk renässans, spansk barock, engelsk romantik och måleri på 1900-talet fram till våra dagar. Fra Angelico är en favorit. Han levde som munk i Florens på 1400-talet. I målningen Johannes döper Jesus bildar molnen på himlen en ros, i vars mitt en duva svävar. Hör förenas symbolen för den Helige Ande med rossymbolen för Kristus.

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Sensualitet och sexualitet kan även återges genom moln. I Correggios Jupiter och Io skildras kärleksmötet mellan guden och nymfen Io i form av ett mörkt moln som griper om hennes nakna kropp. Michelangelos Yttersta domen i Sixtinska kapellet i Rom utspelar sig helt och hållet på moln. När domen fallit, försöker de förtappade att klamra sig fast vid molnen, medan de saliga stiger uppåt.  

Vid sidan av Turner och Strindberg ägnas El Greco det längsta kapitlet i Moln i konsten. Hos honom får molnen en dramaturgisk funktion, till exempel i Oväder över Toledo. Tunga mörka moln hänger över staden på kullar med grönskande träd. Det är en målning av El Grecos hemstad utan religiös konnotationer. Elisabet Haglund menar att man aldrig ser ovädersmoln över staden. Kanske är Oväder över Toledo därför inte realistisk utan målningen ger snarare uttryck åt El Grecos livssyn. Den mänskliga tillvaron befinner sig alltid under hot.  

Den engelska romantikens främsta molnmålare var John Constable och William Turner. För Constable utgjorde himlen det centrala i en målning och inte bara bakgrunden. Hans mest kända tavla Weymouth Bay från 1816 låter molnen få huvudrollen. Stranden ligger öde och tom, medan molnen i dynamiska formationer driver ut mot havet. Constable studerade molnformationer och gjorde flera målningar av enbart moln som blev mycket uppskattade av hans samtid.

Turner var en mästare på att återge atmosfärer med hjälp av ljus och färg långt före impressionisterna. Det gäller framför allt hans havsmotiv, till exempel Piren i Calais från 1803. Den bygger på skisser från en storm som Turner upplevde på sin första resa till kontinenten. Dramatiken i målningen är högt uppdriven med mörka molnmassor och ett våldsamt hav där människor i båtar försöker rädda sig upp på piren.

William Turner. Calais Pier (1803)
William Turner. Calais Pier (1803)

Under inflytande av Goethes Färglära utvecklades Turners måleri mot en abstraktion av ljus och färger. 1843 skapade han en serie målningar baserade på Bibeln som blev hans mest originella. Här upplöses landskapet till mystisk vision, till exempel i målningen Light and Colour the Morning After the Deluge Det är morgonen efter syndafloden då världen skapas på nytt.  

Även Strindberg målade stormar ute till havs då motivet abstraherades till färger och former. Oväder i skärgården från 1892 smälter samman hav, himmel och moln i ett nästan expressionistiskt utbrott av energi och rörelse. Strindberg målade intuitivt i syfte att fånga omvandlingarna i naturen. Det var en metod som blev viktig för surrealisterna. Blomman vid stranden från 1892 är närmast surrealistisk i sin explosion av små moln över himlen med samma spetsiga form som blomman i nedre hörnet.

Hos Salvador Dali var naturens metamorfoser inte ett motiv utan de utgjorde själva bildskapandet i en målning. I Gåta utan slut från 1938 tycks moln och klippor, bakgrund och förgrund förblandas och förväxlas. Symbolspråket består av en ljustriangel, ett ljusklot och ett ansikte som framtonar ur berget. Det är svårt att veta vad som händer i målningen, vilket gör att såväl konstnären som betraktaren blir delaktig i den gåta som iscensätts.

Henry Darger var en särling i den samtida konsten Han uppmärksammades först postumt mot slutet av 1900-talet. Han hade en olycklig barndom då han troligtvis utsattes för övergrepp på ett ungdomshem. Oskuldsfullhet under hot bildar ämnet för hans konst. Moln spelar en aktiv roll i skeendet. I målningen Strangled Child in the Sky stryps en flicka av händer som sticker ut ur ett moln. På marken stryps en annan flicka av ett moln samtidigt som någon sorts grym lek med små flickor tycks pågå.  

Karin Mamma Anderssons målningar berättar också otäcka saker, till exempel Stairway to the stars från 2002. På en svart natthimmel tornar hotfulla moln upp sig, medan några människor samlats till en picknick på stranden vid en sjö. Det verkar vara en idyll men om man ser efter håller alla utom en av de sex kvinnorna köttklumpar i händerna. Tavlor som föreställer ruiner eller befästningar är placerade som en trappa upp mot den svarta natthimlen.

I den märkliga målningen Molnet från 2016 är duken uppdelad i ett stort moln mot en svart himmel och en mur eller ett stenröse som sträcker sig diagonalt genom hela tavlan. Ett gåtfullt samband mellan moln och murar antyds. Kanske är människan på en och samma gång moln och mur.

Hos Madeleine Hatz är själva materien sublimerad till en rymd av moln. Hon låter sig inspireras av den mystiska skriften The Cloud of Unknowing från 1300-talet. Hennes konst ger uttryck åt detta moln av ovetande som blir visionärt seende. I La liberté från 2017 har det gråbruna tunga jordiska lyfts upp bland blåa, vita och rosa moln i en oändlig rymd. Enligt Hatz är molnen ”som starka påståenden. Ändå finns ingen utsaga.” Det paradoxala är att hon själv och världen känns verkligare genom denna utsaga.

Text Bo Gustavsson
Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

UTGÅVA 2020:3 | KRIG & FRED

Foto: Virvoreanu Laurentiu

Kriget mot insekterna

Mathias Jansson diskuterar människans ständiga krig mot insekterna.

Av: Mathias Jansson
2020 | 3 | KRIG & FRED | 02 oktober, 2020

Foto: Andrea Ullius. Beskuren

Ålandsexemplet – föredöme eller motsatsen

Rolf Karlman diskuterar ett föredöme på fredlig konfliktlösning.

Av: Rolf Karlman
2020 | 3 | KRIG & FRED | 02 oktober, 2020

naparte ante la Esfinge, por Jean-Léon Gérôme.

Historiens djup

Tobias Harding om tidens och historiens outgrundliga djup.

Av: Tobias Harding
2020 | 3 | KRIG & FRED | 02 oktober, 2020

 Sir John Everett Millais, Ofelia (1852).

Det ockultas återkomst

Esoterism, symbolik och mystik i vår samtida konst.

Av: Lena Månsson
2020 | 3 | KRIG & FRED | 02 oktober, 2020

William Turner. Ancient Rome; Agrippina Landing with the Ashes of Germanicus, 1839. Beskuren.

Moln, moln, moln

Bo Gustavsson resonerar kring molnens idéhistoria och symbolik.

Av: Bo Gustavsson
2020 | 3 | KRIG & FRED | 02 oktober, 2020

Foto: Elias Sch.

Ett tredje världskrig är omöjligt

"Traditionens krafter tror att de leder spelet, men i verkligheten är de redan marginaliserade." - Guido Zeccola diskuterar makten och kriget.

Av: Guido Zeccola
2020 | 3 | KRIG & FRED | 02 oktober, 2020

Kulturens KRITIK

Detalj ur omslag.

När livet gått i stå

BOK | Vad händer när livet rinner ifrån oss? Har vi kraften att förändra och förbättra? Lennart Hagerfors tar oss med på en tur i vårt inre för att rannsaka oss själva...

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

I Prousts ateljé och laboratorium

BOK | Arne Melberg läser ”Mot Sainte-Beuve”, en samling av Prousts anteckningar, skisser och skriverier från perioden före den stora romansviten.

Av: Arne Melberg
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Tänk vad covid-19 kan inspirera oss att göra

BOK | ”Covid-19 demonstrerar för oss vår bristande beredskap inför en eventuellt mycket dödligare pandemi”. Elena Dahl läser Debora MacKenzies ”Pandemiernas tid” med sällsynt optimism.

Av: Elena Dahl
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Odenplan. Foto: Okänd.

Som fond till #MeToo-rörelsen

BOK | ”Skrämmande många detaljer i kvinnornas liv i Stockholm är sig lika.” Sofie Niemi läser ”Norrtullsligan”, Elin Wägners roman om en disparat samling kvinnliga kontorister i slutet av 1800-talet.

Av: Sofie Niemi
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Religion och religiositet i dess vackraste form

BOK | Anna Bergqvist lägger fokus på religiositeten och humanismen i Ola Larsmos utvandrarepos ”Översten”.

Av: Anna Bergqvist
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Eduardo Galeano. Foto: Robert Yabeck

Latinamerikanska dagsedlar

BOK | "Att läsa Galeano är att lämna spelrum för väldigt motstridiga reaktioner". Bengt Berg recenserar "Omfamningarnas bok".

Av: Bengt Berg
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Mer kritik

Kulturens LYRIK

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens PROSA

Foto: jplenio

Turisterna

En roman av Joakim Muschött som kommer att gå som följetong i TK under året. Kapitel 1.

Av: Joakim Muschött
Kulturens prosa | 08 mars, 2021

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa