Foto: Bokfink1 (pixabay)
  • 2018:02
  • Publicerad:

Diktens platser och föremålBOK | Platser, föremål och situationer avtecknas i dikten genom betraktelser av konkreta händelser som blir till minnen och reflektioner. Sebastian Andersson om Inge-Bert Täljedals senaste diktsamling.Köp Pappas trädgård och andra dikter, et cetera. hos bokus.com
Inge-Bert Täljedal
Pappas trädgård och andra dikter, et cetera.
Inge-Bert Täljedal Text och Bild, Umeå.

Pappas trädgård och andra dikter, et cetera är den fjärde diktsamlingen av poeten Inge-Bert Täljedal. Samlingen ges ut på eget förlag. Tidigare utgivna titlar är Eurydikesvit och andra dikter (1982), Gräshoppssångaren (1983) och Pro Memoria (2002).

Först – några ord om gestaltningen, eller diktsamlingen som föremål. Pappas trädgård och andra dikter, et cetera utges i en limmad vit papperspärm. Det är en behaglig liten volym. Diskret formgiven. Framsidan presenterar titeln i röda versaler, och författarnamnet i svart. Grafiskt sett är det en balanserad komposition. Den här typen av formgivning tyder på att upphovspersonen tänker sig att mått och ratio; närhet och avstånd mellan bokstavskroppar och rader, har en betydande påverkan på både textens läsbarhet samt hur en tänkt läsare tenderar att uppfatta det innehållet. Jag kan till exempel känna ett lugn som på ett tydligt sätt bottnar i de formens harmoniska proportioner. Kontaktytan som uppstår mellan mig som läsare och orden bäddar för en angenäm läshandling.

Världen är galen.
En slapp fras.

Nå, så skärp dig!

Nu växer gräset,
Flugsnapparn
Har återvänt.  

Dessa rader öppnar samlingen. Efter dem följer en innehållsförteckning. Jag hade inte väntat mig det – åtminstone inte i början. Kanske beror det på att jag huvudsakligen ägnar mig åt konstkritik. Att jag helt enkelt är ovan. Men, det känns likväl en smula anmärkningsvärt. Däremot verkar det som att det finns en tydlig anledning till att man har valt att förlägga förteckningen i samlingens början och inte i slutet. Gesten gör det nämligen enkelt för en läsare att redan inledningsvis skapa sig en förståelse för diktverkets struktur. Det går till exempel att på ett överskådligt sätt se hur volymen har spaltats.

Språket präglas genomgående av en deskriptiv karaktär. Platser, föremål och situationer avtecknas i dikten genom betraktelser av konkreta händelser, minnen och reflektioner.En uppmärksam läsare kanske redan har noterat (utifrån titeln) att det är en svit som består av tre delar: Pappas trädgård, Andra dikter och Et cetera. Jämfört med innehållet har de olika delarna däremot kastats om för att passa in i titelmeningen. Inleder gör alltså Andra dikter. Språket präglas genomgående av en deskriptiv karaktär. Platser, föremål och situationer avtecknas i dikten genom betraktelser av konkreta händelser, minnen och reflektioner. Diktjaget funderar över sina relationer till andra människor och till naturen. Över tid och rum. Lite slarvigt kunde man säga: sakernas tillstånd, men det finns genomgående en påtaglig lokal förankring. Jag följer poetens inre monolog med glädje, och stundtals är det riktigt intressant.

Mänskligheten vandrar här på corson,
förbi mitt bord. Där har jag en
till hälften konsumerad Wienerschnitzel.

Alla verkar hyggliga på sitt sätt /…/

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Så inleds Andra dikter. Jag hinner föreställa mig ett Italien i motljus innan den skrivna och halvätna wienerschnitzeln drar mig trevande mot Schweiz. En reseskildring? Förmodligen. En höghöjdsdikt? Måhända är luften något tunnare här. Det är något oerhört fint med att placera dikthändelsen i relation till ett särskilt rum – i det här fallet en geografisk plats. Troligtvis satt Inge-Bert Täljedal just där och kände precis så. Tiden markeras i följande vers med referenser till midsommar och till det kristna kalenderåret med hänvisning till Johannes Döparens födelsedatum. Det är synnerligen konkret. Att så tydligt placera dikten i relation till erfarenheter som har gjorts i det som brukar kalla verkligheten stärker känslan av betraktelse. Ur Et cetera läser jag:

Halvvägs upp mot toppen
hände det som alla hade fruktat
men ingen vågat uttrycka.
Vi trädde in i ett förklaringsfält
och erfor motsatsen
till Babylon.

En kraft av okänt slag
skingrade det mjuka diset
som dittils hade omgett oss.
Hela landskapet stod fram i en stor
klarhet, renat av sol.
Vi såg och såg.

Allt tal fördunstade.
Satserna och fraserna spanns
ut som vanligt men när orden
lämnat munnen gled de hastigt isär,
blandades med röken
och skingrades. /…/

Varje dikt har genomgående sin titel från första versraden. Det är ett enkelt grepp – vilket jag uppskattar. I citatet ovan från Halvvägs upp mot toppen berättar diktjaget om en händelse halvvägs upp.. Något händer, men vad? Halvvägs upp: ett förklaringsfält – motsatsen till Babylon. Av alla stilfigurer – bortsett från metaforen – är användningen av allusioner det som utmärker diktkonsten i Pappas trädgård och andra dikter, et cetera. Det passar också väldigt väl ihop med betraktandet och den reflexiva hållningen. Även den strävan efter jämnvikt som kännetecknar diktsamlingens yttre återkommer i innehållet, och – skulle jag säga, präglar diktsamlingen överlag.

För mig blir det som allra bäst de gånger då Inge-Bert Täljedal lämnar naturen och metafysiken för att ge sig hän i en mer direkt och reaktionär ton.Pappas trädgård och andra dikter, et cetera är en samling välskrivna och genomarbetade dikter. För mig blir det som allra bäst de gånger då Inge-Bert Täljedal lämnar naturen och metafysiken för att ge sig hän i en mer direkt och reaktionär ton. Jag återvänder här till en favorit i slutet av Andra dikter:

Ta bort scenerierna
gå inte bakom kulisserna.
Riv dem!

Sök mig inte där ödsligheter gör intryck,
inte i fjällen
eller i öknen.

Där lyser scenkonstens sken,
tomhet gestaltad. Nej

lägg dig ner här
på den halvt förbrukade lyckan
där ingen längre ids slå,
än mindre röja i slyt.

Det distinkt omedelbara tilltalet i Ta bort scenerierna punkterar känslan av betraktelse och det annars så reflexivt distanserade förhållningssättet. Plötsligen tecknas en väldigt tydlig bild av diktjaget som en som deltar. En person som erfar starka känslor och förväntar sig något av sina personliga relationer; från varat i världen – poeten i affekt.

Text Sebastian Andersson


UTGÅVA 2018:02

Olof Palme, 1968. Foto: Pressens Bild/Scanpix

En samhällsomvandling på lång sikt

BOK | Tomas Wihlman har läst Henrik Berggrens 68 och funnit en beskrivning av hur en långsiktig samhällsomvandling där ungdomsrevolt, konst, litteratur, fritid, arbete och religion har påverkat det svenska...

Av: Thomas Wihlman
2018:02 | 05 mars, 2018

Orpheus Piazza della Vittoria MAR Palermo. Foto: Wikimedia

Orpheus och den mystiska läran

Var finns poesin? Guido Zeccolas om den mystiska diktkonsten som situerad i skärningspunkten mellan det Apolloniska och Dionysiska – mellan kultur och natur.

Av: Guido Zeccola
2018:02 | 02 mars, 2018

TEST

Breven till en död vän

Det är du och jag nu, inga andra. Du och jag, som tecknar personliga porträtt genom dödande erfarenheter som är de avgörande elementen i en avancerad överlevnadskod.

Av: Cecilia Persson
2018:02 | 02 mars, 2018

Sauna. CCO-PD

ur Bastudikterna

Skribenten och konstkritikern Mathias Jansson om bastuns alkemi.

Av: Mathias Jansson
2018:02 | 02 mars, 2018

Två nordiska snillen

Två nordiska snillen

MUSIK | Musikaliska genier som upptäcks vid tidig ålder är något som man förknippar med forna tider och välgjorda gamla kostymdramer. Men, visst finns musikaliska genier än idag och livs...

Av: Belinda Graham
2018:02 | 05 mars, 2018

Detalj ur bokomslaget.

Om ovidlådenhet

BOK | Försöket till ett riktigt liv behöver inte leda till ett avståndstagande från samtiden utan kan också innebära ett levande i samtiden, med förmågan till avstånd. Läs Gunnar Lundin...

Av: Gunnar Lundin
2018:02 | 05 mars, 2018

Florence Nightingale (beskuren). Foto: Goodwin

Vem äger idéerna?

Det var i Paris i samband med hundraårsminnet av Simone de Beauvoirs födelse i januari 2008, som Åsa Moberg ställde frågan: ”Varför nämner Simone de Beauvoir inte Florence Nightingale i...

Av: Stoika Hristova
2018:02 | 02 mars, 2018

En grundlig genomgång av Ulysses

BOK | Hans-Evert Renerius ger en grundlig genomgång av Göteborgs Universitets antologi En dag i Dublin – Om James Joyce Ulysses.

Av: Hans-Evert Renérius
2018:02 | 05 mars, 2018

TEST

Månadens urval av lyrik

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens lyrik. Poesi av Michael Economou, Guido Zeccola, Alekfucksia Braunisch Cosmos och Per Nilsson.

Av: redaktionen
2018:02 | 02 mars, 2018

Georg Schöbel (1860 - 1941) : An Allegory of Destiny (1898)

Ödet

Vilken del av tillvaron står i vår makt och vilken gör det inte? Finns det en mening i det som sker eller är allt en trasa? Författaren och idéhistorikern Michael...

Av: Michael Azar
2018:02 | 02 mars, 2018

Illustration av Utagawa Kuniyoshi, 1798 - 1861 (beskuren).

Yōkai: Obehagligheter på japanska

Spöken, finns dom? Konstnären Carl-Erik Engqvist tar oss med österut i en kulturhistorisk genomlysning av det Japanska fenomenet Yōkai.

Av: Carl-Erik Engqvist
2018:02 | 02 mars, 2018

Clitemnestra y Egisto a punto de matar a Agamenón. Pierre-Narcisse Guérin, 1817.

Orestien & dysfunktionens antika röt…

I vad mån präglas våra värderingar av det vi kallar klassisk bildning och hur skaffar vi oss ett frigörande perspektiv? Författaren Annakarin Svedberg återvänder till den grekiska tragedin och reflekterar...

Av: Annakarin Svedberg
2018:02 | 02 mars, 2018

Illustration ur John Boyle O'Reilly's Athletics and Manly Sport, 1890.

Evolutionen och den globala xenofobin

Hur kan vi förhålla oss till moraliska dilemman? Carsten Palmer Schale om etik, evolutionära tendenser, och några till synes paradoxala motsättningar mellan överlevnad och levnad.

Av: Carsten Palmer Schale
2018:02 | 02 mars, 2018

Norrlandsoperan i Umeå. Foto: Hanka (Wikimedia)

Birgit Berndt, en dansens makthavare med…

Politiskt engagemang är synligare än på länge i den svenska kulturvärlden. På Norrlandsoperan i Umeå märks det tydligt i det program som nu är i full gång på dansscenen. Birgit...

Av: Nancy Westman
2018:02 | 02 mars, 2018

Illustrationer: Gerd Aurell

Till mitten hunnen

Till mitten hunnen är ett offentligt verk beställt av Statens konstråd för häktet i Umeå 2016. Verket består av en väggmålning i en korridor, en skrift med intervjuer samt en...

Av: Gerd Aurell
2018:02 | 02 mars, 2018

© Fredrik Jonsson, 2018

Fredagsbönen | 2018-03-02

Äntligen fredag, din hjälpande psykolog när själen din värker! Korka upp buteljen och let´s go till partyplaneten, ty nu är det helg igen.

Av: Fredrik Östensson
2018:02 | 02 mars, 2018

Foto: Bokfink1 (pixabay)

Diktens platser och föremål

BOK | Platser, föremål och situationer avtecknas i dikten genom betraktelser av konkreta händelser som blir till minnen och reflektioner. Sebastian Andersson om Inge-Bert Täljedals senaste diktsamling.

Av: Sebastian Andersson
2018:02 | 05 mars, 2018

Foto: Mats Olofsson

I Österrike firas 100-årsminnet av Wiene…

Det är nu ett helt sekel sedan det dåtida Wiens mest berömda konstnärer; Otto Wagner, Egon Schiele, Gustav Klimt och Koloman Moser avled. Författaren Lilian O. Montmar skriver till minnet...

Av: Lilian O. Montmar
2018:02 | 02 mars, 2018

Foto: artikelförfattaren

Staten är inte din kompis

När staten slår fast det alla ska vara överens om, värderingar, politik eller idéer som inte kan ifrågasättas, när staten talar om för oss vad som är gott, godkänt, bra...

Av: Patrik Stigsson
2018:02 | 02 mars, 2018

Detalj

Ord ur ett mörker

BOK | Bo Bjelvehammar har läst Mare Kandres samlade dramer och möter ett författarskap som präglas av ett egensinnigt och rakt språk, och av författarens stora förmåga att blottlägga människans...

Av: Bo Bjelvehammar
2018:02 | 05 mars, 2018

Lavskrika. Foto: Ron Knight (CC BY 2.0, Wikimedia commons)

Spjutkastaren med passion för lavskrikor

Går det att leva i en symbiotisk relation med naturen? Rolf Karlman om en anmärkningsvärd relation mellan en stor människa och en liten fågel.

Av: Rolf Karlman
2018:02 | 02 mars, 2018

Göteborgsbaletten. Foto: Anne Edelstam

Nordisk dansfestival i Paris

SCENKONST | Uppfriskande eller skandalöst - beroende på tro och åsikt, men definitivt omvälvande för samtliga åskådare. Ann Edelstam har besökt Nordisk dansfestival i Paris.

Av: Anne Edelstam
2018:02 | 05 mars, 2018

Ett informationsmöte om imperiet

SCENKONST | Anna Bergqvist imponeras av Turteaterns Visit Qo’noS! En föreställning som vecklar ut sig i ett Star Trek-universum, och presenteras som ett informationsmöte om imperiet Klingon och dess kultur...

Av: Anna Bergqvist
2018:02 | 05 mars, 2018

Zuzanna Ginczanka på 1930-talet. Okänd fotograf

Zuzanna Ginczanka och Non omnis moriar

Skribenten och översättaren Jurek Hirschberg om den polska poeten Zuzanna Ginczankas levnadsöde. En berättelse om ett sällsamt möte mellan dikten och lagen. Om att beröva världen ett liv och för...

Av: Jurek Hirschberg
2018:02 | 02 mars, 2018

Läs utgåvans ledare

Ur arkivet

view_module reorder
Alice Petrén

Frankrike och Algeriet – oupplösliga band och olösliga konflikter

Elisabeth Tegelberg om Alice Petréns nya bok om relationerna mellan Frankrike och Algeriet

Av: Elisabeth Tegelberg | Essäer om litteratur & böcker | 11 juli, 2017

 Alija Izetbegović

Tro, kultur och civilisation

Vi minns honom från det bestialiska Balkankriget: den äldre, försynte mannen med det stillsamma, litet vemodiga leendet och de grå tinningarna, de återhållsamma, lågmälda uttalandena och den självklara resningen mitt ...

Av: Thomas Notini | Essäer om religionen | 01 mars, 2015

Illustration: Hebriana Alainentalo

Onåbar del 4 av Gabriella Olsson

Hon vinglade och höll sig i väggar och möblemang. ”Var Jean-Pierre din och Pé-Pés son?” frågade Gilles. Han upprepade frågan tills han tröttnat. Hon hade inga svar att ge. Hennes ...

Av: Gabriella Olsson | Utopiska geografier | 27 juli, 2015

Klaustrofobisk skräck utlovas på Spårvägsmuséet

I mitten av april gör skräcken entré bland tunnelbanevagnarna på Spårvägsmuséet i Stockholm. Teaterföreställningen Silverpilen 21.32 är ett samarbete mellan muséet och Minerva Produktion där man använder tunnelbanevagnen som arena ...

Av: Marcus Ridung | Reportage om scenkonst | 26 mars, 2012

Mi fai ridere. Foto: Guido Zeccola

Svenskar i Sarajevo

Svenska ambassader i samarbete med Svenska Institutet sprider svensk kultur runt om i världen. I Sarajevo organiserade man mellan 26 och 28 november ”Dani švedskog filma”, alltså ”Svenska film-dagar”. Gratis ...

Av: Vladimir Oravsky | Gästkrönikör | 08 december, 2015

Tommy Åberg

”Jag erbjöds öronproppar på biblioteket”

Biblioteket har i många år varit mitt andra, i perioder mitt första vardagsrum. Så inte längre. En frustrerande hög ljudnivå har fått mig att istället sitta på olika fik och ...

Av: Tommy Åberg | Gästkrönikör | 21 juni, 2015

Arabiskt Fokus: Amr Salama och Mohamed Diab

Tänk dig att du just varit med om en folklig proteststorm som har förändrat förutsättningarna med hela din tillvaro. Amr Salama och Mohamed Diab är två unga regissörer och vänner ...

Av: Lena Lidén | Filmens porträtt | 15 februari, 2012

Bildning, islossning

Illustration: Stina Vestrin "Det var européernas kultur som när den betraktade elefanterna, såg elfenben; det var européernas kultur som när den betraktade träden, såg timmer. Det var denna europeiska kultur ...

Av: Lisa Gålmark | Gästkrönikör | 25 juli, 2010

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.