Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.S o l e n   s y n s   o c h   s o l e n   s v ä v a r

A l l t   r ö r   s i g   s a k t a
g e n o m   f ä l t e n   s o m   s t å r   s t i l l a
n u e t   k o m m e r   n o g   a t t   b e s t å
u p p h ö r a n d e t   o c k s å   a t t   g ä l l a
s o r g f ä l l i g t   a l l t   v e r k l i g t   b r y t a s
d e t   b l i r   e n   o ä n d l i g   t i d

 

S t i l l h e t   o c h   h ö j d   o c h   v a n d r i n g
e n   g å n g   v a r   h i m l e n   v a t t e n
e n   g å n g   v a r   v a t t e n   j o r d
l u f t e n   e n s a m   o c h   d a g e n   s t i l l a

 

S o l e n   ä r   t y s t
t y s t   h j ä l p
m i g   a t t  
s v ä v a
i   h ä n d e r n a
t y s t

 

 

K r y p n a r v   o c h   ä n g s s y r a
b a c k g l i m   å k e r v i o l
h a r t s k ö r t l a r   s o r g   o c h   k v ä v e

 

 

S o m   e t t
s t r å
b l a d   u r  
g r e n e n
s u s   u r
g r e n e n
o r d e t  
s u s   o c h  
h j ä l p  
u r   h j ä r n a n

 

 

C i r k e l n   ä r   s o l e n
s o l e n   ä r   c i r k e l –
b i l d e n
f ö r   d e n   o h y g g l i g a
p e n d e l r ö r e l s e n
r ö r e l s e n   v i n d e n
v i n d e n   s l i c k a r   s o l e n
v i n d e n   ä r  
v i r v e l n
i   s o l e n   p a n n a n

 

 

S k a   j a g   p l o c k a  
e n   b l o m m a   s o m   n ä s t a n   ä r   d ö d
k l a c k   d e t   t i l l   i   ö g o n e n
u n d v i k   a t t   s e   p å   d e n

 

 

V i n k e l   t y s t n a d   s k u g g a   r u m
t r å d   t u n n a   f i b e r   s o m   s t i f t a r
l å n g t   l å n g t   t i l l b a k a   i   t i d e n

 

 

D e n   s i s t a  
f j ä r i l e n  
p å  
j o r d e n
k o p p e n s  
v e r k n i n g a r  
i   h a n d e n
d e t   k i n e s i s k a  
f a t e t  
s j ä l v r ö t t
u n d e r  
m å n g a  
r i n g a r   o c h  
f ä l t

 

 

K r u s t å t e l   i n g e n t i n g
m å n g a   f r ä m m a n d e   a r t e r   s v i n g e l
d u   b e h ö v e r   i n t e   f i n n a s

 

 

L y s   e g e n   u p p f ö r   v ä g e n
l y s   l y s   o c h   t ä n k   o c h   g å
f r u s e n   o c h   f ö r n i m m a   g l ä d j e n

 

 

N ä t v i d e                  
k l i b b a l
o c h   p o r s
k r u s s k r ä p p a
b l o d r o t
o c h   n a t e
k ä r i n g t a n d
o c h
s ö t v e d e l

 

 

S å   k a n   o c k s å   v å r e n   b ö r j a
s t e n a r   k o l   o c h   a l   i   r i n g
n e r v e r   k r y p s v a r t   n u p n a   g r e n a r
s j u n g e r  s j u n g e r   t y s t   i   r i n g
e n e n   h ä r l i g   g r ö n   o c h   s ä k e r
v e t   a t t   l ä n g t a   b o r t   i   d a g a r
s å   k a n   o c k s å   v å r e n   b ö r j a

 

 

O m k l a r a   s k u g g a   k o m
h i m l e n   m ö t e r   e n   v ä n
o c h   g l ä d j e

 

Ann Jäderlund är poet och dramatiker, född och bosatt i Stockholm. Hon debuterade 1985 med Vimpelstaden. Den senaste boken Djupa kärlek ingen utkom 2016. Dikterna ovan är från arbetet med en ny bok.
Text Ann Jäderlund
Bild Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.


close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.