Detalj ur omslag

Religion och religiositet i dess vackraste formBOK | Anna Bergqvist lägger fokus på religiositeten och humanismen i Ola Larsmos utvandrarepos ”Översten”.Köp Översten hos bokus.com
Ola Larsmo
Översten
Kaunitz-Olsson

Det finns många sätt på vilka en läsare kan njuta av Översten. Romanen är ett utvandrarepos som för tankarna till Moberg, men också en historisk roman om emigranttid, amerikanska inbördeskriget och ett extraordinärt svenskt levnadsöde. Man kan också välja en läsning, vilket jag gör i denna text, där fokus ligger på människors religiositet och välvilja.

Knut Oscar Broady föds som Knut Oscar Brundin i Uppsala. Hans läshuvud tar honom ur fattigdomen, men det är hans fasta gudstro som styr hans val av väg i livet. Ola Larsmo skildrar religion och religiositet i dess vackraste form. Den många gånger djupt intensiva kristna övertygelse, som är ett starkt motiv i denna roman, är smakfullt skildrad och fjärran från de skildringar av troende människor som i mitt tycke ofta överbefolkar romaner och filmer idag.

"Religionen är i sanning inget folkets opium"

Här lurar och bedrar inte pastorn, och religionen är i sanning inget folkets opium; här hjälper, stöttar och armkrokar baptister och katoliker varandra i kampen för människovärdet, och kyrkan som institution skildras som en plats för humanitärt bistånd och utbildning. Det är den abolitionistiska kyrkan vi möter. Den religiösa övertygelsen, som genomsyrar romanens karaktärer från första till sista sida, ger istället trygghet. Den talar frihet, jämlikhet och broderskap. Den predikar allas lika och okränkbara värde, och på samma sätt som Kristina i Mobergs utvandrarepos skriker till Gud att han måste finnas, så tvivlar aldrig Knut Oscar. Han låter istället sina sorger bli till en drivkraft för att göra förändring i världen.

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

"En vacker skildring av att vara man – både inom och bortom stereotyperna"

Jag läser också Översten som en vacker skildring av att vara man – både inom och bortom stereotyperna. Knut Oscar Broady är till det yttre en normativ man: han är familjens överhuvud, han är lång och reslig, och han gör karriär såväl akademiskt som i det militära. Men, och häri ligger ju romangenrens kraft, när jag stiger in i Knut Oscars inre, möter jag en flerdimensionell man. Han älskar och förlorar och han reser sig, så gott en människa kan, igen. Jag gläds när han orkar älska igen. Det är inga stora skildringar av kärleken. Den Knut Oscar känner är mer som i Första Korinthierbrevet: den som bär allt, hoppas allt och uthärdar allt. När Knut Oscar av misstag vid sitt första bröllop råkar höra att hans brud förvånat alla med att ”våga bära krona” gör det honom bara ledsen för hennes skull. Det rubbar dock aldrig hans känslor för henne. Inte heller finns här några explicita beskrivningar av kärleksnätter som förstör min upplevelse av känslan. Det är varsamt berättat. Störst intryck på mig gör kanske ändå Överstens passager om faderskapet, de om längtan och lycka, om oro, skuldkänslor och det föräldraskapets hjärta som bultar utanpå hudlös kropp.

"En historisk uppvisning och som sådan bjuder den på fler jämförelser med vår tid än vi kanske skulle önska."

Översten är primärt en historisk roman om ett verkligt människoöde i en sjuk och krigisk tid. Den historiska research Larsmo gjort är massiv och beskrivs utförligt i ett långt författarens tack. Romanen är full av detaljer från ett fattigt 1800-tal. Det är plågsamt autentiska skildringar av sjukdom och död. Här är hosta och feber ständigt närvarande. Här berättas om blodiga diarréer, rödsot, scharlakansfeber, löss i madrassen, kolera och om människor lemlästade av krig. Det gör ont att läsa. Larsmo frossar dock aldrig i smärtan eller feberyrorna. Fokus ligger istället på de mänskliga änglar som av ideologiska och trosmässiga skäl väljer att, med risk för den egna hälsan, lever och verkar mitt ibland de sjuka. Det är en självklarhet att hjälpa människor i nöd.

Mitt bestående intryck är att Översten är en detaljerad roman om amerikanska inbördeskriget, slaveriets vidrigheter och dess avskyvärda konsekvenser. De svartas historia står på många sätt i centrum för romanen, även om den utspelar sig i utkanten av händelseförloppet. Broady ser dem hela tiden: slavarna, Freemen, svarta på väg till Kanada vilka förvägras plats på ångbåtarna. Han möter män som fått sin frihet, men som ändå plötsligt och för alltid försvinner. Broady ser och iakttar och han brinner. Han brinner i sina predikningar, han brinner inombords och han brinner i kriget för rättvisans sak. Som en parallell till den tid vi lever i just nu finns också en brutal och detaljerat berättad scen med polisbrutalitet – en direkt parallell till George Floyds öde sommaren 2020.

Översten bjuder på myllrande läsupplevelser. Det är en historisk uppvisning och som sådan bjuder den på fler jämförelser med vår tid än vi kanske skulle önska. Jag tar dock framförallt med mig berättelsen om att vara medmänniska. Hos romanens alla karaktärer, svarta, vita, kvinnor och män, finns alltid ett engagemang för andra – i det stora och i det lilla – som jag så ofta saknar i både litteraturen och i världen utanför. Läs!

Text Anna Bergqvist


Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Kulturens KRITIK

Detalj ur omslag.

När livet gått i stå

BOK | Vad händer när livet rinner ifrån oss? Har vi kraften att förändra och förbättra? Lennart Hagerfors tar oss med på en tur i vårt inre för att rannsaka oss själva...

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

I Prousts ateljé och laboratorium

BOK | Arne Melberg läser ”Mot Sainte-Beuve”, en samling av Prousts anteckningar, skisser och skriverier från perioden före den stora romansviten.

Av: Arne Melberg
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Tänk vad covid-19 kan inspirera oss att göra

BOK | ”Covid-19 demonstrerar för oss vår bristande beredskap inför en eventuellt mycket dödligare pandemi”. Elena Dahl läser Debora MacKenzies ”Pandemiernas tid” med sällsynt optimism.

Av: Elena Dahl
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Odenplan. Foto: Okänd.

Som fond till #MeToo-rörelsen

BOK | ”Skrämmande många detaljer i kvinnornas liv i Stockholm är sig lika.” Sofie Niemi läser ”Norrtullsligan”, Elin Wägners roman om en disparat samling kvinnliga kontorister i slutet av 1800-talet.

Av: Sofie Niemi
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Religion och religiositet i dess vackraste form

BOK | Anna Bergqvist lägger fokus på religiositeten och humanismen i Ola Larsmos utvandrarepos ”Översten”.

Av: Anna Bergqvist
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Eduardo Galeano. Foto: Robert Yabeck

Latinamerikanska dagsedlar

BOK | "Att läsa Galeano är att lämna spelrum för väldigt motstridiga reaktioner". Bengt Berg recenserar "Omfamningarnas bok".

Av: Bengt Berg
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Mer kritik

Kulturens LYRIK

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens PROSA

Foto: jplenio

Turisterna

En roman av Joakim Muschött som kommer att gå som följetong i TK under året. Kapitel 1.

Av: Joakim Muschött
Kulturens prosa | 08 mars, 2021

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa