Detalj ur omslag

Inte bara eländets historiaBOK | Anders Tidström läser K-G Bergströms debutbok "Nöd och Död", om den ryska ockupationen av norra Norrland 1809.Köp Nöd och död – Den ryska ockupationen i norr 1809 hos bokus.com
K-G Bergström
Nöd och död – Den ryska ockupationen i norr 1809
Historiska Media

Boktiteln Nöd och död förespeglar mörker och bedrövelse. K-G Bergström infriar visserligen sådana förväntningar, men hans lilla knappt 200-sidiga debutbok ger så mycket mer. Tack vare begränsningen i tid och rum – främst till Västerbotten och Norrbotten 1809 – blir det gott utrymme för de lokala anekdoterna och en närmare studie av samhällets såväl väntade som oväntade maktrelationer.

K-G Bergström var under många år en välkänd tv-profil, främst som inrikespolitisk kommentator. Den lite torrt sakliga tonen underströks av en touch av nordsvensk dialekt. På senare år har han varit krönikör i kvällspressen. KGB (hans eget lattjande med sina initialer) är däremot novis som författare. När han nu ger sig på ett ämne för en bok så är det i dubbel bemärkelse ett återvändande. Dels växte han upp i trakten för den här fokuserade landsändan, dels skrev han redan som ung student i Uppsala en historieuppsats om vad som utspelade sig där under rysk ockupation 1809.

Elände, elände, elände

Med elände blir läsaren rikligen trakterad genom hela skildringen och resonemanget om den ryska ockupationen av norra Norrland 1809. Det räcker med ett nedslag bland några av kapitelrubrikerna för att framkalla en djup suck: ”Ryssarna bränner och härjar”, ”I dödens rike”, ”Den ryska vedergällningen” och ”1809 – ett dödens år i norr”. I många mer eller mindre tillförlitliga anekdoter och mer ovedersägliga utdrag ur samtida skriftliga källor stiger eländet fram. Sjukdomar slog ibland till hårdare, särskilt mot de svenska soldaterna, än vad fiendens stål gjorde. Bönderna plågades av såväl fienden som den egna armén – skjutshåll, utfordring av folk och fä, skatt och utskrivning av soldater. Nöd och död blev det sannerligen med råge när även missväxt och epidemier tog sin tribut.

"Bönderna plågades av såväl fienden som den egna armén"

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Det bjuds på detaljerad statistik över de flesta aspekterna av livet i norr. Genom att exempelvis anlita Tabellverket (SCB:s föregångare) kan många sidor av vardagslivet få sina riktiga proportioner. Befolkningsstatistik, uppgifter om skördar, siffror på hushållning och åtskilligt mer. KGB belyser grundligt och kommer ibland med överraskande uppgifter som visar att den egna armén stundtals kunde vara en värre plåga för allmogen än ryssarna. Direktiven och pålagorna var krävande särskilt när det gällde transporter och utfordring. Bergström kryddar personligt: ”Som hemmansägare i åtminstone femtonde generationen har jag all medkänsla med bönderna” inför dessa brutaliteter, menar han.

Källornas tillförlitlighet

Boken står stadigt på ett fundament av källor. KGB har föredömligt redovisat källorna i olika register. Där finns förutom sedvanlig litteraturförteckning också redovisning kapitelvis. Därtill följer såväl person- som ortregister. Det gör boken extra tillgänglig för exempelvis hembygdsforskare.

Det förs resonemang om olika källors tillförlitlighet. Som gammal journalist har författaren närmast en genetisk osviklig ådra för kritisk granskning. Källorna viktas och bedöms innan de tas för givna. Ett roligt resonemang förs om en sägen som traderats just från en rysshärjning (1809 års föregicks ju av flera) i KGB:s hemby utanför Kalix. Byn har det märkliga namnet Ryssbält. När han och barndomskamraterna frågade de vuxna om det ovanliga bynamnet fick de till svar att en ryss under något krig tappat sitt bälte där. Att den så kallade folketymologin ofta drar fel slutsatser har här ett praktexempel. Namnet är finskt och sannolikt härlett från finskans ord för korn (rieska) och åker (pelto). Namnet speglar då att finska nybyggare har odlat korn.

Krigets böljande

Vi får följa krigets böljande gång och de bakomliggande motiven. Intressanta källor är bland annat korrespondensen mellan tsaren, krigsministern och högsta stridande ryska befälet i Sverige. Där kan motiv och ambition avläsas. Själva ockupationen av de norra områdena av Sverige varade i sju månader, men böljade lite fram och åter. Det visar sig i efterhand dels att ryssarna aldrig avsett att besätta svenskt område permanent och dels att svenska förhandlare vid fredsförhandlingarna gjorde en grav missbedömning av ryssarnas kompromissvilja. I dokumenten kan det tydligt utläsas att ryssarna egentligen varit beredda att avstå stora områden öster om Torne älv, som blev 1809 års gräns.

Krigets förlopp redovisas i detalj. Vi lär känna människor av både hög och låg börd på bägge sidor om stridslinjen. Ett av de mest spektakulära fälttågen var ryssarnas marsch över Kvarken. Författaren hävdar att detta var en större bragd än det svenska tåget över de danska Bälten 150 år tidigare. Det dråpliga är att ryssarna hade stränga order av sina egna och skötte sig gentlemannamässigt under sina dagar i Umeå och blev därtill snart hemkallade av tsaren.

I vanlig ordning (innan mobiltelefon och internet frälste världen) uppstod onödiga missförstånd i krig. När fredsavtalet var påskrivet blev det inte känt förrän efter några dagar av de stridande som var längst bort i geografin. Kriget böljade på övertid.

Vän och fiende

Den verkliga behållningen av Nöd och död är inte svärtan och eländet. Den som här tror sig helt kunna sänka sig i sådan dysterhet blir besviken. Återkommande visar det sig inte bara att helvetet oväntat kan komma från hemmafronten, utan också att fiendesidan lika oväntat visar mänskliga drag.

"Ett annat synnerligen märkligt fenomen är det ganska frekventa umgänget mellan de högsta ryska och svenska officerarna" 

Bitvis tycker jag mig skönja ett mönster där klassbarriären är tydligare än nationsgränsen. Svenska bönder visar emellanåt förståelse för att ryska soldater roffar och rövar. De är ju i eländigt skick, hungriga och dåligt utrustade. Samma bönder kan ibland resa sig tämligen frimodigt mot den egna överheten då de svenska orättvisorna är uppenbara. Ett annat synnerligen märkligt fenomen är det ganska frekventa umgänget mellan de högsta ryska och svenska officerarna under pågående rysk ockupation. Hur ska gesten att det bjöds på fester och baler tolkas? Såg möjligen dessa krigets hantverkare främst på varandra med yrkesstolthet och beundran?

På temat vän och fiende ryms också en annan aspekt inom bokens pärmar. Författaren redovisar öppet en strid med historieprofessor Dick Harrison om fakta angående tusentals soldaters död i Umeå. Sjukdom eller köld? Det blir rätt dråpligt eftersom KGB tycker sig vinna tuppfäktningen och gör det med en gest. Med den romerska frasen errare humanum est (det är mänskligt att fela) klappar han professorn på huvudet och konstaterar att han minsann själv också kan göra misstag. Bokens roligaste avsnitt är ett stycke oavsiktlig humor. Sådant är extra roligt. 

En bra bok?

KGB:s debutverk är inte en bra bok helt reservationslöst. Dels slår K-G Bergströms torra knarrighet från tv-tiden fortfarande igenom. Språket är sakligt men knastertorrt. Det är alltså funktionellt men inte helt läsvänligt. En annan högst pragmatisk anmärkning är bokens fysiska kvalitet. Utan att jag på något vis handskats vårdslöst med den vackert inbundna boken har några sidor sökt befria sig. Ironiskt nog är det just tacksidan, sidan 181, som vill lösgöra sig. Författaren tackar där nyttiga arkiv, behjälpliga personer och sin egen familj för all uppbackning. Det var förstås tur att han inte också tackade tryckeriet ScandBook AB i Falun. De bör dock tas i örat av bokförlaget.

Text Anders Tidström


Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Kulturens KRITIK

Detalj ur omslag

Resa genom den allestädes symboliskt närvarande katastrofen

BOK | Erling Öhrnell läser "Den osynliga staden", Bo Gustavssons senaste diktsamling om Krakow, om religiösa traditioner och alla städers inneboende utopi, den som ständigt rivs och byggs på nytt.

Av: Erling Öhrnell
Kulturens kritik | 23 september, 2020

Detalj ur omslag

Om drömmar som krossas

BOK | ”Alla har vi drömmar. Utan dem, vare sig de är stora eller små, har vi ingen drivkraft i det vi gör. Många drömmar slår aldrig in, men vi värnar om...

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 23 september, 2020

Göran Greider. Foto: Ordfront. (Beskuren)

En ömsint och respektfull skildring

BOK | William Csergö läser Göran Greiders ”Hon vars hjärta var som mitt”, en dokumentärfiktiv roman om relationen mellan författaren Dan Andersson och studentskan Märta Larsson.

Av: William Csergö
Kulturens kritik | 14 september, 2020

Dimitri Plax

Vad ska jag göra för att du ska komma tillbaka?

BOK | "Ett smärtskri som nått sitt syfte." Elena Dahl läser Dmitri Plax bok om sorgen efter sonen Peters tragiska bortgång.

Av: Elena Dahl
Kulturens kritik | 14 september, 2020

Ludwig Devrient och E. T. A. Hoffmann, omslag till

Förtrollad och förvirrad

BOK | En ny E. T. A. Hoffmann-antologi ger Jesper Bäcklin en snabb glimt in i det outgrundliga.

Av: Jesper Bäcklin
Kulturens kritik | 06 september, 2020

Patrick Modiano. Foto: JF Robert.

Minnet och glömskan som förenliga med varandra

BOK | Anna Bergqvist läser om minnets relativa osäkerhet i ”Ur den djupaste glömska” av Patrick Modiano.

Av: Anna Bergqvist
Kulturens kritik | 26 augusti, 2020

Mer kritik

Kulturens lyrik

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens prosa

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.

Cron Job Starts