Detalj ur omslag

Världen är ett utbrett lidandeBOK | Carsten Palmer Schale läser "Hålla sig vid liv", Houellebecqs skrift om klassisk poetik och vårt sätt att leva.Köp Hålla sig vid liv hos bokus.com
Michel Houellebecq
Översättare: Mats Leffler
Hålla sig vid liv
ellerströms

”Världen är ett utbrett lidande” är de ord med vilka texten glatt begynner.

Hålla sig vid liv, som boken heter, är en fantastiskt spännande – och något irriterande – skrift om klassisk poetik och – samtidigt och mer – en manual för vårt sätt att leva.

Houellebecq debuterade, vid mogna 35, 1991. Då dock genast med tre böcker. Dessförinnan hade han arbetat som statstjänsteman, något som han fortfarande har som erfarenhet att begagna. Den första boken, H. P. Lovecraft – emot världen, emot livet, utger sig för att handla om den amerikanske skräckförfattaren, men utgör nog närmast – föreslår efterordets och Soumissions översättare Kristoffer Leandoer – ett slags självporträtt. Den andra boken, La Poursuite du bonheur, är en diktsamling. Och den tredje, Rester vivant, är alltså den här just nu aktuella Hålla sig vid liv, i förträfflig översättning av Mats Leffler.

Det senaste Houellebecq givit ut är förra årets roman, Serotonin, den dessförinnan Underkastelse, översatt av Leandoer, 2015. I alla böckerna upprätthåller han sitt program om lidande, smärta och vikten av närvaro (inte minst i romanen Underkastelse om litteraturläraren François). Ännu 1991 var Schopenhauer för övrigt fortfarande en av Houellebecqs starkaste inspiratörer; numer skymtar han definitivt förbi.

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Och som Leandoer påpekar: Om Roland Barthes vill klyva förbindelsen mellan exempelvis ett litterärt verk och dess författare vill H snarast ingå i dem. Inte minst eftersom sättet att skriva bottnar i lidandet, poesi är ett sätt att lida med stil, och livet i sin helhet är detsamma: smärta och lidande.

Den värld och verklighet vi talar om är för övrigt vår omedelbara samtid. Det senkapitalistiska samhället med dess varuspektakel. Det tomma livet som endast kan uthärdas genom att utnyttja konsumismens bedövningsmedel. Det liv och samhälle där endast kärleken kan tränga in med sitt ljus i det i övrigt kompakta mörkrets grotta.

"Stilen i Houellebecqs verk, som så ofta kritiserats för att vara banal, förefaller mig snarast vara kristallklar, rak och renrakad."

Stilen i Houellebecqs verk, som så ofta kritiserats för att vara banal, förefaller mig snarast vara kristallklar, rak och renrakad. Tonen är vidare gäckande, lustfylld, munter. Å andra sidan är tematiken, både i verken och i offentligheten, ofta provocerande. Dels är måhända H en gycklare, men dels – och ej minst – är han klarsynt. Det råder ju heller ingen tvekan om var han står i förhållande till varuvärldens pling-plong och glitter: på samma sida som den cyniske, stoiske betraktaren från 1800-talet, Baudelaire. Han ser, avskyr och utnyttjar.

H väljer konsekvent sanningen, lidandet och smärtan framför världen, trädgårdsstolen och ”livet”. Men därbortom kan ändå kärleken anas. Hitom bedövningsmedlen. Vid vägskälen poesins avfart.

När ni väcker förakt och medlidande vet ni att ni är på rätt väg. Ni kan börja skriva! Underkastelsen och accepterandet av fångenskapen i vårt moderna varusamhälle leder för övrigt inte bara H till pessimism och lidande; det får honom att bli kreativ. Han kan se och uttrycka sig klarsynt och klart. Hans tvångströja är med andra ord samtidigt en frihet.

Text Carsten Palmer Schale


Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Kulturens KRITIK

Detalj ur omslag.

När livet gått i stå

BOK | Vad händer när livet rinner ifrån oss? Har vi kraften att förändra och förbättra? Lennart Hagerfors tar oss med på en tur i vårt inre för att rannsaka oss själva...

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

I Prousts ateljé och laboratorium

BOK | Arne Melberg läser ”Mot Sainte-Beuve”, en samling av Prousts anteckningar, skisser och skriverier från perioden före den stora romansviten.

Av: Arne Melberg
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Tänk vad covid-19 kan inspirera oss att göra

BOK | ”Covid-19 demonstrerar för oss vår bristande beredskap inför en eventuellt mycket dödligare pandemi”. Elena Dahl läser Debora MacKenzies ”Pandemiernas tid” med sällsynt optimism.

Av: Elena Dahl
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Odenplan. Foto: Okänd.

Som fond till #MeToo-rörelsen

BOK | ”Skrämmande många detaljer i kvinnornas liv i Stockholm är sig lika.” Sofie Niemi läser ”Norrtullsligan”, Elin Wägners roman om en disparat samling kvinnliga kontorister i slutet av 1800-talet.

Av: Sofie Niemi
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Religion och religiositet i dess vackraste form

BOK | Anna Bergqvist lägger fokus på religiositeten och humanismen i Ola Larsmos utvandrarepos ”Översten”.

Av: Anna Bergqvist
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Eduardo Galeano. Foto: Robert Yabeck

Latinamerikanska dagsedlar

BOK | "Att läsa Galeano är att lämna spelrum för väldigt motstridiga reaktioner". Bengt Berg recenserar "Omfamningarnas bok".

Av: Bengt Berg
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Mer kritik

Kulturens LYRIK

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens PROSA

Foto: jplenio

Turisterna

En roman av Joakim Muschött som kommer att gå som följetong i TK under året. Kapitel 1.

Av: Joakim Muschött
Kulturens prosa | 08 mars, 2021

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa
Cron Job Starts