Detalj ur omslag

Tidlösa fragment som berättar om en sårbarhet inför livets flyktighetBOK | Anneliese Fältström har läst Drömmarnas väg.Köp Drömmarnas väg hos bokus.com
Ono no Komachi
Översättare: Vibeke Emond

Drömmarnas väg
Ellerströms

När jag förvandlas
till ett flyktigt moln i skyn,
blicka då uppåt
med sinnet fyllt av vemod
på himlens sorgsamma dis.

Det finns inte mycket fakta om Ono no Komachis liv och det finns en viss tvetydighet om vilka dikter i Drömmarnas väg, i översättning av Vibeke Emond (2019), som kan tillskrivas henne själv. Vissa av dikterna kan ha tillkommit som ett gensvar till de introspektiva monologerna och därefter blivit en del av myten om Ono no Komachi.

Det betyder inte att det saknas forskning om Ono no Komachi som litteraturhistorisk ikon, som motvikt till den förhärskande bilden av henne som synonym med ett kvinnligt skönhetsideal. Bland annat föreslår Karolina Broma-Smenda, i en artikel i Journal of Literature & Librarianship (2014), att Ono no Komachi kan tolkas som en litterär konstruktion, snarare än en historisk person. Det är ett sätt att betrakta Ono no Komachi som visserligen illustrerar dikternas livskraft, men samtidigt marginaliserar hennes röst och diktkonst till en parafras av japansk klassisk poesi.

Frågan om vissa av dikternas ursprung är egentligen av underordnad betydelse. Ono no Komachi är en representant för kvinnors röster, som oavsett tid och geografiskt område har tystats och fortsätter tystas på grund av sitt kön. Det faktum att vi inte med säkerhet vet om Ono no Komachi har givit upphov till samtliga dikter i samlingen gör inte hennes röst svagare; det skapar snarare en extra dimension till tolkningen av det vemodiga och drömska.

Historiskt sett gestaltas Ono no Komachi som en trånsjuk kvinna och utifrån sina fysiska attribut, snarare än som ett subjekt som genom sina associationsrika reflektioner suggererar komplexa tankar: om tillhörighet, drömmarnas elasticitet, döden och hur tiden har en förmåga att bryta ner människan. Själv gestaltar hon sig som felsydd, ”med avigsidan utåt”, ”en risplanta”, eller som ”en ensligt flytande växt med uppryckt rot.” Dessa teman och gestaltningar står i stark kontrast mot den visserligen vemodiga men samtidigt trotsiga och upproriska rösten:

Den minsta vindpust
får lätt vågorna med sig;
menar du att jag
lika lättvindigt skulle
böja mig för dina ord?

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Vibeke Emonds översättning är skicklig och lyhörd för språkliga variationer och hon balanserar det faktum att en översättning alltid är en slags assimileringsprocess för att anpassa en text till en annan språkdräkt. Trots det så är det någonting som skaver. Även om de informativa kommentarerna, som är en stor del av Drömmarnas väg, vägleder läsaren från att gå vilse i en symbolvärld av färg, rytm och eufemismer, utgör de en slags kulturell översättning. Det skymmer till viss del sikten för de bilder som Ono no Komachis strama monologer suggererar hos mig som läsare. Hennes vemodiga och förtätade dikter överskrider ljud- och tidsbarriärer. De utgör tidlösa fragment som berättar om en sårbarhet inför livets flyktighet, och en längtan efter att göra avtryck, som gör det möjligt att identifiera sig med hennes livskval:

Flyktigt är livet,
vemodigt och förgängligt.
Då jag dör och bränns,
ska röken sväva ljusgrön
som ett dis över fälten.

Jag tänker att hennes expressionistiska monologer når mycket längre än så.

Text Anneliese Fältström


Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Kulturens KRITIK

Detalj ur omslag.

När livet gått i stå

BOK | Vad händer när livet rinner ifrån oss? Har vi kraften att förändra och förbättra? Lennart Hagerfors tar oss med på en tur i vårt inre för att rannsaka oss själva...

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

I Prousts ateljé och laboratorium

BOK | Arne Melberg läser ”Mot Sainte-Beuve”, en samling av Prousts anteckningar, skisser och skriverier från perioden före den stora romansviten.

Av: Arne Melberg
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Tänk vad covid-19 kan inspirera oss att göra

BOK | ”Covid-19 demonstrerar för oss vår bristande beredskap inför en eventuellt mycket dödligare pandemi”. Elena Dahl läser Debora MacKenzies ”Pandemiernas tid” med sällsynt optimism.

Av: Elena Dahl
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Odenplan. Foto: Okänd.

Som fond till #MeToo-rörelsen

BOK | ”Skrämmande många detaljer i kvinnornas liv i Stockholm är sig lika.” Sofie Niemi läser ”Norrtullsligan”, Elin Wägners roman om en disparat samling kvinnliga kontorister i slutet av 1800-talet.

Av: Sofie Niemi
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Religion och religiositet i dess vackraste form

BOK | Anna Bergqvist lägger fokus på religiositeten och humanismen i Ola Larsmos utvandrarepos ”Översten”.

Av: Anna Bergqvist
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Eduardo Galeano. Foto: Robert Yabeck

Latinamerikanska dagsedlar

BOK | "Att läsa Galeano är att lämna spelrum för väldigt motstridiga reaktioner". Bengt Berg recenserar "Omfamningarnas bok".

Av: Bengt Berg
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Mer kritik

Kulturens LYRIK

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens PROSA

Foto: jplenio

Turisterna

En roman av Joakim Muschött som kommer att gå som följetong i TK under året. Kapitel 1.

Av: Joakim Muschött
Kulturens prosa | 08 mars, 2021

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa