Detalj från omslaget

En sång till den som fortfarande pundarBOK | Recension av Jyrki Suominens debut, diktsamlingen En sång för den som fortfarande pundar, åtföljd av tre dikter.Köp En sång till den som fortfarande pundar hos bokus.com
Jyrki Suominen
En sång till den som fortfarande pundar
An1 förlag

Jyrki Suominens, En sång till den som fortfarande pundar är otvivelaktigt en stark debut. Titeln utlovar en odyssé in i en svart tillvaro, en tillvaro Suominen lämnat bakom sig. Och visst finns dom där, parkbänksartisterna, häxorna, vampyrerna och inte minst Fröken Fager, misären och den själsliga bråten. Men det är inte det som först fångar mitt intresse. Det är det oväntade, det som titeln inte utlovar som lockar mig in i samlingen, som får mig att sträckläsa den, inte en utan flera gånger.

Men låt mig börja med bilderna. Diktsamlingen är sparsamt men fint illustrerad av Anette Holm. Det är säkra, lite drömska, nästan skissartade, teckningar som dyker upp lite oväntat och tillför respektive dikt ett än mer drömskt perspektiv, placerar den fint i en kontext utan att för den skull göra dem övertydliga. Vi har teckningen av det svarta hjärtat, lite trasigt och skamfilat, nedbäddat i något som påminner om snö, den vagt tecknade björkstammen som bara antyder sin rot, en akvarelliknande grå bild av en gestalt som för tankarna till författaren själv och, den kanske starkaste bilden, av Fröken Fager, suddig i konturerna, närmande sig upplösning, på väg att smälta in i den grå bakgrunden. Fin spridda över sidorna ser vi med jämna mellanrum en liten svart siluett av vad som liknar en Skata, Kråka eller Kaja, där den sistnämnda troligen är den rätta då Kajan uppträder två gånger i texten. Omslaget av Erika Holm är grått glidande mot svart. En abstrakt bild som påminner både om sprickande is och en hällristning. I det övre högra hörnet breder ett mörkgrått, närmast svart mörker ut sig som sjövatten trängande upp ur isen. På bilden finns så en orange, liksom utspilld fläck, vilken omskriver titeln på samlingen.

När jag så börjar bläddra och läsa dikterna möts jag av korta snabba dikter, ibland bara på två eller tre rader. Vad som slår mig i denna första del av samlingen är vilken bildkonstnär Suominen är. Dikterna målar bilder utsträckta i tid, för samman olika oväntade element som visar på bildens överraskande mångtydighet. Ett så tydligt bildspråk med oväntade vändningar drabbar mig. De är som små, snabba svart gnistrande pärlor som på något sätt arbetar sig upp på sidorna. Som exempel på bildspråket har vi den korta dikten

det sista tåget
tar upp
rälsen
efter sig

eller

längre in
bland gran och tall
står de nakna
späda björkarna
som ännu inte
lärt sig hantera
sin blyghet

Det är såna snabba, både svarta och oväntade bilder som möter oss i början av samlingen.

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Efter det tar missbruket över, men det är ett missbruk som tecknas av en betraktare. Suominen själv deltar som utanförstående, en som överlevt och därmed tagit på sig uppgiften att hedra de som gått under. I dessa, vad jag närmast vill kalla snabba berättelser, tecknar sig också ett Sverige som mer och mer blir suddigt i konturerna. Det är ett Sverige vi alla som växt upp på sjuttio och åttiotalet kan känna igen oss i. Ett Sverige som långsamt men obönhörligt tappar sitt grepp, en välfärdsstat vars konturer blir allt suddigare tills inget finns kvar förutom drömmen om sig självt. Det är i det samhället parkbänksartisterna dyker upp, nere på samhällets skuggsida framlever de tillvaron osedda och uppgivande. Vi möter de som av tillvaron plötsligt förvandlas till häxor och väljer att lämna alltihop, men gör det med i närmast hånfulla skratt. Vampyrerna dyker upp, de som suger ut varandra, de som lever på och i sina droger, de som går över lik och sviker allt och alla. Vi möter också Fröken Fager som framstår som en ungdomskärlek som långsamt förgås, upplöses och försvinner. Det är närmast en hyllning till henne som avslutar diktsamlingen, ett försök att väcka henne från de döda, låta henne leva kvar åtminstone i dikten.

Ständigt närvarande är också döden, och här får dikterna ett klart subjekt, ett jag, som oförtrutet kastar sig emot döden men aldrig blir välkomnad, ständigt kastad tillbaka in i livet uppstår detta jag i ny, renare gestalt. Jaget tar sig också an sin uppgift och skriver dessa mörka hyllningar till dem som alltför sällan besjungs, de som levt på samhällets avigsida, en avigsida som mer och mer blivit den förfallande välfärdsstatens rätsida.

Även om dessa berättelser tecknar en förståelse för missbrukets dragningskraft och frestelser faller de aldrig ner i drogromantik. De tecknar snarare ett hallucinatoriskt svart skimmer, ett skimmer som följer läsaren från början av samlingen till dess slut.

Men det som slår mig tydligast är vilken bildkonstnär Suominen är, också när det gäller de mer berättande dikterna. Det är det både kvicka och mörka bildspråket som gör att jag gång på gång återvänder för ännu en sträckläsning.

Det är som sagt en stark debut och jag ser fram emot att följa Suominen på fler irrfärder genom bilder och berättelser. Jag rekommenderar varm hans debutsamling till läsning.

mitt namn
måste ha nämnts
måste ha nämnts
bland alla
möjliga namn
måste mitt namn
ha nämnts
jag blev kallad
att sjunga en sång
till den
som fortfarande
pundar
men mitt hjärta
dom som mitt hjärta
ville sjunga för
var då bara
aska och damm

när hon drog
hördes hennes
nyfunna häxskratt
mellan radhusen
i köket
hängde hennes
förtvivlan
kvar
som ett daller i luften

hon öppnar ibland dörren
och tittar ut
för att se om det
står nån där
nån som inte vågar knacka på
sådant kan visst hända
säger hon till sej själv
när hon sätter sej i
tv-soffan

Text Per Nilsson


Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

UTGÅVA 2018:09-10

26th Street, hörnet till Mahabandoola Rd, Yangon.

En vördad oas mitt i Yangons (Rangoon) m…

Följ med Tarja Sami-Jacobson till Rangoon, Myanmar, på en fotografisk bildessä. Läs historien om den judiska församlingen och synagogan i staden, deras historia, nutid och framtid.

Av: Tarja Salmi-Jacobson
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Harlan Ellison från en läsning på D.V. Foto: Pip R Lagenta

Harlan Ellison 1934-2018: Pina och plåga…

”Som en modern Balzac kartlade han oförtröttligt livet i amerikanska storstäder, i Los Angeles, Detroit, Las Vegas, New York… Och nästan alltid sönderfallet bakom fasaderna.” Ivo Holmqvist minns författaren Harlan...

Av: Ivo Holmqvist
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Foto: Okänd

Tro och vetande, klassisk konflikt i mod…

Om medvetandets natur, förhållandet mellan vetenskap och religion, mellan fakta och värderingar, upplysningens rationalitet kontra myter och berättelser och tradition kontra nödvändigheten av nya insikter och en uppdatering av traditionell...

Av: Patrik Stigsson
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Detalj från omslag

En bräcklig figur i marginalen

BOK | I Bo Bjelvehammars sökande efter ursprung och bevekelsegrunder för Emil Kléens poesi framträder poetens hembygd med det öppna skånska Ringsjölandskapets odlade marker, träddungar och vatten som avgörande markörer och inspirationskällor...

Av: Benny Holmberg
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

© Corbis. All Rights Reserved. Credit © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS

Spanska inbördeskriget som litterärt mot…

Erik Cardelus sonderar de senaste fem årens litterära produktioner efter motiv från Spanska inbördeskriget och finner att ämnet: både konkret och metaforiskt, är i allra högsta grad levande.

Av: Erik Cardelus
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Foto: artikelförfattaren

De svarta änglarna

Om dem som kommer flygande när vi som mest behöver dem. En kort betraktelse kring något ont som förde med sig något gott.

Av: Super User
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Judith Owen. Foto: Press

Att upptäcka, på nytt

MUSIK | ”Judith Owen är både påhittig och fantasifull i närmandet av andras material, hon har dessutom en röst med stor närvaro, med intensitet och framförandet andas en själfull passion.”

Av: Bo Bjelvehammar
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

The Sound of Music på Intiman 2018. Foto: Belinda Graham

Film är bäst på teater

SCENKONST | Broarna i Madison County, Så som i himmelen, Ghost och The Sound of Music lockar teaterbesökare. Belinda Graham ger en genomgång av fyra föreställningar som nu spelas på svenska teaterscener.

Av: Belinda Graham
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Detalj från omslaget

Att utrota sina egna

BOK | Bo Bjelvehammar har läst Lena Einhorns Geniet från Breslau och ser en bok som på ett mästerligt sätt skildrar ett lands förvandling, olyckliga strategiska beslut och oförmåga att tänka i...

Av: Bo Bjelvehammar
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Otar Imerlishvili. Foto: Rimma Markova.

Otar Imerlishvili, glädjens konstnär frå…

KONST | ”Otar Imerishvilis bildvärld är fylld av små detaljer som man kan fördjupa sig länge i, som hos Sven Nordqvist, men här ofta i ett stadslandskap. Dock viktigast av allt innehåll...

Av: Irina Persson
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Foto: Privat

Målande prosa

Två korta målande prosatexter av Per Teofilusson

Av: Per Teofilusson
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Detalj ur ”I Bråvalla bokskog”, omslag.

Intressant läsning om bokälskare och bok…

BOK | I en nyutkommen vacker bok botaniserar den lärde Norrköpingsbibliotekarien Ola Gustafsson bland östgötska boksamlingar som han håller i gott förvar på en nerlagd flygflottilj.

Av: Ivo Holmqvist
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Svamp. Foto: Benny Holmberg

Likhetens estetik

Att söka den ultimata likheten i det absolut konforma, som en flyende chimär där ständigt nya olikheter uppträder och andra likheters centrum menar sig äga auktoriserat ärende

Av: Benny Holmberg
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Romantisk renässansträdgård! Foto: Graham

Norrvikens trädgårdar

Rudolf Abelin letade med ljus och lykta efter en ny plats för att förverkliga sina paradisiska trädgårdsvisioner, och han lockades till norra Skåne och trakterna kring Båstad av vännerna Ellen...

Av: Belinda Graham
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Tango. Foto: pinthemapproject/Pixabay.

När det rådde dansförbud i Finland

Rolf Karlman ger en kort reflektion över det besynnerliga beslutet att förbjuda människor från att dansa.

Av: Rolf Karlman
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Detalj från omslaget

En sång till den som fortfarande pundar

BOK | Recension av Jyrki Suominens debut, diktsamlingen En sång för den som fortfarande pundar, åtföljd av tre dikter.

Av: Per Nilsson
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Foto: Okänd

Andra människors minnen

En novell om historien i tillblivande, individens och kollektivets berättelser. Om de nära relationerna mellan tid, kroppar, och känslor.

Av: Monika Orski
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Pressbild. Foto: Patriez van der Wens

It´s a Tragedy

SCENKONST | Anna Bergqvist har sett POSTE RESTANTES senaste production It’s a Tragedy, en föreställning som till stor del bygger på överraskningsmomenten.

Av: Anna Bergqvist
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Illustration: Fredrik Jonsson

Fredagsbönen | 2018-10-12

Äntligen fredag, din skänk från ovan när solen din har gått i nedan! Kräng på dig mysoverallen och slå upp GT:n, ty nu är det helg igen.

Av: Fredrik Östensson
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Broschyr (beskuren). Foto: MSB

Är orange orons färg?

Aldrig så bra som nu. Ekonomin går som tåget, arbetslösheten sjunker, herrlandslaget har spelat (bättre än väntat) VM och sommaren är här. Men läget är orange – som krig, kris...

Av: Erik Cardelus
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Porträtt av författaren. Foto: Gunnar Lundin

Samhälle och poesi

Patrick Modianos sätt att minnas, Henry David Thoreaus sätt att leva i naturen har anknytning till poesin. Och poesi har en etisk sida som gör den till en del av...

Av: Gunnar Lundin
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Foto: Privat

En essä om ondskan som företeelse och i …

Carsten Palmer Schale fortsätter sin odyssé in i ondskans domäner. Läs del 2 av 4. Missa inte heller del 1 i Tidningen kulturens utgåva 2018 nr 8.

Av:
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Ur sviten ”Rörelser”. Foto: Mats Caldeborg

Om det blå och en fågel på hjul med stöd…

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens konstnär Mats Caldeborg. Med utgångspunkt i en det "blå": en fågel, en skulptur ur sviten "rörelser", ger Caldeborg en litterär och bildmässig reflektion över världen...

Av: Mats Caldeborg
2018:09-10 | 12 oktober, 2018

Höstvatten. Foto: Bengt Berg

Utdrag ur: Jag går där jag gick

Bokens titel, Jag går där jag gick, är ett hommage till den finske diktaren Pentti Saarikoski, som döpte en av sina tidiga diktsamlingar till Jag går där jag går. Men...

Av: Bengt Berg
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Pressbild: Draw the line. Illustration: Malin Biller.

Draw the line

BOK | Marja Beckman har läst serieantologin Draw the line.

Av: Marja Beckman
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Kulturens KRITIK

Detalj ur omslag.

När livet gått i stå

BOK | Vad händer när livet rinner ifrån oss? Har vi kraften att förändra och förbättra? Lennart Hagerfors tar oss med på en tur i vårt inre för att rannsaka oss själva...

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

I Prousts ateljé och laboratorium

BOK | Arne Melberg läser ”Mot Sainte-Beuve”, en samling av Prousts anteckningar, skisser och skriverier från perioden före den stora romansviten.

Av: Arne Melberg
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Tänk vad covid-19 kan inspirera oss att göra

BOK | ”Covid-19 demonstrerar för oss vår bristande beredskap inför en eventuellt mycket dödligare pandemi”. Elena Dahl läser Debora MacKenzies ”Pandemiernas tid” med sällsynt optimism.

Av: Elena Dahl
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Odenplan. Foto: Okänd.

Som fond till #MeToo-rörelsen

BOK | ”Skrämmande många detaljer i kvinnornas liv i Stockholm är sig lika.” Sofie Niemi läser ”Norrtullsligan”, Elin Wägners roman om en disparat samling kvinnliga kontorister i slutet av 1800-talet.

Av: Sofie Niemi
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Religion och religiositet i dess vackraste form

BOK | Anna Bergqvist lägger fokus på religiositeten och humanismen i Ola Larsmos utvandrarepos ”Översten”.

Av: Anna Bergqvist
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Eduardo Galeano. Foto: Robert Yabeck

Latinamerikanska dagsedlar

BOK | "Att läsa Galeano är att lämna spelrum för väldigt motstridiga reaktioner". Bengt Berg recenserar "Omfamningarnas bok".

Av: Bengt Berg
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Mer kritik

Kulturens LYRIK

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens PROSA

Foto: jplenio

Turisterna

En roman av Joakim Muschött som kommer att gå som följetong i TK under året. Kapitel 1.

Av: Joakim Muschött
Kulturens prosa | 08 mars, 2021

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa