Detalj från omslag

En bräcklig figur i marginalenBOK | I Bo Bjelvehammars sökande efter ursprung och bevekelsegrunder för Emil Kléens poesi framträder poetens hembygd med det öppna skånska Ringsjölandskapets odlade marker, träddungar och vatten som avgörande markörer och inspirationskällor med fria mönster och öppna strukturer att formulera poetiska bilder ur.Om Emil Kléen
Bo Bjelvehammar
Om Emil Kléen
Eget förlag

Det är en bräcklig diktarsjäl som blommade under en kort levnadstid denne Emil Kléen som Bo Bjelvehammar tagit sig an. En poet som helst sökte närvarokänsla i skånska myllan hemmavid i sin naturlyriska årtidsdiktning men som inte lyckades nå de höjder han önskat sig i sin författarbana. Och som enligt vad Bjelvehammar skriver:

”Hade drömmar, som många av sina författarkollegor, att skriva den stora romanen, att skapa hållbar, tidstypisk kulturkritik och formulera skarpa stridsskrifter- allt stannade ofta vid uppslag och skisser”

Emil Kléen beskrivs som bohemisk, dekadant, besvärad av sin turberkulos uppträdande som 'en bräcklig figur i marginalen' av de sociala sammanhangen. Hans rykte som gestalt i böcker av August Strindberg och Hjalmar Söderberg äger spännvidd i litteraturhistorien. Hans nära vänskap med Strindberg gjorde sådana avtryck att Strindberg författade förordet till Kléens postumt utgivna Valda dikter samt porträtterade hans död i tuberkulos i Götiska rummen.

Bo Bjelvehammar skriver om Emil Kléens vänskap med Strindberg att :”August Strindberg inte bara följde en sann vän till den sista vilan, inne i hans hjärta var det både tomhet och mörker. Han har besökt Emil Kléen varje dag på sjukhuset under en månad, han har suttit vid hans dödsbädd, berättat och läst för honom ur Bibeln och från H C Andersens sagor, säkert berättat vad han själv håller på att skriva, vad det stått i tidningarna, vad hans vänner och fiender har för sig, inte minst kulturkritikerna.”

Bjelvehammar fortsätter:”I förordet till Emil Kléens Valda Dikter som kom ut 1907, skildrar August Strindberg Kléens dödsögonblick; 'kroppen är som ett barns, alla minnen släcks ner'”

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Kléen förekommer även som porträtt i rollen som den dekadente poeten i Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom och också i Anna Brantings roman Staden.

Bo Bjelvehammar söker poetens själ i den skånska mylla som skapade denne spröda stängel till naturpoet. ”Det ljusa, öppna skånska Ringsjölandskapet/.../...är livsavgörande för Emil Kléens poesi” menar Bjelvehammar

Det är ett rent fysiskt närmande till den kléenska poesin som Bo Bjelvehammar åstadkommer när han går i klinch med de lokala närheterna, som hemma vid jasminbusken på gårdsplanen där Emil tagit steg en gång rent fysiskt liksom Bjelvehammar också gör i hans efterföljd. I Bjelvehammars dissekering av ursprung och bevekelsegrunder för Kléens poesi är hemlandskapets odlade marker, träddungar och vatten avgörande markörer och inspirationskällor, med referenser av fria mönster och öppna strukturer att formulera inre bilder från. Bjelvehammar ser inspirationsvägar därifrån rakt in i det kléenska skaparcentrum i poetens inre värld. Bjelvehammar skriver:”De (landskapsmarkörerna BH:s anm.) smälter samman till en organiskt enhet, till dikter som är hyllningar till detta landskap och som visar på en ständig kärlek till hembygden. Detta kommer till hans dikter vid vandringar, på avstånd lever intrycken, han återkallar ofta minnen och hågkomster från hemmet”

”Emil Kléen är på ett sätt en diktare i minimalistisk anda”, skriver Bjelvehammar och fortsätter: ”Ett fåtal teman upprepas och tas om till oändlighet, det blir lätt att en otålighet infinner sig vid läsandet, mycket känns igen och återkommer”...”... en klaustrofobisk känsla smyger sig på...”

Bo Bjelvehammar går igenom Kléens begränsade litterära produktion med Helg och söcken 1893 först ut som ingick i serien Nyare Diktsamlingar utgiven av Bonniers, ”Där finns verk av Gustaf Fröding, Per Hallström, Verner von Heidenstam, Viktor Rydberg och August Strindberg. Ett fint sällskap för Emil Kléen”

Emil Kléens verk under sin levnad var förutom Helg och Söcken 1893, bland annat Vildvin och vallmo 1895, Fru Margit. Ett kärleksäventyr 1896. Mogen sommar 1896, Jasminer 1898. Och postumt utkomna Valda dikter, 1907 med förord av August Strindberg.

Helg och Söcken som första diktsamling agerar huvudsakligen i hembygden.

Bjelvehammar skriver:”Det är en enkel diktsamling med ett tjugotal dikter med hembygden som bärande moment.”

En av dem är Hymn med inledningsorden:

”I dina ögon drömmer våren,
dess dag af sol och safve full,
dess natt med månsken öfver snåren-
En Afrodite, böljskumsboren,
du syns mig, vek och varm i hull.”

Emil Kléen var författare, poet men också journalist. Arbetade bland annat på Kristianstadsbladet, Nya Lund, Malmötidningen och Dagens Nyheter. Under 1890-talet publicerades mycket av hans poesi och längre berättelser i tidningar och litterära magasin. Bland annat i Lundensiska studentkalandern Från Lundagård och Helgonabacken, där han debuterade 1892 och i flera nummer under åren fanns bland storheter som Axel Wallengren, Birger Mörner, Bengt och Gärda Lidforss, Ola Hansson, Per Hallström, Axel Wallgren och Knut Hamsun.

I studentkalender av år 1893 är Emil Kléen en av de flitigaste medarbetarna med sex bidrag.

Ett av dem, Vårvis, hyllar vårens återkomst. Och där finns också Pingstvisa, vars inledningen enligt Bjelvehammar ”andas Ringsjöbygd och hemtrevnad'

”Det glittrar gult i skogen,
där vivan gått i blom,
och fälten blänka gröna
och lova odlarn lön.”

Ett annat av de sex bidragen var Berceuse som är tonsatt av Hugo Alfvén avsedd att framföras med sång och piano.

”Dofta, dofta vit syren i nattens timmar,
nytänd måne, strö ditt sken, som i sölvglans glimmar
se, min kära drömmer där, där på bänken,
blond och skär, medan klövern
ångat ifrån fält och vångar,
se min kära drömmer där.
Dofta stilla, vit syren, stör ej hennes drömmar,
nytänd måne strö ditt sken uti gyllne strömmar,
stänk kring hennes blonda hår, gloria av ljus
och vår, medan ljuvlig skrider
natt i pingstens tider, natt i pingstens tider”
(Berceuse= franska: vaggvisa)

Bitvis går Bjelvehammar hårt åt Kléens poetiska mödor.

”Rytmerna och klangerna har ingen överdriven lätthet och frihet, det är snarare en brist på flyhänthet, en svulstigt staplad metrik, med snirklade och krångliga ordvändningar och formuleringar. Det förefaller som Emil Kléen suggererar sitt eget diktarjag, senare blir han rusig av både mandelolja och vaniljdoft, mycket faller in i subjektivismens dunkel. Det är ett ormbo i hans huvud kring moderskärlek, jungfruåtrå, religiösa tankar, inte sällan tar mörkret överhand och orden slutar i intighet, sorg och död....”

Och vidare enligt Bjelvehammar:”Dikterna får inte sällan en kraftlöshet, en brist på tyngd och energi, de glider bort utan att ge märkbara intryck, formspråket skapar bindningar och fastlåsningar. Det blir mera av ett staplande av ord, som ska passa in i en metallform, som inte tål överraskningar, rubbningar eller avvikelser.”

Men Bjelvehammar understryker också att i hembygdspoesin överlag är Kléen avgjort på hemmaplan:”...när Emil Kléen skriver om sin hembygd och natur blir hans ord mera självklara och enkla. Han måste inte anstränga sig eller anpassa sig till ett språk, som han inte har, inte behärskar.”

Bjelvehammar: ”Emil Kléen belyser ofta de små människornas liv, han ser deras värden och tankar, som betydelsefulla, han vill gärna utmana konventioner och moralkonservativa krafter”

Bo Bjelvehammars presentation och analys av Kléens diktning är fördjupande mångsidig och hemfaller inte enbart åt redogörande kritik utan söker hela spannet och spelet i och kring Kléens poesi mellan den djupa svärtan och smärtan liksom den ytliga och bedårande lättsamhet som bitvis i Kléens mest mekaniska verser gränsar till stapelpoesi av ordhögar. Därtill placerar Bjelvehammar utförligt och klargörande Kléens poesi i miljökontext och tidens strömningar. Och däremellan också när Kléen tar känsliga tag med naturens växlingar i hemtrakterna och det aldrig avslutade arbetet med denna närvaro där han skapar poetiska rum i sina hemmavana ordvändningar.

Det är en tilltalande och balanserad hantering av Kléens verk Bjelvehammar erbjuder som bibehåller det kritiska seendet genomgående. Jag kan som tidigare helt okunnig om denne Emil Kléens ordvandringar i sina poetiska hemlandskap väl tillgodogöra mig innehåll och märg i Kleéns texter genom Bo Bjelvehammars breda kringsyn och skickliga djupdykningar där tillförandet av substansiella faktagenomgångar ger perspektiv. Bjelvehammars mångfacetterad presentation och allsidig analys av Emil Kléens livsverk är mycket läsvärd.

Den så tidigt bortgångne Emil Kléen endast trettio år gammal skriver en månad före sin död:

”Jag vandrar hem öfver öde hed,
så trött på mig själv, vid allt så led,
mot stundande år jag skådar kall,
om fröjd, om ve de bringa;
jag hör för örat ringa:
snart och min dag är all”

Johan Emil Kléen, född 17 september 1868 i Sätofta i Skåne, död 10 december 1898 i Lund.

Bo Bjelvehammar är sociolog, författare och kulturkritiker skriver bland annat i Populär Poesi, Tidningen Kulturen och Opulens.

Text Benny Holmberg
Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

UTGÅVA 2018:09-10

Ur sviten ”Rörelser”. Foto: Mats Caldeborg

Om det blå och en fågel på hjul med stöd…

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens konstnär Mats Caldeborg. Med utgångspunkt i en det "blå": en fågel, en skulptur ur sviten "rörelser", ger Caldeborg en litterär och bildmässig reflektion över världen...

Av: Mats Caldeborg
2018:09-10 | 12 oktober, 2018

Illustration: Fredrik Jonsson

Fredagsbönen | 2018-10-12

Äntligen fredag, din skänk från ovan när solen din har gått i nedan! Kräng på dig mysoverallen och slå upp GT:n, ty nu är det helg igen.

Av: Fredrik Östensson
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Detalj från omslaget

Att utrota sina egna

BOK | Bo Bjelvehammar har läst Lena Einhorns Geniet från Breslau och ser en bok som på ett mästerligt sätt skildrar ett lands förvandling, olyckliga strategiska beslut och oförmåga att tänka i...

Av: Bo Bjelvehammar
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Broschyr (beskuren). Foto: MSB

Är orange orons färg?

Aldrig så bra som nu. Ekonomin går som tåget, arbetslösheten sjunker, herrlandslaget har spelat (bättre än väntat) VM och sommaren är här. Men läget är orange – som krig, kris...

Av: Erik Cardelus
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Porträtt av författaren. Foto: Gunnar Lundin

Samhälle och poesi

Patrick Modianos sätt att minnas, Henry David Thoreaus sätt att leva i naturen har anknytning till poesin. Och poesi har en etisk sida som gör den till en del av...

Av: Gunnar Lundin
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Harlan Ellison från en läsning på D.V. Foto: Pip R Lagenta

Harlan Ellison 1934-2018: Pina och plåga…

”Som en modern Balzac kartlade han oförtröttligt livet i amerikanska storstäder, i Los Angeles, Detroit, Las Vegas, New York… Och nästan alltid sönderfallet bakom fasaderna.” Ivo Holmqvist minns författaren Harlan...

Av: Ivo Holmqvist
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

The Sound of Music på Intiman 2018. Foto: Belinda Graham

Film är bäst på teater

SCENKONST | Broarna i Madison County, Så som i himmelen, Ghost och The Sound of Music lockar teaterbesökare. Belinda Graham ger en genomgång av fyra föreställningar som nu spelas på svenska teaterscener.

Av: Belinda Graham
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

26th Street, hörnet till Mahabandoola Rd, Yangon.

En vördad oas mitt i Yangons (Rangoon) m…

Följ med Tarja Sami-Jacobson till Rangoon, Myanmar, på en fotografisk bildessä. Läs historien om den judiska församlingen och synagogan i staden, deras historia, nutid och framtid.

Av: Tarja Salmi-Jacobson
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Foto: Privat

En essä om ondskan som företeelse och i …

Carsten Palmer Schale fortsätter sin odyssé in i ondskans domäner. Läs del 2 av 4. Missa inte heller del 1 i Tidningen kulturens utgåva 2018 nr 8.

Av:
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Detalj ur ”I Bråvalla bokskog”, omslag.

Intressant läsning om bokälskare och bok…

BOK | I en nyutkommen vacker bok botaniserar den lärde Norrköpingsbibliotekarien Ola Gustafsson bland östgötska boksamlingar som han håller i gott förvar på en nerlagd flygflottilj.

Av: Ivo Holmqvist
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Svamp. Foto: Benny Holmberg

Likhetens estetik

Att söka den ultimata likheten i det absolut konforma, som en flyende chimär där ständigt nya olikheter uppträder och andra likheters centrum menar sig äga auktoriserat ärende

Av: Benny Holmberg
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Foto: Okänd

Andra människors minnen

En novell om historien i tillblivande, individens och kollektivets berättelser. Om de nära relationerna mellan tid, kroppar, och känslor.

Av: Monika Orski
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Pressbild: Draw the line. Illustration: Malin Biller.

Draw the line

BOK | Marja Beckman har läst serieantologin Draw the line.

Av: Marja Beckman
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Judith Owen. Foto: Press

Att upptäcka, på nytt

MUSIK | ”Judith Owen är både påhittig och fantasifull i närmandet av andras material, hon har dessutom en röst med stor närvaro, med intensitet och framförandet andas en själfull passion.”

Av: Bo Bjelvehammar
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

© Corbis. All Rights Reserved. Credit © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS

Spanska inbördeskriget som litterärt mot…

Erik Cardelus sonderar de senaste fem årens litterära produktioner efter motiv från Spanska inbördeskriget och finner att ämnet: både konkret och metaforiskt, är i allra högsta grad levande.

Av: Erik Cardelus
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Höstvatten. Foto: Bengt Berg

Utdrag ur: Jag går där jag gick

Bokens titel, Jag går där jag gick, är ett hommage till den finske diktaren Pentti Saarikoski, som döpte en av sina tidiga diktsamlingar till Jag går där jag går. Men...

Av: Bengt Berg
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Foto: artikelförfattaren

De svarta änglarna

Om dem som kommer flygande när vi som mest behöver dem. En kort betraktelse kring något ont som förde med sig något gott.

Av: Super User
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Pressbild. Foto: Patriez van der Wens

It´s a Tragedy

SCENKONST | Anna Bergqvist har sett POSTE RESTANTES senaste production It’s a Tragedy, en föreställning som till stor del bygger på överraskningsmomenten.

Av: Anna Bergqvist
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Romantisk renässansträdgård! Foto: Graham

Norrvikens trädgårdar

Rudolf Abelin letade med ljus och lykta efter en ny plats för att förverkliga sina paradisiska trädgårdsvisioner, och han lockades till norra Skåne och trakterna kring Båstad av vännerna Ellen...

Av: Belinda Graham
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Foto: Okänd

Tro och vetande, klassisk konflikt i mod…

Om medvetandets natur, förhållandet mellan vetenskap och religion, mellan fakta och värderingar, upplysningens rationalitet kontra myter och berättelser och tradition kontra nödvändigheten av nya insikter och en uppdatering av traditionell...

Av: Patrik Stigsson
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Tango. Foto: pinthemapproject/Pixabay.

När det rådde dansförbud i Finland

Rolf Karlman ger en kort reflektion över det besynnerliga beslutet att förbjuda människor från att dansa.

Av: Rolf Karlman
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Foto: Privat

Målande prosa

Två korta målande prosatexter av Per Teofilusson

Av: Per Teofilusson
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Otar Imerlishvili. Foto: Rimma Markova.

Otar Imerlishvili, glädjens konstnär frå…

KONST | ”Otar Imerishvilis bildvärld är fylld av små detaljer som man kan fördjupa sig länge i, som hos Sven Nordqvist, men här ofta i ett stadslandskap. Dock viktigast av allt innehåll...

Av: Irina Persson
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Detalj från omslag

En bräcklig figur i marginalen

BOK | I Bo Bjelvehammars sökande efter ursprung och bevekelsegrunder för Emil Kléens poesi framträder poetens hembygd med det öppna skånska Ringsjölandskapets odlade marker, träddungar och vatten som avgörande markörer och inspirationskällor...

Av: Benny Holmberg
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Detalj från omslaget

En sång till den som fortfarande pundar

BOK | Recension av Jyrki Suominens debut, diktsamlingen En sång för den som fortfarande pundar, åtföljd av tre dikter.

Av: Per Nilsson
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Kulturens KRITIK

Detalj ur omslag.

När livet gått i stå

BOK | Vad händer när livet rinner ifrån oss? Har vi kraften att förändra och förbättra? Lennart Hagerfors tar oss med på en tur i vårt inre för att rannsaka oss själva...

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

I Prousts ateljé och laboratorium

BOK | Arne Melberg läser ”Mot Sainte-Beuve”, en samling av Prousts anteckningar, skisser och skriverier från perioden före den stora romansviten.

Av: Arne Melberg
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Tänk vad covid-19 kan inspirera oss att göra

BOK | ”Covid-19 demonstrerar för oss vår bristande beredskap inför en eventuellt mycket dödligare pandemi”. Elena Dahl läser Debora MacKenzies ”Pandemiernas tid” med sällsynt optimism.

Av: Elena Dahl
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Odenplan. Foto: Okänd.

Som fond till #MeToo-rörelsen

BOK | ”Skrämmande många detaljer i kvinnornas liv i Stockholm är sig lika.” Sofie Niemi läser ”Norrtullsligan”, Elin Wägners roman om en disparat samling kvinnliga kontorister i slutet av 1800-talet.

Av: Sofie Niemi
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Religion och religiositet i dess vackraste form

BOK | Anna Bergqvist lägger fokus på religiositeten och humanismen i Ola Larsmos utvandrarepos ”Översten”.

Av: Anna Bergqvist
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Eduardo Galeano. Foto: Robert Yabeck

Latinamerikanska dagsedlar

BOK | "Att läsa Galeano är att lämna spelrum för väldigt motstridiga reaktioner". Bengt Berg recenserar "Omfamningarnas bok".

Av: Bengt Berg
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Mer kritik

Kulturens LYRIK

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens PROSA

Foto: jplenio

Turisterna

En roman av Joakim Muschött som kommer att gå som följetong i TK under året. Kapitel 1.

Av: Joakim Muschött
Kulturens prosa | 08 mars, 2021

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa
Cron Job Starts