26th Street, hörnet till Mahabandoola Rd, Yangon.

En vördad oas mitt i Yangons (Rangoon) myllerFölj med Tarja Sami-Jacobson till Rangoon, Myanmar, på en fotografisk bildessä. Läs historien om den judiska församlingen och synagogan i staden, deras historia, nutid och framtid.Musmeah Yeshua-synagogan

I Myanmar (Burma) finns bara en synagoga, den är till och med angiven på citykartan och omnämns som sevärdhet i resehandboken Lonely Planet. Det är inte svårt att hitta dit men jag måste fråga mig fram ändå, gatunamnsskyltar med latinska bokstäver finns bara på få gatuhörn.

   Jag sätter mig i middagshettan på en liten trappa invid en affär och får veta av ägaren att jag sitter framför synagogan, egentligen på dess baksida, jag måste bara lyfta blicken högre upp ovanför de täta affärerna som även tar plats från de smala trottoarerna. Han var muslim som de flesta i den här stadsdelen och kunde berätta att judar och muslimer, och andra samfund har vänskapliga och goda relationer till varandra. Det fick jag också strax bekräftat när jag välkomnades av synagogans portvakt som var muslim.

26th Street, hörnet till Mahabandoola Rd, Yangon.
26th Street, hörnet till Mahabandoola Rd, Yangon.
”Ett träd kan vara ensamt i området, en man ensam i världen, men en jude kommer aldrig att vara ensam på sina helgdagar.”
”Ett träd kan vara ensamt i området, en man ensam i världen, men en jude kommer aldrig att vara ensam på sina helgdagar.”

Inne i den vackra, klassiskt sefardiska synagogan hälsades jag vänligt välkommen av Moses Samuels. Han är synagogans föreståndare. Han håller öppet för besökare varje dag. Just nu finns där en turistgrupp från Israel och deras ledare berättar om det judiska samfundets märkliga öde i Burma och i Sydostasien.

Av Moses Samuels får jag veta att de första judiska immigranterna kom från Irak, Iran, England, Syrien och Indien under den brittiska kolonialtiden i slutet av 1880-talet.[1] Fram till andra världskriget hade judarna i Burma väletablerade samfund med över 2500 medlemmar, men att de flesta flydde till Indien när japanerna bombade Rangoon och invaderade landet 1941. Efter krigets slut återkom flera hundra judar till Rangoon men de lyckades aldrig riktigt återhämta sig från krigets sår.

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

   Nästa åderlåtning skedde 1962 när militärjuntan gick brutalt fram mot hela befolkningen, förstatligade all affärsverksamhet och isolerade landet från omvärlden. De burmesiska judarna måste fly till Israel, Australien, England och USA. Idag finns bara en handfull familjer kvar.

   Men familjen Samuels beslöt att stanna, de kunde inte tänka sig att lämna sitt hemland och lämna synagogan åt sitt öde.

Det är nu frågorna börjar poppa upp. Hur ska ett så litet samfund kunna överleva? Vem leder samfundslivet när det inte finns någon rabbi (sedan 1969), hur ofta används synagogan, hur hittar man sig en partner, hur lär man sig hebreiska, finns judar utanför landet som vill immigrera.

   Israels ambassadör Yaron Mayer och hans personal bistår så ofta de kan vid ceremonier, fick jag veta. Sabbat firas varje vecka i synagogan. Vill man gifta sig söker man en partner i Israel med den påföljd att ungdomen stannar där. Ingen lär ut hebreiska i Burma, som inte tillåter någon immigration, bara om man gör affärer kan man stanna i tre månader. Moses Samuels ser ut att tyngas av att tänka på framtiden.

Moses Samuels framför Bimah (läspulpet).
Moses Samuels framför Bimah (läspulpet).
100 år gamla torarullar från Bagdad i silverpläterade trähöljen (tiks).
100 år gamla torarullar från Bagdad i silverpläterade trähöljen (tiks).

Moses själv kan sin och sina anförvanters tidiga historia från förföljelserna och flykten från 1300-talets Spanien till det Ottomanska riket i Mellanöstern. Han är en ättling till judarna som måste lämna Bagdad på 1800-talet för att undkomma pogromer och finna sig nya boplatser i Sydostasien.

Men det finns också hopp får jag veta: landets diktatoriska styre har lättats på sistone, Myanmar öppnar för mer turism och investeringar. Hela befolkningens stora hopp Aung San Suu Kyi, ”The Lady”, mottagare av Nobels fredspris (1991) och symbolen för demokrati, släpptes från sammanlagt 10 års husarrest. 2012 ställde hon upp för fyllnadsval till parlamentsvalet och hennes parti kom in med 43 platser av tilldelade 45 (vilket är 7 % av hela parlamentet, men seger ändå). Fackföreningar får nu bildas och hundratals politiska fångar har släppts ur fängelserna. Alla är glada men också avvaktande, ingen vågade ju ta ut glädjen i förväg; de mest optimistiska ville tro att hon väljs till landets nästa ledare. Om folket fick välja! 1916 blev hon också Myanmars statskansler.

Kanske det mest hoppingivande framtidstecknet ändå är att den 27 december 2011 hölls en officiell Chanukka ceremoni med åtta judiska familjer tillsammans med statliga tjänstemän, diplomater och tidigare ambassadörer med cirka 100 deltagare på Yangons Park Royal Hotel. Även Aung San Suu Kyi var bjuden men var upptagen, däremot tog hon tidigare emot Moses Samuels familj på sitt residens. Chanukkaljusen tändes av oppositionspartiets (NLD) vice ordförande.

NLD partiets vice ordförande U Tin Oo tänder Chanukka ljusen. Bredvid deltar Sammy och Moses Samuels. (© Sammy Moses)
NLD partiets vice ordförande U Tin Oo tänder Chanukka ljusen. Bredvid deltar Sammy och Moses Samuels. (© Sammy Moses)

En grupp amerikanska initiativtagare har ansökt hos amerikanska finansdepartementet att få inrätta en fond, ”The Myanmar Synagogue Project”, för att bevara och underhålla synagogan för eftervärlden. Från början byggdes synagogan 1854 av trä, men ersattes med den nya 1893–96. Den har listats som en av Yangons 188 arvsbyggnadsverk.

Moses Samuels och hans då 31-årige son Sammy, som större delen av året bott i New York, har startat ett resebolag, ”Myanmar Shalom Travels &Tours”, som bland annat anordnar Jewish Heritage-resor, ibland också i samarbete med Lotus Travel och Asienkännaren rabbi Marvin Tokayer. Samuels företagsvinster går till synagogan. När en judisk grupp kommer till Yangon ordnas det alltid fester och synagogan får liv med sånger och böner då de lokala judarna äntligen får ihop en efterlängtad minjan (erforderliga tio personer). Gästerna brukar då också göra ett besök på den judiska begravningsplatsen. Där finns idag cirka 700 gravstenar med en äldsta datering från 18.3.1876. Ibland finns det någon bland resenärerna som vill besöka sina anhörigas gravar innan kyrkogården inom en snar framtid ska flyttas.

   Idén till att starta en resebyrå fick Sammy när hans far en gång ringde från Yangon och berättade ivrigt hur 40 Amerikajudar en kväll kommit in i synagogan för en fredagsgudstjänst. Besökare från utlandet kan nu lättare bidra till att hålla den judiska andan levande i Burma.

   Sammy har dessutom nyligen startat en konsultfirma för att försöka få företagare att hitta till Burma för att investera för en framtida marknad i ett nybildat demokratiskt Burma.

Kanske finns det några kända familjenamn i gästboken.
Kanske finns det några kända familjenamn i gästboken.
Kippor att låna.
Kippor att låna.

 

Samuels och sonen Sammy vågar inte ha för stora förväntningar på judiska samfundets framtid. Familjen har tagit hand om synagogan i över 40 år och hållit löftet om att hålla den öppen – först Moses löfte till sin far Isak Samuels, och Sammys löfte att ta över efter sin far Moses. Det vilar väldigt mycket på en mans axlar just nu. Familjen har också två döttrar som återvände till Yangon efter sina studier i USA.

Minnet av judarnas bästa dagar lever kvar. Många minns hur framgångsrika judarna en gång varit, att staden även haft en judisk borgmästare. Judarna idkade handel och hantverk och ännu idag kan man skåda deras donationer av vackra järnportar till stadens djurpark och gjutjärnsestraden i stadens mitt i Bandoola Square. De var väl ansedda av stadsborna för sina bidrag till skolor och sjukvård. En av Yangons gator har ärats för en dåtida välkänd judisk personlighet Judah Ezekiel.

Burma var det första landet i Asien att erkänna Israel som stat 1949. Premiärministern U Nu var den förste utländske statsmannen att besöka Israel 1955. Också israeliska ledare har besökt Burma, så som Ben Gurion, Yitzhak Ben-Zvi, Golda Meir, Moshe Dyan och Shimon Peres.

Moses Samuels berättar att han ofta tänker på hur det en gång var när synagogan fylldes av tre hundra församlingsmedlemmar, när bröllop hölls, när helgdagar firades och det festades vid bar- och bat-mitzva och andra högtider.

Synagogan dekorerad för vigsel 2013. (Foto: Sammy Samuels)
Synagogan dekorerad för vigsel 2013. (Foto: Sammy Samuels)

Var än alla burmesiska judarna lever idag kommer Musmeah Yeshua synagogan att stå som ett landmärke av judisk historia i Sydostasien, och som en erinran om en mycket livlig och levande gemenskap.

”Vi är bara få kvar idag, men vår anda lever än och våra böner fortsätter. Jag hoppas att turismen kan återuppliva vårt judiska samfund och att vår synagoga ännu en gång fylls av glädje och sång och att vi fortsätter vår historiska roll att bidra till landets välmående”, är Samuels hälsning när jag lämnar Myanmar.

   Senare nåddes jag av den sorgliga nyheten att Samuel gott bort för bara vid 65 års ålder på grund av cancer. Och som sonen lovat, har han gift sig, flyttat till Yangon och övertagit ansvaret för synagogan och judarnas begravningsplats. Sammy är idag Burmas yngsta jude. Jag hoppas att han en dag kan överlåta synagogans vård till kommande generationer som i sin tur kan hålla den öppen för alla besökare.

[1] Början av 1800-talet präglades av koloniala intressekonflikter i hela Sydostasien. Storbritannien hade erövrat delar av Burma redan 1826 och 1886 gjorde britterna hela Burma till en provins i Indien med Rangoon som huvudstad. Kolonialtiden tog slut 1948.
Text Tarja Salmi-Jacobson


Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

UTGÅVA 2018:09-10

Foto: artikelförfattaren

De svarta änglarna

Om dem som kommer flygande när vi som mest behöver dem. En kort betraktelse kring något ont som förde med sig något gott.

Av: Super User
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Svamp. Foto: Benny Holmberg

Likhetens estetik

Att söka den ultimata likheten i det absolut konforma, som en flyende chimär där ständigt nya olikheter uppträder och andra likheters centrum menar sig äga auktoriserat ärende

Av: Benny Holmberg
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Ur sviten ”Rörelser”. Foto: Mats Caldeborg

Om det blå och en fågel på hjul med stöd…

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens konstnär Mats Caldeborg. Med utgångspunkt i en det "blå": en fågel, en skulptur ur sviten "rörelser", ger Caldeborg en litterär och bildmässig reflektion över världen...

Av: Mats Caldeborg
2018:09-10 | 12 oktober, 2018

Broschyr (beskuren). Foto: MSB

Är orange orons färg?

Aldrig så bra som nu. Ekonomin går som tåget, arbetslösheten sjunker, herrlandslaget har spelat (bättre än väntat) VM och sommaren är här. Men läget är orange – som krig, kris...

Av: Erik Cardelus
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

26th Street, hörnet till Mahabandoola Rd, Yangon.

En vördad oas mitt i Yangons (Rangoon) m…

Följ med Tarja Sami-Jacobson till Rangoon, Myanmar, på en fotografisk bildessä. Läs historien om den judiska församlingen och synagogan i staden, deras historia, nutid och framtid.

Av: Tarja Salmi-Jacobson
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Detalj ur ”I Bråvalla bokskog”, omslag.

Intressant läsning om bokälskare och bok…

BOK | I en nyutkommen vacker bok botaniserar den lärde Norrköpingsbibliotekarien Ola Gustafsson bland östgötska boksamlingar som han håller i gott förvar på en nerlagd flygflottilj.

Av: Ivo Holmqvist
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Illustration: Fredrik Jonsson

Fredagsbönen | 2018-10-12

Äntligen fredag, din skänk från ovan när solen din har gått i nedan! Kräng på dig mysoverallen och slå upp GT:n, ty nu är det helg igen.

Av: Fredrik Östensson
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

© Corbis. All Rights Reserved. Credit © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS

Spanska inbördeskriget som litterärt mot…

Erik Cardelus sonderar de senaste fem årens litterära produktioner efter motiv från Spanska inbördeskriget och finner att ämnet: både konkret och metaforiskt, är i allra högsta grad levande.

Av: Erik Cardelus
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Detalj från omslag

En bräcklig figur i marginalen

BOK | I Bo Bjelvehammars sökande efter ursprung och bevekelsegrunder för Emil Kléens poesi framträder poetens hembygd med det öppna skånska Ringsjölandskapets odlade marker, träddungar och vatten som avgörande markörer och inspirationskällor...

Av: Benny Holmberg
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

The Sound of Music på Intiman 2018. Foto: Belinda Graham

Film är bäst på teater

SCENKONST | Broarna i Madison County, Så som i himmelen, Ghost och The Sound of Music lockar teaterbesökare. Belinda Graham ger en genomgång av fyra föreställningar som nu spelas på svenska teaterscener.

Av: Belinda Graham
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Tango. Foto: pinthemapproject/Pixabay.

När det rådde dansförbud i Finland

Rolf Karlman ger en kort reflektion över det besynnerliga beslutet att förbjuda människor från att dansa.

Av: Rolf Karlman
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Foto: Privat

En essä om ondskan som företeelse och i …

Carsten Palmer Schale fortsätter sin odyssé in i ondskans domäner. Läs del 2 av 4. Missa inte heller del 1 i Tidningen kulturens utgåva 2018 nr 8.

Av:
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Otar Imerlishvili. Foto: Rimma Markova.

Otar Imerlishvili, glädjens konstnär frå…

KONST | ”Otar Imerishvilis bildvärld är fylld av små detaljer som man kan fördjupa sig länge i, som hos Sven Nordqvist, men här ofta i ett stadslandskap. Dock viktigast av allt innehåll...

Av: Irina Persson
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Foto: Okänd

Tro och vetande, klassisk konflikt i mod…

Om medvetandets natur, förhållandet mellan vetenskap och religion, mellan fakta och värderingar, upplysningens rationalitet kontra myter och berättelser och tradition kontra nödvändigheten av nya insikter och en uppdatering av traditionell...

Av: Patrik Stigsson
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Pressbild. Foto: Patriez van der Wens

It´s a Tragedy

SCENKONST | Anna Bergqvist har sett POSTE RESTANTES senaste production It’s a Tragedy, en föreställning som till stor del bygger på överraskningsmomenten.

Av: Anna Bergqvist
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Harlan Ellison från en läsning på D.V. Foto: Pip R Lagenta

Harlan Ellison 1934-2018: Pina och plåga…

”Som en modern Balzac kartlade han oförtröttligt livet i amerikanska storstäder, i Los Angeles, Detroit, Las Vegas, New York… Och nästan alltid sönderfallet bakom fasaderna.” Ivo Holmqvist minns författaren Harlan...

Av: Ivo Holmqvist
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Porträtt av författaren. Foto: Gunnar Lundin

Samhälle och poesi

Patrick Modianos sätt att minnas, Henry David Thoreaus sätt att leva i naturen har anknytning till poesin. Och poesi har en etisk sida som gör den till en del av...

Av: Gunnar Lundin
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Foto: Privat

Målande prosa

Två korta målande prosatexter av Per Teofilusson

Av: Per Teofilusson
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Höstvatten. Foto: Bengt Berg

Utdrag ur: Jag går där jag gick

Bokens titel, Jag går där jag gick, är ett hommage till den finske diktaren Pentti Saarikoski, som döpte en av sina tidiga diktsamlingar till Jag går där jag går. Men...

Av: Bengt Berg
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Foto: Okänd

Andra människors minnen

En novell om historien i tillblivande, individens och kollektivets berättelser. Om de nära relationerna mellan tid, kroppar, och känslor.

Av: Monika Orski
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Pressbild: Draw the line. Illustration: Malin Biller.

Draw the line

BOK | Marja Beckman har läst serieantologin Draw the line.

Av: Marja Beckman
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Judith Owen. Foto: Press

Att upptäcka, på nytt

MUSIK | ”Judith Owen är både påhittig och fantasifull i närmandet av andras material, hon har dessutom en röst med stor närvaro, med intensitet och framförandet andas en själfull passion.”

Av: Bo Bjelvehammar
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Detalj från omslaget

En sång till den som fortfarande pundar

BOK | Recension av Jyrki Suominens debut, diktsamlingen En sång för den som fortfarande pundar, åtföljd av tre dikter.

Av: Per Nilsson
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Romantisk renässansträdgård! Foto: Graham

Norrvikens trädgårdar

Rudolf Abelin letade med ljus och lykta efter en ny plats för att förverkliga sina paradisiska trädgårdsvisioner, och han lockades till norra Skåne och trakterna kring Båstad av vännerna Ellen...

Av: Belinda Graham
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Detalj från omslaget

Att utrota sina egna

BOK | Bo Bjelvehammar har läst Lena Einhorns Geniet från Breslau och ser en bok som på ett mästerligt sätt skildrar ett lands förvandling, olyckliga strategiska beslut och oförmåga att tänka i...

Av: Bo Bjelvehammar
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Kulturens KRITIK

Detalj ur omslag.

När livet gått i stå

BOK | Vad händer när livet rinner ifrån oss? Har vi kraften att förändra och förbättra? Lennart Hagerfors tar oss med på en tur i vårt inre för att rannsaka oss själva...

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

I Prousts ateljé och laboratorium

BOK | Arne Melberg läser ”Mot Sainte-Beuve”, en samling av Prousts anteckningar, skisser och skriverier från perioden före den stora romansviten.

Av: Arne Melberg
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Tänk vad covid-19 kan inspirera oss att göra

BOK | ”Covid-19 demonstrerar för oss vår bristande beredskap inför en eventuellt mycket dödligare pandemi”. Elena Dahl läser Debora MacKenzies ”Pandemiernas tid” med sällsynt optimism.

Av: Elena Dahl
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Odenplan. Foto: Okänd.

Som fond till #MeToo-rörelsen

BOK | ”Skrämmande många detaljer i kvinnornas liv i Stockholm är sig lika.” Sofie Niemi läser ”Norrtullsligan”, Elin Wägners roman om en disparat samling kvinnliga kontorister i slutet av 1800-talet.

Av: Sofie Niemi
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Religion och religiositet i dess vackraste form

BOK | Anna Bergqvist lägger fokus på religiositeten och humanismen i Ola Larsmos utvandrarepos ”Översten”.

Av: Anna Bergqvist
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Eduardo Galeano. Foto: Robert Yabeck

Latinamerikanska dagsedlar

BOK | "Att läsa Galeano är att lämna spelrum för väldigt motstridiga reaktioner". Bengt Berg recenserar "Omfamningarnas bok".

Av: Bengt Berg
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Mer kritik

Kulturens LYRIK

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens PROSA

Foto: jplenio

Turisterna

En roman av Joakim Muschött som kommer att gå som följetong i TK under året. Kapitel 1.

Av: Joakim Muschött
Kulturens prosa | 08 mars, 2021

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa
Cron Job Starts