Detalj ur ”I Bråvalla bokskog”, omslag.

Intressant läsning om bokälskare och boktjuvarBOK | I en nyutkommen vacker bok botaniserar den lärde Norrköpingsbibliotekarien Ola Gustafsson bland östgötska boksamlingar som han håller i gott förvar på en nerlagd flygflottilj.I Bråvalla bokskog - bibliofila exkursioner
Ola Gustafsson
I Bråvalla bokskog - bibliofila exkursioner

När en boktjuv som härjade på Kungliga Biblioteket i Stockholm begick självmord efter att ha ertappats höll halva stockholmskvarteret där han bodde att stryka med, av gasexplosionen. Om honom och hans härjningar bland gamla böcker gjordes ett intressant radioprogram och en lika bra tv-serie. Han tog sig ett latiniserat efternamn, inte olikt det som fornforskaren Johannes Bureus bar, och det hjälpte honom säkert när han klättrade uppåt i bibliotekshierarkin. Om honom och om en lika samvetslös kollega som stal ett exemplar av Newtons ”Principia Mathematica” från 1687 ur ett gymnasiebibliotek i Visby och sålde det till en samlande miljonär – han blev förstås fast – handlar ett av de arton kapitlen i Ola Gustafssons ”I Bråvalla bokskog – bibliofila exkursioner” (Opulens) som är en mycket vacker bok.

Han delar in boktjuvarna – eller med hans term biblioklepterna -  i tre fack: de burdusa, de timida och de som värnar om böckerna. Och så en fjärde förkastlig grupp, dit de båda ovan nämnda kan räknas, de som ”säljer rara verk till tyska antikvariat, detta avgrundens avträde…” Bibliotekarien Ola Gustafsson i Norrköping är bland annat ansvarig för äldresamlingarna av böcker i den staden, och i denna välillustrerade och intressanta bok redogör han för nio av dem, med sammanlagt sjuttiofemtusen volymer. Finspong-samlingen, hopbragt av flera generationer brukspatroner i den invandrade familjen De Geer, är ”störst, bäst och vackrast”. Flera objekt får sina egna kapitel i boken: inkunabler, kartor, tryck från den Kankelska officinen på Visingsö, Gustav Vasas bibel från 1541, anatomiska läroböcker, Adam Smiths ”Wealth of Nations” från 1776, Lasse Lucidors ”Helicons blomster” med eller utan det berömda b-arket, och mycket mer.

En av de minsta samlingarna beskriver han så här: ”Sundinska samlingen. Cirka 1.500 volymer främst svensk skönlitteratur från tidigt 1900-tal ordnad alfabetiskt efter författare. Kom till Stadsbiblioteket i början av 1960-talet efter en donation. Erik Sundin var redaktör på Norrköpings Tidningar och exemplaren är till stor del verk för benägen anmälan.” Och han avslutar notisen med ett lakoniskt konstaterande: ”Idag hade vi inte tagit emot den.” Nej, så är det nog, fast man kan förstås intet veta om även sådant skulle kunna komma att ha sitt intresse för forskare i framtiden. Under hans uppsikt fortsätter både den samlingen och de andra sin i stort sett ostörda tillvaro i bomb- och inbrottssäkra kasuner och förråd på östgötaslätten, i det som var flygflottiljen F 13.

En boktjuv skulle ha mycket svårt att smuggla ut något därifrån. Ola Gustafsson skriver med stor sakkunskap, detaljerat, rappt och roligt (några av kapitlen återgår på kåserier som kunnat läsaspå kultursidan i Norrköpings tidningar), och man lär sig mycket av hans sidor. Apropå tvånget att dra på sig vita bomullsvantar när man ska handha gamla rariteter rekommenderar han att man i stället tvättar händerna med tvål och vatten, ”finnes handsprit nyttjas denna”. I det stycket håller nog inte alla forskningsbibliotekarier på handskriftsavdelningarna runtom i världen med honom, särskilt inte i fråga om planscher, grafik och fotografier. Om jag vägrat dra på mig vantarna skulle jag genast ha blivit portförbjuden på det amerikanska The Lilly Library i Bloomington, Indiana, där jag haft min gång i olika perioder.

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

När Ola Gustafsson skriver att boktjuvar ”norpar” sina objekt stegrar jag mig: man norpar en kola, inte en femtonhundratalsfoliant. Och jag har lite svårt på rent språkliga grunder för hans verb ”konnotera” och för hans formulering när han påstår, apropå Thibaults handbok i fäktningskonsten, att man lär sig hur man ska ” bevega sig genom fighten”. Johannes Magnus var ”brorsa” till Olaus Magnus, jovisst, men det ser inte så snyggt ut i tryck, och jag tycker nog att det är lätt vanvördigt att kalla Gustav Vasa för ”Gösta” och den lärde Bror Olssons uppsats om hans bibel för en ”kria”. Att den tolv meter långa bokrulle som återger ett begravningsfölje genom Bryssel 1558 ”är helt unik i sitt slag” är säkert sant, men antingen är något unikt, eller också inte alls. Olika grader av det som är enastående finns inte. Och en tisdagseftermiddag i oktober kan vara ”sketen”, men jag skulle inte formulera det så. Det låter kanske inte riktigt lika illa på östgötska som på skånska?

Snusfabrikören och statsministern Carl Swartz skänkte 1912 sin villa till Norrköpings stad för att man skulle inrätta ett stadsbibliotek i den, det finns där fortfarande. Ola Gustafsson skriver att han gjorde det ”i en gest av närmast panegyrisk storvulenhet”. Det är väl en onödigt negativ formulering. Men när han myntar ett nytt begrepp som motsats till de lärdas snilleprov blir det ganska lyckat: ”stolleprov” finns kanske inte med i SAOB men får gärna tas in där. Han anser att Google Earth är själlös – jag tycker tvärtom - men skriver samtidigt uppskattande om den digitalisering som nu sker av gamla ovärderliga böcker, också under hans egid. Det där är en petimeters petitesser, några försynta bokar i kanten till en alltigenom läsvärd exposé över rara böcker, tryck, åkermanska himmels- och jordglober, osv.

Tilläggas kan att Norrköpings stadsbibliotek för fyra år sedan gav ut Ola Gustafssons ”Spridda skurar”, en diger samling kåserier om böcker som nu dessutom digitaliserats – man kan ladda ner alla tvåhundra sidorna på nationalbibliografin Libris hemsida. Det är underhållande men så faktarikt att ett begränsat dagligt intag nog är att föredra framför en störtläsning.

Text Ivo Holmqvist
Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

UTGÅVA 2018:09-10

Detalj från omslag

En bräcklig figur i marginalen

BOK | I Bo Bjelvehammars sökande efter ursprung och bevekelsegrunder för Emil Kléens poesi framträder poetens hembygd med det öppna skånska Ringsjölandskapets odlade marker, träddungar och vatten som avgörande markörer och inspirationskällor...

Av: Benny Holmberg
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Detalj från omslaget

Att utrota sina egna

BOK | Bo Bjelvehammar har läst Lena Einhorns Geniet från Breslau och ser en bok som på ett mästerligt sätt skildrar ett lands förvandling, olyckliga strategiska beslut och oförmåga att tänka i...

Av: Bo Bjelvehammar
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Harlan Ellison från en läsning på D.V. Foto: Pip R Lagenta

Harlan Ellison 1934-2018: Pina och plåga…

”Som en modern Balzac kartlade han oförtröttligt livet i amerikanska storstäder, i Los Angeles, Detroit, Las Vegas, New York… Och nästan alltid sönderfallet bakom fasaderna.” Ivo Holmqvist minns författaren Harlan...

Av: Ivo Holmqvist
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Foto: Privat

Målande prosa

Två korta målande prosatexter av Per Teofilusson

Av: Per Teofilusson
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

26th Street, hörnet till Mahabandoola Rd, Yangon.

En vördad oas mitt i Yangons (Rangoon) m…

Följ med Tarja Sami-Jacobson till Rangoon, Myanmar, på en fotografisk bildessä. Läs historien om den judiska församlingen och synagogan i staden, deras historia, nutid och framtid.

Av: Tarja Salmi-Jacobson
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Illustration: Fredrik Jonsson

Fredagsbönen | 2018-10-12

Äntligen fredag, din skänk från ovan när solen din har gått i nedan! Kräng på dig mysoverallen och slå upp GT:n, ty nu är det helg igen.

Av: Fredrik Östensson
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Otar Imerlishvili. Foto: Rimma Markova.

Otar Imerlishvili, glädjens konstnär frå…

KONST | ”Otar Imerishvilis bildvärld är fylld av små detaljer som man kan fördjupa sig länge i, som hos Sven Nordqvist, men här ofta i ett stadslandskap. Dock viktigast av allt innehåll...

Av: Irina Persson
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Ur sviten ”Rörelser”. Foto: Mats Caldeborg

Om det blå och en fågel på hjul med stöd…

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens konstnär Mats Caldeborg. Med utgångspunkt i en det "blå": en fågel, en skulptur ur sviten "rörelser", ger Caldeborg en litterär och bildmässig reflektion över världen...

Av: Mats Caldeborg
2018:09-10 | 12 oktober, 2018

Foto: Privat

En essä om ondskan som företeelse och i …

Carsten Palmer Schale fortsätter sin odyssé in i ondskans domäner. Läs del 2 av 4. Missa inte heller del 1 i Tidningen kulturens utgåva 2018 nr 8.

Av:
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Porträtt av författaren. Foto: Gunnar Lundin

Samhälle och poesi

Patrick Modianos sätt att minnas, Henry David Thoreaus sätt att leva i naturen har anknytning till poesin. Och poesi har en etisk sida som gör den till en del av...

Av: Gunnar Lundin
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Romantisk renässansträdgård! Foto: Graham

Norrvikens trädgårdar

Rudolf Abelin letade med ljus och lykta efter en ny plats för att förverkliga sina paradisiska trädgårdsvisioner, och han lockades till norra Skåne och trakterna kring Båstad av vännerna Ellen...

Av: Belinda Graham
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

The Sound of Music på Intiman 2018. Foto: Belinda Graham

Film är bäst på teater

SCENKONST | Broarna i Madison County, Så som i himmelen, Ghost och The Sound of Music lockar teaterbesökare. Belinda Graham ger en genomgång av fyra föreställningar som nu spelas på svenska teaterscener.

Av: Belinda Graham
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Foto: Okänd

Tro och vetande, klassisk konflikt i mod…

Om medvetandets natur, förhållandet mellan vetenskap och religion, mellan fakta och värderingar, upplysningens rationalitet kontra myter och berättelser och tradition kontra nödvändigheten av nya insikter och en uppdatering av traditionell...

Av: Patrik Stigsson
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Judith Owen. Foto: Press

Att upptäcka, på nytt

MUSIK | ”Judith Owen är både påhittig och fantasifull i närmandet av andras material, hon har dessutom en röst med stor närvaro, med intensitet och framförandet andas en själfull passion.”

Av: Bo Bjelvehammar
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Tango. Foto: pinthemapproject/Pixabay.

När det rådde dansförbud i Finland

Rolf Karlman ger en kort reflektion över det besynnerliga beslutet att förbjuda människor från att dansa.

Av: Rolf Karlman
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Pressbild. Foto: Patriez van der Wens

It´s a Tragedy

SCENKONST | Anna Bergqvist har sett POSTE RESTANTES senaste production It’s a Tragedy, en föreställning som till stor del bygger på överraskningsmomenten.

Av: Anna Bergqvist
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Svamp. Foto: Benny Holmberg

Likhetens estetik

Att söka den ultimata likheten i det absolut konforma, som en flyende chimär där ständigt nya olikheter uppträder och andra likheters centrum menar sig äga auktoriserat ärende

Av: Benny Holmberg
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Detalj ur ”I Bråvalla bokskog”, omslag.

Intressant läsning om bokälskare och bok…

BOK | I en nyutkommen vacker bok botaniserar den lärde Norrköpingsbibliotekarien Ola Gustafsson bland östgötska boksamlingar som han håller i gott förvar på en nerlagd flygflottilj.

Av: Ivo Holmqvist
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Detalj från omslaget

En sång till den som fortfarande pundar

BOK | Recension av Jyrki Suominens debut, diktsamlingen En sång för den som fortfarande pundar, åtföljd av tre dikter.

Av: Per Nilsson
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Foto: artikelförfattaren

De svarta änglarna

Om dem som kommer flygande när vi som mest behöver dem. En kort betraktelse kring något ont som förde med sig något gott.

Av: Super User
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Pressbild: Draw the line. Illustration: Malin Biller.

Draw the line

BOK | Marja Beckman har läst serieantologin Draw the line.

Av: Marja Beckman
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

© Corbis. All Rights Reserved. Credit © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS

Spanska inbördeskriget som litterärt mot…

Erik Cardelus sonderar de senaste fem årens litterära produktioner efter motiv från Spanska inbördeskriget och finner att ämnet: både konkret och metaforiskt, är i allra högsta grad levande.

Av: Erik Cardelus
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Foto: Okänd

Andra människors minnen

En novell om historien i tillblivande, individens och kollektivets berättelser. Om de nära relationerna mellan tid, kroppar, och känslor.

Av: Monika Orski
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Höstvatten. Foto: Bengt Berg

Utdrag ur: Jag går där jag gick

Bokens titel, Jag går där jag gick, är ett hommage till den finske diktaren Pentti Saarikoski, som döpte en av sina tidiga diktsamlingar till Jag går där jag går. Men...

Av: Bengt Berg
2018:09-10 | 11 oktober, 2018

Broschyr (beskuren). Foto: MSB

Är orange orons färg?

Aldrig så bra som nu. Ekonomin går som tåget, arbetslösheten sjunker, herrlandslaget har spelat (bättre än väntat) VM och sommaren är här. Men läget är orange – som krig, kris...

Av: Erik Cardelus
2018:09-10 | 05 oktober, 2018

Kulturens KRITIK

Detalj ur omslag.

När livet gått i stå

BOK | Vad händer när livet rinner ifrån oss? Har vi kraften att förändra och förbättra? Lennart Hagerfors tar oss med på en tur i vårt inre för att rannsaka oss själva...

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

I Prousts ateljé och laboratorium

BOK | Arne Melberg läser ”Mot Sainte-Beuve”, en samling av Prousts anteckningar, skisser och skriverier från perioden före den stora romansviten.

Av: Arne Melberg
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Tänk vad covid-19 kan inspirera oss att göra

BOK | ”Covid-19 demonstrerar för oss vår bristande beredskap inför en eventuellt mycket dödligare pandemi”. Elena Dahl läser Debora MacKenzies ”Pandemiernas tid” med sällsynt optimism.

Av: Elena Dahl
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Odenplan. Foto: Okänd.

Som fond till #MeToo-rörelsen

BOK | ”Skrämmande många detaljer i kvinnornas liv i Stockholm är sig lika.” Sofie Niemi läser ”Norrtullsligan”, Elin Wägners roman om en disparat samling kvinnliga kontorister i slutet av 1800-talet.

Av: Sofie Niemi
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Religion och religiositet i dess vackraste form

BOK | Anna Bergqvist lägger fokus på religiositeten och humanismen i Ola Larsmos utvandrarepos ”Översten”.

Av: Anna Bergqvist
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Eduardo Galeano. Foto: Robert Yabeck

Latinamerikanska dagsedlar

BOK | "Att läsa Galeano är att lämna spelrum för väldigt motstridiga reaktioner". Bengt Berg recenserar "Omfamningarnas bok".

Av: Bengt Berg
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Mer kritik

Kulturens LYRIK

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens PROSA

Foto: jplenio

Turisterna

En roman av Joakim Muschött som kommer att gå som följetong i TK under året. Kapitel 1.

Av: Joakim Muschött
Kulturens prosa | 08 mars, 2021

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa
Cron Job Starts