Novemberplöjning, olja på duk (1914). Tillhör Jönköpings läns museum.
  • 2018:07
  • Publicerad:

Det gamla möter det nya: en resa i Ester Almqvists bildvärldarKONST | ”Jag lever i två världar. Ester Almqvist och konstlivet 1890-1934”
Norrköpings konstmuseum 7 april – 2 september 2018.

Första intrycket överensstämmer sällan med verkligheten, men har likväl densamma som suverän utgångspunkt. Innanför entrédörren till Norrköping konsthalls utställning ”Jag lever i två världar. Ester Almqvist och konstlivet 1890-1934” ges till en början intrycket av att man inte bestämt sig för vilken konstnär det är som ska visas för besökarna.

Är det koloristen Almqvist (1869-1934) – hon med sina fängslande expressiva oljemålningar i ett slags postimpressionistisk stil, vilken hon lärt av van Gogh – som ska framhållas? Eller är det rentav tecknaren och grafikern Almqvist, hon med så många utförda kol-, pastell- och blyertsteckningar samt med flera grafiska blad? Kanske framstår likväl akvarellmålaren Almqvist, hon som med sin vattenfärg dokumenterade många intryck, bland annat från resor i Tyskland och Italien, som väsentligast? Eller är utställningens avsikt att man ska få intrycket av att Ester Almqvist var en smått genial bildmakare, berättare och modernistpionjär, ingående men samtidigt på sätt och vis och paradoxalt nog också osynliggjord, inte tillräckligt profilerad i samtidskonsten på ett sätt som märkligt nog påminner om handens plats i handsken?

Ja, vilken av Ester Almqvists världar det är som ska vara den betydelsebärande framstår till en början varken tydligt eller självklart.

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Ja, vilken av Ester Almqvists världar det är som ska vara den betydelsebärande framstår till en början varken tydligt eller självklart.

Men efterhand klarnar förvirringen, för det som först tett sig som en splittrad bild av konstnärskapet är i själva verket en spegling av Ester Almqvists svåra liv och rika konstnärskap. Karriären bestod av ideliga uppbrott både i konsten och i geografin. Det mångfacetterat ombytliga i verkens stilar uttrycker sig som tvära kast mellan nationalromantik, neoimpressionism, hembygdsnaivism och expressionism; allt medan hon själv, också som vägröjare för nya sätt att förhålla sig till och betrakta verkligheten, intog en perifer position i konstlivet, suverän och självständig med stark integritet, för övrigt inte så lite påminnande om den Helene Schjerfbeck uppbar i finskt konstliv.

Besökarna får i konsthallens första rum möta koloristen Ester Almqvist, vars nationalromantiska tavla ”Hängbjörken” (1901) välkomnar med en försiktigt luftig kolorit, jämförbar med den som likväl är så frisk i exempelvis prins Eugens moln- och himmelsstudier och i många naturmotiv, utförda av företrädare för tyska Worpswedekolonin.  

Bild1. Hängbjörken, olja på duk (1900), viss beskäring förekommer. Tillhör Per Ekström museet, Öland. Foto: Michael Economou.

Se här, tycks målningen utropa, välkomna, här ser ni mig, hängbjörken, som växer såväl som ett levande träd som ett maskerat självporträtt av konstnären. Det är Birgit Rausing som först påpekat symboliken i sin utomordentliga biografi ”Ester Almqvist och hennes krets” (1998): tavlan speglar inte bara naturstämning och landskapslyrism utan också Almqvists liv kring sekelskiftet – studier på konstskolor är avklarade, nu väntar artistliv och om detta osäkra ska bli framgångsrikt, finns alla skäl i världen att göra sig till ett med motiven.

I ”Hängbjörken” är det just vad konstnären gör – trädet står vid den farliga kanten av ett grustag, men att falla är inte aktuellt. Rötterna binder till jorden, det ges liv genom markkontakten. Det finns en framtid, och även om koloriten är vag, inte så utvecklad som i senare målningar, är den så klar och friskt övertygande att man förvissas om konstnärens avsikter.

Fullt fokus och oavlåtlig koncentration på det man mest av allt vill göra i livet, ha ut av sin stund på jorden, tycks Ester Almqvist vilja utbrista med ”Hängbjörken”.

Ja, det fanns en framtid också i Ester Almqvists liv och konst. Hennes målmedvetenhet och övertygelse är så mycket mer imponerande när man tänker på att hon sedan barnsben bar på ett handikapp, som försvårade mycket i vardagen – att överhuvud ta sig fram var exempelvis oerhört svårt, och under sådana omständigheter måste resandet har kostat på än mer.

Men kampglädjen och konstnärsglöden märks om inte annat så längre in i utställningshallen, där man kan uppfatta en annan kolorit, mer expressiv för att inte säga explosivare. Man får i kronologin ta sig fram till året 1913, vilket framstår som ytterst viktigt för Almqvist och hennes utveckling. Då dör modern som hon levt med på gården Fogdeholm i Småland, och vad som förefaller vara en verklig tour de force – är det sorgearbetet? eller frigörelsen från ett allt för starkt beroende? – frambringar målningar som får ses som utställningens centrala och mest betydelsebärande verk. ”Potatisplockningen” (1913-14), ”Novemberplöjning” (1914) och ”Sågverket”, ”Decembersol” (1914) är paradoxala eftersom målningarna framstår som både tunga och lätta verk; ett intryck som ges inte bara för upplevelsen av närhet till myllan och av kontakt med ljuset, men också för att Ester Almqvist tycks ha kommit fram - förlöst, men kanske tung av sorg, nerstämd men ändå nyförälskad i sin återstående stund på jorden.

Koloristen Almqvist gör sig utmärkt också som känslig porträttör främst av sin mor, moster och syster, men färgerna är matta i sin starkt hembygdsnostalgiska romantik som vill fånga mer av stillastående och sömnig tid än av dynamiskt och kärleksfullt familjeliv. Som rapporter från ett Sverige på väg att försvinna är porträtten varken ointressanta eller oskickligt utförda, och ser man dem i samspel med andra målningar, exempelvis de stillsamma, i viss utsträckning religiöst stämningspräglade ”Familjegrupp” (1909), ”Vid kaffebordet” (1906) och ”Aftonljuset” (1906), framstår kontexten som så pass historiserande att denna kan vara aktuell för vår tid av just den anledningen – det gångna är en dröm som vi måste beakta och ha med oss om det kommande också ska betyda mer än enbart ett abrupt brott med det förflutna.

Oljemålningarna längre fram i karriären får en mer dov kolorit, som om färgerna smittats av de socialrealistiska motiven med olika sorters arbetare av båda könen i fokus. ”Motorbåten lägger ut” (1931) och ”Lingonplockerskor” (1928) är inte ointressanta, fulla av rörelse och viss hemlighetsfullhet som de är, men de framstår likväl som osjälvständiga, tysta och trista verk för Almqvist tycks sakna socialt patos, engagemang och genuint intresse för de avbildade. 

Tecknaren Almqvist är representerad med ett stort urval skisser (kol, blyerts, pastell) och det mesta är att se som prover från arbetsjournalen. Flera teckningar i kraftfullt märkbar rörelse ligger till grund för större verk, men riktigt intressant blir det kanske aldrig. I grafiksamlingen däremot lyfter motiven bättre, och exempelvis ”Människor i båt”, ett linoleumsnitt, bärs av samma kraft och tekniska virtuositet som många av de mer lyckade målningarna.

Av akvarellmålaren Almqvist får man se flera prover; bland de fängslande finns ”Gammaldags prästdotter” som titeln till trots pekar ut möjligheten av kvinnoemancipation. Den unga kvinnan är för övrigt konstnärens syster Maria, framstående pedagog för vad som på den tiden kallades sinnesslöa barn. Hon hjälpte i många avseenden också Ester för att hon skulle kunna arbeta. Prästdottern framställs mot en fond av landskap och åkrar, ohjälpligt fast i ett fjärran förflutet. Men kvinnan, som släppt ut sitt hår och som bär en iögonfallande svart rosett, är reflekterande – kanske ska hon rentav uppfattas som intellektuell: hon har sin uppmärksamhet fäst vid en uppslagen bok som vilar välkomnande nere i akvarellen. Symboliken i målningen är inte alldeles uppenbar - man kan exempelvis inte riktigt få grepp om stämningen, men den utmanar oss som all betydande konst.

Många andra akvareller på utställningen utgör ett slags dokumentärkonst från de resor som Ester Almqvist företog efter första världskriget; de realistiska återgivningarna av landskap och stadsstämningar är stilsäkra, men knappast varken originella eller tillräckligt fängslande.

Kontextbärande i utställningen är många verk av de kollegor och vänner som stöttade Ester Almqvist. Konst av bland andra Tora Vega Holmström, Vera Nilsson och Siri Derkert ger liv åt hennes samtid, men verken problematiserar samtidigt hela utställningen genom den fråga som besökare bör ta med sig under rundvandringen: i vilken utsträckning sticker Ester Almqvist ut som originell och stark konstnär bland alla dessa kollegor från konstens värld?

Text Michael Economou
Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

UTGÅVA 2018:07

Erik Domellöf, 2018

Fredagsbönen | 2018-08-03

Äntligen fredag, din välkylda Pommac i solen! Ner i trädgårdsstolen och upp med mungiporna, ty nu är det helg igen.

Av: Fredrik Östensson
2018:07 | 03 augusti, 2018

Foto: Belinda Graham

The Birgit Nilsson Experience - Drömmen…

MUSIK | Tidningen Kulturens skribent Belinda Graham har besökt Birgit Nilsson Museum.

Av: Belinda Graham
2018:07 | 03 augusti, 2018

Sveaborgs fästning. Foto: Förvaltningsnämnden för Sveaborg/Suomen Ilmakiva Oy.

Sveaborg – minns traumat från 1918

Det är inte många huvudstäder givet att ha en nästan intakt 1700-talsfästning inom räckhåll. Mycket har Sveaborg sett och trots att den aldrig har stormats gömmer den de mest tragiska...

Av: Rolf Karlman
2018:07 | 02 augusti, 2018

Berlin Zoo, akrylmålning av Karin Broos. Foto: Marc Broos

Alma Löv firar 20 år med konstkalas för …

KONST | En jubileumsutställning ska förstås vara speciell och den som egensinniga Alma Löv Museum of Unexp Art – som det engelska namnet till trots ligger öster om Fryken – gjort överträffar...

Av: Nancy Westman
2018:07 | 03 augusti, 2018

Dying planet

Två texter

Två texter av Ulf Olsson, författare och estradpoet.

Av: Ulf Olsson
2018:07 | 03 augusti, 2018

Detalj ur omslaget

Välkomna och please come in

BOK | Elisabeth Brännström har läst Birgit Häggkvist senaste bok och ser ”ett relevant inlägg i debatten om engelskans inflytande över det svenska språket.”

Av: Elisabeth Brännström
2018:07 | 03 augusti, 2018

Detalj ur omslaget

Tussan Tott och plasten i havet

BOK | Ett av våra största miljöproblem idag är våra förorenade hav. Detta belyser författaren Anki B Wennlert i sin bok Tussan Tott och plasten i havet. Det är en pedagogisk barnbok...

Av: Helena Svensson
2018:07 | 03 augusti, 2018

Novemberplöjning, olja på duk (1914). Tillhör Jönköpings läns museum.

Det gamla möter det nya: en resa i Ester…

KONST | ”Jag lever i två världar. Ester Almqvist och konstlivet 1890-1934”

Av: Michael Economou
2018:07 | 03 augusti, 2018

Detalj från bokomslag till Friedrich Nietzche: Samlade skrifter, del 8; Sena skrifter. Symposion

Nietzsche går

Den kulturkritik, direkt och indirekt, som redan från början funnits hos Nietzsche, i Tragedins födelse, med det blasfemiska ”dionysiska”, och i Otidsenliga betraktelser, med den viktiga essän Schopenhauer som uppfostrare...

Av: Gunnar Lundin
2018:07 | 02 augusti, 2018

Performing Concordia

Månadens konstnär

Månadens konstnär | EmmaLina Ericson

Av: EmmaLina Ericson
2018:07 | 03 augusti, 2018

Foto: Belinda Graham

Falsterbo Horse Show

SCENKONST | Lika mycket "Show" som "Horse" - och lika mycket kultur som sport!

Av: Belinda Graham
2018:07 | 03 augusti, 2018

Saint Patrick, katolsk kyrka i Columbus Ohio. Interiör absid, korsfästelsen. Foto: Nheyob

TRADITION OCH (KON)TRADI(K)TION

När vi hävdar att kyrkan verkat med förtäckta maktintressen måste vi ställa frågan: när då och var?

Av: Marcus Myrbäck
2018:07 | 02 augusti, 2018

Foto: Björn Gustavsson

Konstmuseer i USA

SCENKONST | I vintras besökte Björn Gustavsson en mängd konstmuseer i USA – här en sammanställning av de främsta. Först ut: New York City.”

Av: Björn Gustavsson
2018:07 | 03 augusti, 2018

Staden Qazvin.

Iranska kvinnors dolda frihet

Under 2014 arresterades över 3,5 miljoner kvinnor i Iran därför att det fanns något att anmärka på deras obligatoriska slöjor. Sedan revolutionsåret 1979 infördes i landets konstitution att alla kvinnor...

Av: Tarja Salmi-Jacobson
2018:07 | 02 augusti, 2018

Foto: Privat

Självförverkligandet

Vad betyder ”självförverkligande”? Carsten Palmer Schale reflekterar här över ett begrepp som i vår tid, liksom under tidigare epoker, har haft stor betydelse för-, och inverkan på människor.

Av: Carsten Palmer Schale
2018:07 | 02 augusti, 2018

Tova Gerge. Foto: Moa Schulman, Bonniers

Sex, våld och litteratur

BOK | En intervju av Guido Zeccola med konstnären och författaren Tova Gerge; om romanen Pojken som utkommer på Albert Bonniers förlag 14/8.

Av: Guido Zeccola
2018:07 | 02 augusti, 2018

Detalj ur omslaget

Vem är Emmanuel Macron? – Några nedslag …

BOK | Elisabeth Tegelberg har läst en av de mest lästa böcker som har skrivits om Emmanuel Macron på franska: Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait. Le vrai visage du nouveau...

Av: Elisabeth Tegelberg
2018:07 | 02 augusti, 2018

Detalj från bokomslaget till den engelska utgåvan av ”Fallet Mersault”.

Mellan två texter

BOK | Den postkoloniala erfarenheten sitter som en tagg i den algeriska författaren Kamel Daouds texter. Tydligast märks det i succédebuten ”Fallet Mersault”, romanen som poetiskt och lekfullt både dekonstruerar och rekonstruerar...

Av: Erik Cardelus
2018:07 | 03 augusti, 2018

Foto: Privat

Kisel. Kattguld. Fools gold.

1948, i öknen mellan Albuquerque och Amarillo spelar John Huston, med sitt tuggande och tvära grin in Sierra Madres skatt, med en Humphrey Bogart med pumpande blick, till och med...

Av: Per Teofilusson
2018:07 | 03 augusti, 2018

Foto: Artikelförfattaren

Karolinernas öden i en skev spegel

BOK | Elena Dahl har läst Alexej Ivanovs romansvit Tobol och ser hur historiska fakta löper gatlopp genom intrigen.

Av: Elena Dahl
2018:07 | 03 augusti, 2018

Äldre par på söndagspromenad. Foto: Pixabay/Susanne Pälmer

Sagan om det Oranga kuvertet, eller kons…

BOK | Det är en skam att så många gamla måste tillbringa sina sista år i fattigdom, detta i ett rikt land som Sverige där stora delar av befolkningen har kunnat se...

Av: Benny Holmberg
2018:07 | 07 augusti, 2018

Läs utgåvans ledare

Kulturens KRITIK

Detalj ur omslag.

När livet gått i stå

BOK | Vad händer när livet rinner ifrån oss? Har vi kraften att förändra och förbättra? Lennart Hagerfors tar oss med på en tur i vårt inre för att rannsaka oss själva...

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

I Prousts ateljé och laboratorium

BOK | Arne Melberg läser ”Mot Sainte-Beuve”, en samling av Prousts anteckningar, skisser och skriverier från perioden före den stora romansviten.

Av: Arne Melberg
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Tänk vad covid-19 kan inspirera oss att göra

BOK | ”Covid-19 demonstrerar för oss vår bristande beredskap inför en eventuellt mycket dödligare pandemi”. Elena Dahl läser Debora MacKenzies ”Pandemiernas tid” med sällsynt optimism.

Av: Elena Dahl
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Odenplan. Foto: Okänd.

Som fond till #MeToo-rörelsen

BOK | ”Skrämmande många detaljer i kvinnornas liv i Stockholm är sig lika.” Sofie Niemi läser ”Norrtullsligan”, Elin Wägners roman om en disparat samling kvinnliga kontorister i slutet av 1800-talet.

Av: Sofie Niemi
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Religion och religiositet i dess vackraste form

BOK | Anna Bergqvist lägger fokus på religiositeten och humanismen i Ola Larsmos utvandrarepos ”Översten”.

Av: Anna Bergqvist
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Eduardo Galeano. Foto: Robert Yabeck

Latinamerikanska dagsedlar

BOK | "Att läsa Galeano är att lämna spelrum för väldigt motstridiga reaktioner". Bengt Berg recenserar "Omfamningarnas bok".

Av: Bengt Berg
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Mer kritik

Kulturens LYRIK

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens PROSA

Foto: jplenio

Turisterna

En roman av Joakim Muschött som kommer att gå som följetong i TK under året. Kapitel 1.

Av: Joakim Muschött
Kulturens prosa | 08 mars, 2021

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa
Cron Job Starts