Foto: Björn Gustavsson
  • 2018:07
  • Publicerad:

Konstmuseer i USASCENKONST | I vintras besökte Björn Gustavsson en mängd konstmuseer i USA – här en sammanställning av de främsta. Först ut: New York City.”

Brooklyn Museum of Art: öppnade 1895, med ambitionen att bli världens största konstmuseum. Utvecklingen har dock blivit en annan, och antalet besökare har de senaste femtio åren halverats. På sistone har flera utställningar riktats mot en yngre publik, i hopp om att bli populärare. Utöver stora samlingar av egyptisk, japansk och afrikansk konst finns mycket amerikansk 1900-talskonst, men också uppbyggda interiörer från amerikanska hem under skilda tider. Man slungas in som i tidsmaskiner när man betraktar dessa miljöer. Det är slående är hur stark Bauhaustrenden var i USA under 1930-talet (många arkitekter och designers flydde västerut när Hitler tog makten). 

The Museum of Modern Art (Moma): centralt på Manhattan, grundat 1929 genom sammanslagning av en rad privata kollektioner. Samlingarna omfattar representativa amerikanska och internationella konstverk från 1880 fram till idag. Museet är ett av den moderna konstens viktigaste i världen, och ett av de största i sin genre. Vid invigningen var Moma det första museet i New York som introducerade europeisk modernism. Just nu sker en utbyggnad som ska öka utställningsytorna med 25 %, beräknad invigning 2019. En huvudstrategi inför framtiden är att inte presentera måleri, design, teckningar osv. separat utan sammanfört i mer kronologiska linjer. Utöver härliga restauranger och kaféer finns en trädgård med spännande skulpturpark.

The Guggenheim – med sin spiral- och cylinderform redan i sig ett konstverk – hyser en av världens förnämsta samlingar av modern och abstrakt konst. De permanenta utställningsytorna är relativt begränsade i förhållande till de stora ytor som används för tillfälliga temautställningar. Samlingarna domineras av Solomon R Guggenheims privata samlingar. Från början köpte Guggenheim främst äldre europeisk konst. Hans fru, tyskan Hilla von Rebay, föreslog att innearkitekten Wright borde få rita ett museum för de växande samlingarna. Hon skrev till arkitetken Wright: ”I want a temple of spirit, a monument!”. Guggenheims hustru hade ställt ut modernistisk konst redan 1910 i Paris och lärt känna en rad europeiska avantgardister, innan hon 1927 flyttade till New York och där ganska snart träffade den inflytelserike konsthandlaren Guggenheim. Hilla von Rebays betydelse för Guggenheims kommande inköp var avgörande; hennes betydelse i sammanhanget kan knappast underskattas. Museibyggnaden, ritad av Frank Lloyd Wright (vars smakfullt modernistiska vardagsrum finns utställt på Metropolitans konstmuseum) invigdes 1939 som ”The Museum of Non-Objective Painting”; namnet ändrades 1952 efter grundarens död. Över en miljon människor besöker årligen The Guggenheim, beläget strax intill Central park.

Neue Galerie New York: museum för tidig 1900-talskonst från Österrike och Tyskland, etablerat 2001. Andra våningen domineras av dekorativ konst från tidigt 1900-tal (till stor del med föremål designade av konstnärer knutna till Wiener Werkstätte) och målningar av exempelvis Klimt, Kokoschka och Sciele. Tredje våningen ägnas tysk konst från samma tid: bauhaus-objekt och målningar av Kandinsky, Klee, Kirchner, Dix, Grosz... Ett mörkmurrigt kafé i Wien-stil bidrar till känslan av att här befinna sig i dåtidens Centraleueropa.

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Metropolitan Museum of Art, etablerat 1870, anses av många som USA:s mest betydande konstmuseum. Samlingarna omfattar mer än en miljon objekt. Ingenstans i världen har jag sett en sådan mängd tidig europeisk 1900-talskonst som just här. Det finns en enorm sal med enbart konst av Braque; i nästa enbart Picasso; därefter en sal för Cezanne, en för Monet, en för Klee... Modernismens framväxt i Europa skildras därtill på ett helt våningsplan – med överväldigande helhetsverkan. Det behövs minst en hel dag för att hinna se åtminstone merparten av utbudet. Amerikansk konst förevisas i en sektion som inkluderar återuppbyggda rumsinteriörer och vardagsföremål som återspeglar tidsepokers skilda ideal. Wrights återuppbyggda vardagsrum: ytterst smakfullt, påminnande om skandinavisk modernism. Museet är i storlek som British museum. Ett överflöd av det mesta; från forntid till nutid. Man bör också unna sig ett besök på takterrassen, med barservering och strålande utsikt över intilliggande Central park och Manhattan. Intressant trend: Museet på senare år förlorat i en rad rättegångar som har att göra med på vilka sätt konstverk kommit dit; museet har måst lämna tillbaka konst till bl.a. Italien och Turkiet. Liknande anspråk på återställande av konstföremål har på sistone riktats mot en rad konstmuseer över hela västvärlden – vilket även satt igång principiellt viktiga diskussioner kopplade till kolonialmakt osv. Såväl de italienska och turkiska regeringarna har vunnit mål innebärande att många antika objekt hämtade från deras länder nu ”repatrierats”.

New Museum of Contemporary Art: ungt, avantgardistiskt, en hel del installationer samt videokonst – ofta av unga, oprövade talanger. Generellt ojämnt, men spännande, lite punkigt. Grundades 1977 med ambitionen att bli ett forum för samtidskonst från hela världen och gärna även med alster gjorda av unga oetablerade. Museiledningen vill tänka i nya banor och bryta med den ”institutionalisering” som man menar dominerar de stora konstmuseerna. 

The Met Breuer: brutalrå men snygg betongarkitektur – och med innanmätet fyllt av modern konst. Öppnade våren 2016 i en tidstypiskt modernistisk byggnad från 1966. Museet är en filial till Metropolitan Museum of art och leds av Sheena Wagstaff, tidigare chef på Tate Modern och på Met, där hon ansvarade för modern och samtida konst – som alltså utgör fokus för detta spännande nytillskott i New Yorks konstvärld.

Philadelphia, beläget längs kusten mellan New York och Washington, har några utomordentligt fina konstmuseer:

Philadelphia Museum of Art, inrymt i en fantastisk byggnad från 1928. Tronar överst på en kulle likt ett grekiskt tempel. Drygt en miljon besökare om året. De europeiska samlingarna hyser en lång rad mästerverk från renässansen; därtill mycket från impressionismen och framåt (Picasso, Duchamp, Dali...). Här finns också en av USA:s främsta samlingar av amerikansk konst. Museet kommer att expandera kraftigt: stora ombyggnationer är igång. Allt beräknas vara färdigställt först om tio år. I ett intilliggande annex, Rodin Museum, återfinns världens näst största samling av Rodin-skulpturer.

Barnes Foundation: en nybyggd, utsökt vacker museibyggnad dit en väldig samling tidig 1900-talskonst flyttats från en äldre byggnad. Mellan 1912 och 1951 samlade den stenrike läkaren Albert Barnes ihop en stor mängd europeisk konst – mest impressionism och abstrakt modernism. Från 1910-talet och framåt gjorde han inköpsresor till Paris och blev god vän med bl.a. Picasso och Modigliani. Konstälskaren Barnes hade en folkbildarvision om att föra ut konst till folket och månade särskilt om arbetare och skolungdom. Han arrangerade samlingarna i vad han kallade ”ensembles”: målningar och föremål av olika slag skulle samspela. The Barnes foundation är än i dag både ett konstmuseum och en utbildningsinstitution. 

Raskt vidare till Kalifornien. Först några pärlor i San Fransisco-regionen: 

Oakland museum of California: ger en bred bild av Kaliforniens historia från guldruschen och framåt; i tre stora byggnader visas – tematiskt – måleri, historia respektive naturhistoria. Uppbyggda modeller av tidiga 1800-talsmiljöer stärker illusionen av Oakland under guldrushens dagar. Museet öppnade 1969, i en byggnad som utmärkt illustrerar dåtidens modernistiska djärvhet.

The San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA): i en femvåningsbyggnad med en sammanlagd utställningsyta à 16 000 kvadratmeter förevisas en internationellt uppmärksammad samling av modern och samtida konst. Museet, grundat 1935, är ett av USA:s största. Återinvigdes häromåret efter omfattande renovering och tillbyggnad (ledd av norska arkitektbyrån Snöhetta). Här finns mängder av konstverk av modernister som Matisse, Klee, Duchamp, Pollock... Årligen erbjuds ett tjugotal separatutställningar. Via webbsidan kan man lätt surfa igenom museets samlingar. 

The de Young: ett lika vackert som innehållsligt imponerande konstmuseum, högst uppe på San Fransiscos kullar, nära Golden Gate-parken. Museet har till och med ett eget utsiktstorn, öppet för allmänheten. Sedan 2005 inryms de Young i supermoderna lokaler, där nutida konst kompletteras av en mängd spännande konst från andra kulturer i världen. Museet är namngivet efter konstsamlaren och tidningsmannen M H de Young. Förutom en stor mängd amerikansk konst från 1700-talet och fram till idag finns en aktningsvärd mängd europeisk modernism. Pressansvariga Helena Nordström, från Sverige, berättar att tysken Max Hollein nyligen anställts som museichef och att en lång rad spännande projekt planeras. I år väntar bland annat en utställning om det tidiga 1900-talets futuristiska konst (”Cult of the machine”), italiensk renässanskonst, muslimskt mode m.m.

Getty center: en av Los Angeles största kulturattraktioner. Ett mastodontiskt konstmuseum från 1998 med djärvt designade byggnader, omgivna av spektakulära parker, varifrån man överblickar nästan hela Los Angeles. Getty center, överst på en bergstopp, kan beskrivas som en akropolisk megafantasi. Inträdet är sensationellt nog gratis. Stället har eget parkeringshus; därifrån åker man supermodernt litet tåg upp till toppen. Anställda står och hälsar välkomna, det vimlar av personal, och i varje rum av museet finns vakter, liksom även på terrasser och i skulpturträdgårdarna.  Ett slags Millesgården ggr 1000. Här finns mängder av inte minst europeisk konst, särskilt från antiken och från tidigt 1900-tal. De väldiga samlingarna köptes in av finansmannen Jean Paul Getty (död 1976) som blev rik på oljeutvinning och under 1950-talet beskrevs som världens rikaste man. När man ser de enorma mängderna av konst på Getty center undrar man: Hann denne Getty alls med att arbeta, vid sidan av alla inköpsresor? 

Getty villa: Jean Paul Gettys privatvilla, nära Malibu, byggdes som en replik av antik romarvilla – och är numera öppen för allmänheten. Även här visas delar ur hans enorma konstsamlingar, som domineras av etruskisk, grekisk och romersk konst. Somligt är utsökt, annat ter sig mer som excentriskt överdåd. De omgivande trädgårdarna, liksom den privata amfiteatern, gör helheten ytterst speciell. Huvudbyggnaden, invigd 1974, är utformad som en kopia av Villa dei Papiri i Herculaneum utanför Neapel... Los Angeles två Paul Getty-museerna hör till USA:s mest populära museer; cirka två miljoner besökare per år.

The Los Angeles County Museum of Art (LACMA): ett av USA:s största konstmuseer. Väldiga samlingar såväl europeisk som amerikansk konst, men också mycket spännande från andra kulturer runtom i världen. Som så många andra museer i USA beror verksamheten till stor del av donationer och välgörenhet. För att få in pengar ordnas årligen galamiddagar – med världskändisar som grädde på moset: Leonardo di Caprio, Clint Eastwood osv. Besöker man detta fantastiskt välförsedda museum bör man sätta av minst en heldag. Museet, grundat 1961, arrangerar även film- och konsertserier.

The Museum of Contemporary Art (MOCA): ett Los Angeles-museum som fokuserar på samtidskonst. De permanenta samlingarna utgörs till 90 % av donationer från privata konstsamlare. Salarna med modern amerikansk konst är synnerligen sevärda. På senare år har design och arkitektur allt mer uppmärksammats. En kritiker i Los Angeles Times skrev nyligen att ingenstans i USA finns ett lika imponerande samtidsmuseum som detta. 

Utöver nämnda museer finns förstås en rad ytterligare, såsom Art Institute of Chicago, Chihuly Garden and Glass (Seattle) och Cleveland Museum of Art. Avslutningsvis måste även framhållas National Gallery of Art i Washington – invigt 1938 och faktiskt USA:s enda federala konstmuseum. 

Text Björn Gustavsson
Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

UTGÅVA 2018:07

Staden Qazvin.

Iranska kvinnors dolda frihet

Under 2014 arresterades över 3,5 miljoner kvinnor i Iran därför att det fanns något att anmärka på deras obligatoriska slöjor. Sedan revolutionsåret 1979 infördes i landets konstitution att alla kvinnor...

Av: Tarja Salmi-Jacobson
2018:07 | 02 augusti, 2018

Tova Gerge. Foto: Moa Schulman, Bonniers

Sex, våld och litteratur

BOK | En intervju av Guido Zeccola med konstnären och författaren Tova Gerge; om romanen Pojken som utkommer på Albert Bonniers förlag 14/8.

Av: Guido Zeccola
2018:07 | 02 augusti, 2018

Foto: Privat

Självförverkligandet

Vad betyder ”självförverkligande”? Carsten Palmer Schale reflekterar här över ett begrepp som i vår tid, liksom under tidigare epoker, har haft stor betydelse för-, och inverkan på människor.

Av: Carsten Palmer Schale
2018:07 | 02 augusti, 2018

Foto: Belinda Graham

The Birgit Nilsson Experience - Drömmen…

MUSIK | Tidningen Kulturens skribent Belinda Graham har besökt Birgit Nilsson Museum.

Av: Belinda Graham
2018:07 | 03 augusti, 2018

Foto: Björn Gustavsson

Konstmuseer i USA

SCENKONST | I vintras besökte Björn Gustavsson en mängd konstmuseer i USA – här en sammanställning av de främsta. Först ut: New York City.”

Av: Björn Gustavsson
2018:07 | 03 augusti, 2018

Foto: Belinda Graham

Falsterbo Horse Show

SCENKONST | Lika mycket "Show" som "Horse" - och lika mycket kultur som sport!

Av: Belinda Graham
2018:07 | 03 augusti, 2018

Detalj ur omslaget

Tussan Tott och plasten i havet

BOK | Ett av våra största miljöproblem idag är våra förorenade hav. Detta belyser författaren Anki B Wennlert i sin bok Tussan Tott och plasten i havet. Det är en pedagogisk barnbok...

Av: Helena Svensson
2018:07 | 03 augusti, 2018

Dying planet

Två texter

Två texter av Ulf Olsson, författare och estradpoet.

Av: Ulf Olsson
2018:07 | 03 augusti, 2018

Saint Patrick, katolsk kyrka i Columbus Ohio. Interiör absid, korsfästelsen. Foto: Nheyob

TRADITION OCH (KON)TRADI(K)TION

När vi hävdar att kyrkan verkat med förtäckta maktintressen måste vi ställa frågan: när då och var?

Av: Marcus Myrbäck
2018:07 | 02 augusti, 2018

Foto: Artikelförfattaren

Karolinernas öden i en skev spegel

BOK | Elena Dahl har läst Alexej Ivanovs romansvit Tobol och ser hur historiska fakta löper gatlopp genom intrigen.

Av: Elena Dahl
2018:07 | 03 augusti, 2018

Sveaborgs fästning. Foto: Förvaltningsnämnden för Sveaborg/Suomen Ilmakiva Oy.

Sveaborg – minns traumat från 1918

Det är inte många huvudstäder givet att ha en nästan intakt 1700-talsfästning inom räckhåll. Mycket har Sveaborg sett och trots att den aldrig har stormats gömmer den de mest tragiska...

Av: Rolf Karlman
2018:07 | 02 augusti, 2018

Detalj ur omslaget

Vem är Emmanuel Macron? – Några nedslag …

BOK | Elisabeth Tegelberg har läst en av de mest lästa böcker som har skrivits om Emmanuel Macron på franska: Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait. Le vrai visage du nouveau...

Av: Elisabeth Tegelberg
2018:07 | 02 augusti, 2018

Detalj från bokomslaget till den engelska utgåvan av ”Fallet Mersault”.

Mellan två texter

BOK | Den postkoloniala erfarenheten sitter som en tagg i den algeriska författaren Kamel Daouds texter. Tydligast märks det i succédebuten ”Fallet Mersault”, romanen som poetiskt och lekfullt både dekonstruerar och rekonstruerar...

Av: Erik Cardelus
2018:07 | 03 augusti, 2018

Äldre par på söndagspromenad. Foto: Pixabay/Susanne Pälmer

Sagan om det Oranga kuvertet, eller kons…

BOK | Det är en skam att så många gamla måste tillbringa sina sista år i fattigdom, detta i ett rikt land som Sverige där stora delar av befolkningen har kunnat se...

Av: Benny Holmberg
2018:07 | 07 augusti, 2018

Detalj ur omslaget

Välkomna och please come in

BOK | Elisabeth Brännström har läst Birgit Häggkvist senaste bok och ser ”ett relevant inlägg i debatten om engelskans inflytande över det svenska språket.”

Av: Elisabeth Brännström
2018:07 | 03 augusti, 2018

Foto: Privat

Kisel. Kattguld. Fools gold.

1948, i öknen mellan Albuquerque och Amarillo spelar John Huston, med sitt tuggande och tvära grin in Sierra Madres skatt, med en Humphrey Bogart med pumpande blick, till och med...

Av: Per Teofilusson
2018:07 | 03 augusti, 2018

Performing Concordia

Månadens konstnär

Månadens konstnär | EmmaLina Ericson

Av: EmmaLina Ericson
2018:07 | 03 augusti, 2018

Detalj från bokomslag till Friedrich Nietzche: Samlade skrifter, del 8; Sena skrifter. Symposion

Nietzsche går

Den kulturkritik, direkt och indirekt, som redan från början funnits hos Nietzsche, i Tragedins födelse, med det blasfemiska ”dionysiska”, och i Otidsenliga betraktelser, med den viktiga essän Schopenhauer som uppfostrare...

Av: Gunnar Lundin
2018:07 | 02 augusti, 2018

Erik Domellöf, 2018

Fredagsbönen | 2018-08-03

Äntligen fredag, din välkylda Pommac i solen! Ner i trädgårdsstolen och upp med mungiporna, ty nu är det helg igen.

Av: Fredrik Östensson
2018:07 | 03 augusti, 2018

Berlin Zoo, akrylmålning av Karin Broos. Foto: Marc Broos

Alma Löv firar 20 år med konstkalas för …

KONST | En jubileumsutställning ska förstås vara speciell och den som egensinniga Alma Löv Museum of Unexp Art – som det engelska namnet till trots ligger öster om Fryken – gjort överträffar...

Av: Nancy Westman
2018:07 | 03 augusti, 2018

Novemberplöjning, olja på duk (1914). Tillhör Jönköpings läns museum.

Det gamla möter det nya: en resa i Ester…

KONST | ”Jag lever i två världar. Ester Almqvist och konstlivet 1890-1934”

Av: Michael Economou
2018:07 | 03 augusti, 2018

Läs utgåvans ledare

Kulturens KRITIK

Detalj ur omslag.

När livet gått i stå

BOK | Vad händer när livet rinner ifrån oss? Har vi kraften att förändra och förbättra? Lennart Hagerfors tar oss med på en tur i vårt inre för att rannsaka oss själva...

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

I Prousts ateljé och laboratorium

BOK | Arne Melberg läser ”Mot Sainte-Beuve”, en samling av Prousts anteckningar, skisser och skriverier från perioden före den stora romansviten.

Av: Arne Melberg
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Tänk vad covid-19 kan inspirera oss att göra

BOK | ”Covid-19 demonstrerar för oss vår bristande beredskap inför en eventuellt mycket dödligare pandemi”. Elena Dahl läser Debora MacKenzies ”Pandemiernas tid” med sällsynt optimism.

Av: Elena Dahl
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Odenplan. Foto: Okänd.

Som fond till #MeToo-rörelsen

BOK | ”Skrämmande många detaljer i kvinnornas liv i Stockholm är sig lika.” Sofie Niemi läser ”Norrtullsligan”, Elin Wägners roman om en disparat samling kvinnliga kontorister i slutet av 1800-talet.

Av: Sofie Niemi
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Religion och religiositet i dess vackraste form

BOK | Anna Bergqvist lägger fokus på religiositeten och humanismen i Ola Larsmos utvandrarepos ”Översten”.

Av: Anna Bergqvist
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Eduardo Galeano. Foto: Robert Yabeck

Latinamerikanska dagsedlar

BOK | "Att läsa Galeano är att lämna spelrum för väldigt motstridiga reaktioner". Bengt Berg recenserar "Omfamningarnas bok".

Av: Bengt Berg
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Mer kritik

Kulturens LYRIK

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens PROSA

Foto: jplenio

Turisterna

En roman av Joakim Muschött som kommer att gå som följetong i TK under året. Kapitel 1.

Av: Joakim Muschött
Kulturens prosa | 08 mars, 2021

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa
Cron Job Starts