Punktteckning. Strandstängsel.1945
  • 2018:05
  • Publicerad:

Strandtröskel och stängselKONST | Stundtals når oss uttrycket – ingen människa en ö... Vad är en ö? Ett mångfacetterat begrepp, vilket ej har en given förklaring. Då jag tänker Folke Dahlberg skvallrar det om skydd, isolering, avståndstagande, utsatthet, eller sökande efter frihet och utvecklad integritet. Det som kan befria, kan också låsas in... I Folke Dahlbergs fall utgjorde ölivet en värld, skild från det omgivande samhällets pågående modernisering och konsumtionsstegring – en samhällelig utveckling och ett tillstånd som skrämde.


Folke Dahlberg (1912-1966), bildkonstnär, lyriker och prosaist. Han växte upp i Askersund vid Vätterns norra spets. Efter konststudier i Stockholm förde han därefter, i början av 1930-talet, en kringflackande tillvaro med en nästintill årslång vistelse på Mallorca. 1936 återvände Folke Dahlberg till trakten kring norra Vättern och dess arkipelag av öar. I ett brev till föräldrarna formulerade Folke Dahlberg sitt beslut att återvända till bygden:

“Allt utanför den trakten gör mig bara orolig och hjälper mig inte att nå det som
nödvändigtvis måste nås. Känslan av en arbetes ärlighet.”

Det är ur det perspektivet jag tolkar diktsviten Strandtröskel. Den beskriver perspektiv av Dahlbergs tillvaro på öarna i norra Vättern. Diktsviten kom till under en längre period och pendlar mellan beskrivningar av utifrån kommande intryck och inre upplevelser av tillvaron på öarna. Den första strofen i diktsviten ger en beskrivning av den miljö som läsaren förs in i:

Innan blåsten från norr hinner hit
jagar den mil över smala sund
och mil över höstligt inhav.
Varifrån vinden än kommer
måste den gå över vatten.

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Strandtröskel återfinns i sin helhet i Dahlbergs debutbok Cartesiansk dykare från 1948. I Horisont 1944 framträder Vättern och dess omgivningar för första gången i tryckt skick i hans poesi. En del av sviten har publicerats dels i tidskriften Poesi 1948 under rubriken Regnmånad. Under titeln Dessa nätter återfinns delar av dikten i Konstvärlden 1941.

Sviten är formad under en längre tid och beskriver, förutom miljön, författarens process med att forma sitt liv och den enskildes rätt därtill. Som en konsekvens av det kom han att några dagar innan midsommar 1941 börja bygga en ateljéstuga på Stora Röknen, med utsikt mot sjöns öppna vattenyta. Genom stugans fönster ut mot sjön, kunde han inifrån stugan blicka ut mot de längs horisonten återkommande hägringarna. Arbetet med stugan finns återgiven i en text i den postumt utgivna Resa i karmin (1969).

I sviten påträffas uttryck för alla våra sinnen, där synintrycken är dominerande, ljud som beskriver hur vinden blåser, sänken som skramlar och ben som skallrar. Civilisationens ljud representeras i diktcykeln av saxofon och ett hamrande piano. Färgskalan är grå. Ingen annan har som Dahlberg format ord för det grå. I det grå finns inslag av blått, grönt och rött. Lukt återfinns i ett par fall och då rör det förfallets dofter – död, pest, rost, men också doft av fåglar. Det mesta av livet försiggår utomhus på ön, precis som i Folke Dahlbergs bildvärld.
Under de år Strandtröskel formades, inföll också Folke Dahlbergs mest kreativa period som bildkonstnär. Den här återgivna Strandstängsel är en av dessa. Punktteckningarna skapades, i stort, under ett decennium, mellan 1935-1945. År 1945 ställdes de ut på Louis Hahnes konstsalong i Stockholm. Utställningen nådde stor framgång, såväl försäljnings- som kritikermässigt. Efter framgången lämnade Dahlberg, med några få undantag, sin punktteknik och bildmaterialet blev mer illustrativt, fick ett annat uttryck, och kom att brukas till det som Folke uttryckte – att ackompanjera texten. Punktteckningarna är bärare av, liksom det skrivna ordet, en närvaro och koncentration i stunden. I hans uttryck möter betraktaren och läsaren noggranna och exakta förmedlingar av sinnesintryck. I hans situation återfinns, både inom lyriken och bilderna, spår av melankoli som ett tecken på det utanförskap, han bar med sig livet igenom.

En surrealistisk påverkan går att finna hos Folke Dahlbergs tidiga diktning och i en del av materialet kring de stora punktteckningarna. En viktig aspekt inom surrealismen utgörs av automatismen. Lasse Söderberg skriver följande om automatismen hos Dahlberg:

“Det fanns mycket i hans flödande skrivsätt som påminde om automatismen, sådan den hade praktiserats av surrealisterna. Men där fanns också skillnader. Automatismen blev aldrig för honom, som den var för surrealisterna, ett medel till psykisk frigörelse. Det kan ju också ha berott på att han inte var lagd för det programmatiska.” Tärningskastet 10/Kalejdoskop 3/82. Sid 46.

Dahlberg, Folke. Strandstängsel 1942. Tusch.
Dahlberg, Folke. Strandstängsel 1942. Tusch.

Bilden framställer, ett vatten utan krusningar, med endast en antydd horisont. I hans punktteckningar framställs genomgående vattenytan som “ren” yta. Genom Folkes ögon blickar vi ut över den stilla vattenhinnan och den lika stilla och oidentifierade himlen.

En av diktsvitens strofer lyder:

Havet gav tillbaka mina skeppsbrutna ord
och därför är min vandring vid stranden
en upptäcktsfärd bland nederlag och spillror

Stängslet står ute i vattnet, eller också svävar det strax ovanför vattenytan. Ett stängsel av vrakgods, format av trä-, växt- och benbitar. Stängslet, med sitt vrakgods förmedlar formad förgänglighet. Hitom stängslet antyds en rumslighet och konstruktionen formar tre tornliknande former, där två fåglar tronar högst upp i det mittersta högre tornet.

Hos surrealisterna Yves Tanguy och Salvador Dali, går att återfinna det öde landskapet, ett landskap, vilket utgör en vidd utan rörelse, likt Folke Dahlbergs odefinierade vattenyta, eller himmel. Horisontlinjen bidrar till att forma en rumslighet.

Text Erling Öhnell
Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

UTGÅVA 2018:05

Foto: Privat

Litteraturens och samtidsdebattens kakaf…

Världen och livet förblir tomt och blodfattigt, dagskrönikan emblematisk. Den verkligt viktiga litteraturen prisas visserligen, men förblir i det stora hela oläst. Carsten Palmer Schale tar temperaturen på den samtida...

Av:
2018:05 | 31 Maj, 2018

Mekong, detalj

Mekongfloden - ett flöde på liv och död.

BOK | Hans-Evert Renerius har läst en nyutgåva av författaren och poeten Hebert Abimorads diktsamling Mekong (2012). En tvåspråkig version som innehåller Abimorads spanska originaltext tillsammans med en med svensk tolkning av...

Av: Hans-Evert Renérius
2018:05 | 01 juni, 2018

Dino Campana. Fotograf okänd.

Kometens natt: Om den italienske poeten …

Guido Zeccola skriver en kort essä om den i Sverige okände italienske poeten Dino Campana, en skald som levde mellan 1885 och 1932.

Av: Guido Zeccola
2018:05 | 31 Maj, 2018

Flyktingar från kriget i Syrien nära Tatabanya 57 km väster om Budapest, Ungern, 4/9 2015.

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta …

Generationerna efter Andra världskriget ställer sig fortfarande frågan: "Kan det hända igen?" Vanligtvis finns det två sätt att besvara denna fråga på, en inofficiell och en officiell. Den inofficiella är...

Av: Lilian O. Montmar
2018:05 | 31 Maj, 2018

.

Myten om Josef som såldes till faraons h…

När Tarja Salmi-Jacobson i årskurs ett hörde uppläsas den bibliska berättelsen om Josef blev hon fullständigt betagen. Josefs avundsjuka äldre bröder ville göra sig av med honom därför att deras...

Av: Tarja Salmi-Jacobson
2018:05 | 01 juni, 2018

Okänd fotograf

Med solidariteten som drivkraft

Tidningen Kulturens skribent Rolf Karlman ger en biografisk översikt över författaren Martin Andersen Nexö.

Av: Rolf Karlman
2018:05 | 31 Maj, 2018

Barr är bäst, detalj

Ett myller och ett vimmel

BOK | Bo Bjelvehammar läser om de mycket små (och förmodat arbetsamma myrkolonierna), ur en barnbok som innehåller både fakta och fantasi.

Av: Bo Bjelvehammar
2018:05 | 01 juni, 2018

Toscanini. Fotograf okänd.

Ny spännande biografi om Arturo Toscanin…

BOK | 864 sidor borde inte avskräcka när författaren är Harvey Sachs och när boken handlar om Arturo Toscanini, den berömde italienske dirigenten, som engagerat författaren under någotsånär 40 år. Berättelsen är...

Av: Stefania Iannella
2018:05 | 01 juni, 2018

Detalj ur omslaget.

Jila Mossaed, Vad jag saknades här (Stoc…

BOK | Alienering och förfrämligande, avsaknad av plats, en mellanrumstillvaro, möter vi i Jila Mossaeds nya diktsamling Vad jag saknades här. Mossaeds persiska ursprung går igen, men det blir ett saknat ursprung...

Av: Per Nilsson
2018:05 | 01 juni, 2018

Foto: Belinda Graham

Birgit Nilsson 100 år - Värp först och k…

MUSIK | Birgit Nilsson ville något mer med sitt liv än att rensa betor och ha ett slitsamt liv hemma på gården på Bjärehalvön i Skåne. Hon vågade pröva sina vingar, kom...

Av: Belinda Graham
2018:05 | 01 juni, 2018

Punktteckning. Strandstängsel.1945

Strandtröskel och stängsel

KONST | Stundtals når oss uttrycket – ingen människa en ö... Vad är en ö? Ett mångfacetterat begrepp, vilket ej har en given förklaring. Då jag tänker Folke Dahlberg skvallrar det om...

Av: Erling Öhrnell
2018:05 | 01 juni, 2018

Edouard Manet - A Bar at the Folies-Bergère 1882

Realism och naturalism hos Flaubert och …

Lisbeth Ekelöf om objektivitet och subjektivitet hos de franska 1800-talsförfattarna Gustave Flaubert och Émile Zola.

Av: Lisbeth Ekelöf
2018:05 | 31 Maj, 2018

 © Fredrik Jonsson, 2018

Fredagsbönen | 2018-06-01

Äntligen fredag, din mentala hostmedicin när själen din drabbats av ond skrällhosta! Ta av dig militärkepan och landa i finrumssoffan, ty nu är det helg igen.

Av: Fredrik Östensson
2018:05 | 01 juni, 2018

Cavefors - förlagsprofil och mediala mytbilder i det svenska litteratursamhället 1959-1982, detalj

Cavefors, solens skugga

BOK | Guido Zeccola har läst Ragni Svenssons avhandling om Bo Cavefors förlagsprofil och mediala mytbilder.

Av: Guido Zeccola
2018:05 | 01 juni, 2018

Illustrationer: Författaren

Drama om matematik i två akter

Fler penslar i pedagogiken. Det gäller att vara en riktigt fyndig matematiker om en vill räkna modernt och hållbart. Vad återstår att satsa på när Artificiell Intelligens erövrar nya användningsområden...

Av: Dag Almerheim
2018:05 | 31 Maj, 2018

Mina och Kåge

En modern klassiker som angår oss alla

BOK | Bo Bjelvehammar har läst en modern klassiker som enligt honom angår oss alla, vuxna som barn.

Av: Bo Bjelvehammar
2018:05 | 01 juni, 2018

Edvard Munch - Sommarnatt, Inger på stranden (1889)

Det är väl bara att hoppa...

Tidningen Kulturens skribent Elisabeth Lampinen skriver om det ofattbara - kanske rent omöjliga; det att välja bort livet.

Av: Elisabeth Lampinen
2018:05 | 31 Maj, 2018

Philip Roth. Foto: Wolf Gang

Philip Roth 1933-2018

Philip Roth är en av de många betydande författare som aldrig fick Nobelpriset i litteratur liksom inte heller Borges, Graham Greene, Karen Blixen, John Updike, Inger Christensen… I många år...

Av: Ivo Holmqvist
2018:05 | 01 juni, 2018

Foto: Alice Söderlund

ANTECKNINGAR FÖRFÖRELSE/EXTAS

jag vill bara att du ska pussa mig jättemycket och när jag säger jättemycket så menar jag kom inte nära mig jag hatar dig ...

Av: Alice Söderlund
2018:05 | 01 juni, 2018

Äga rum, Teater Norra

SCENKONST | ”Äga rum” är Teater Norras första ungdomsprojekt. Manuset bygger på tolv tjejers berättelser och pjäsen har vuxit fram i samarbete mellan regissören, de professionella skådespelarna och ensemblen. Satsningen är ambitiös...

Av: Anna Bergqvist
2018:05 | 01 juni, 2018

Monografi, La Vampire, ou La vierge de Hongrie. Bibliothèque nationale, Franrike.

Étienne-Léon de Lamothe-Langon och den l…

På en sida i manuskriptet till ”Lucien Leuwen” skriver Stendhal: ”Ge karaktärerna något mänskligt, några sanna detaljer, då de annars tveklöst kommer förbli den sortens banala avbildningar av ministeriella styggelser...

Av: Erik Hallgren
2018:05 | 31 Maj, 2018

Nizami - Khusraw discovers Shirin bathing

Om förälskelse

Den som lider av det fula i världen, lär inte få någon tröst eller förlösande vägledning av filosofin hos Schopenhauer eller Nietzsche; bara om han har receptorer för den personliga...

Av: Gunnar Lundin
2018:05 | 31 Maj, 2018

Läs utgåvans ledare

Kulturens KRITIK

Detalj ur omslag.

När livet gått i stå

BOK | Vad händer när livet rinner ifrån oss? Har vi kraften att förändra och förbättra? Lennart Hagerfors tar oss med på en tur i vårt inre för att rannsaka oss själva...

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

I Prousts ateljé och laboratorium

BOK | Arne Melberg läser ”Mot Sainte-Beuve”, en samling av Prousts anteckningar, skisser och skriverier från perioden före den stora romansviten.

Av: Arne Melberg
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Tänk vad covid-19 kan inspirera oss att göra

BOK | ”Covid-19 demonstrerar för oss vår bristande beredskap inför en eventuellt mycket dödligare pandemi”. Elena Dahl läser Debora MacKenzies ”Pandemiernas tid” med sällsynt optimism.

Av: Elena Dahl
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Odenplan. Foto: Okänd.

Som fond till #MeToo-rörelsen

BOK | ”Skrämmande många detaljer i kvinnornas liv i Stockholm är sig lika.” Sofie Niemi läser ”Norrtullsligan”, Elin Wägners roman om en disparat samling kvinnliga kontorister i slutet av 1800-talet.

Av: Sofie Niemi
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Religion och religiositet i dess vackraste form

BOK | Anna Bergqvist lägger fokus på religiositeten och humanismen i Ola Larsmos utvandrarepos ”Översten”.

Av: Anna Bergqvist
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Eduardo Galeano. Foto: Robert Yabeck

Latinamerikanska dagsedlar

BOK | "Att läsa Galeano är att lämna spelrum för väldigt motstridiga reaktioner". Bengt Berg recenserar "Omfamningarnas bok".

Av: Bengt Berg
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Mer kritik

Kulturens LYRIK

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens PROSA

Foto: jplenio

Turisterna

En roman av Joakim Muschött som kommer att gå som följetong i TK under året. Kapitel 1.

Av: Joakim Muschött
Kulturens prosa | 08 mars, 2021

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa
Cron Job Starts