• 2018:03
  • Publicerad:

Varför smarta människor fattar irrationella beslutBOK | Vi är tyvärr inte alls så rationella och klartänkta som vi ofta tror. Som exempel anser vi att vi är bättre, klokare och mer vederhäftiga än vad vi faktiskt är. En del blandar också in sitt utseende i sin snedvridna uppfattning om sig själv. Vårt självbedrägliga och irrationella sätt att tänka, känna och handla ger sig upp till tresiffrigt till känna varje dag hos var och en av oss. Så man är inte ensam med sina flaws. Och tursamt nog är det vår omgivning som uppmärksammar hur dålig insikt vi har om oss själva och våra fel och brister. Annars blir det nog för narcissistiskt outhärdligt i gemenskapen.Köp Ologiskt. Varför smarta människor fattar irrationella beslut hos bokus.com
Dan Ariely.

Översättning av Cicci Lyckow Bäckman
Ologiskt. Varför smarta människor fattar irrationella beslut
Natur & Kultur

I en serie upplysande och överraskande experiment visar professor Dan Ariely på att våra irrationella reaktioner varken är slumpmässiga eller orimliga utan, märkligt nog, systematiska och förutsägbara, vilket också är bokens ursprungliga titel Predictably Irrational. Enligt författaren är vi alltså inte bara irrationella, utan också förutsägbart irrationella. Med det menar han att ”vår irrationalitet utspelar sig på samma sätt om och om igen.” Så att tro att vi är särskilt sakliga och rationella i våra upprepningar (som det mesta vi gör) är en illusion som inte nödvändigtvis är negativt för vårt välbefinnande. Snarare tvärtom har det visat sig. Den självbedräglige känner sig något mer lycklig av att bete sig irrationellt och lura sig själv än den som saknar en dylik förmåga, som inte har vare sig med samhällsklass och/eller utbildning att göra, utan gäller oss alla som jag skriver om i min bok Blir vi lyckliga av att lura oss själva: Om självbedrägeri (Recito Förlag, 2014).

Det man lär sig av att läsa Ologiskt är att vi alla måste träna oss att hela tiden ifrågasätta våra upprepande beteenden gällandes allt vi gör. Ofta är det just dem som är irrationella, ologiska, och som för oss vilse i olika tanke- och känslomässiga val vi gör varje dag.

Ariely vrider och vänder på saker och ting på ett fascinerande sätt. Ta bara exemplet med det som lite populärt kallas ”prokrastinering”: Det vill säga tendensen att skjuta upp uppgifter vi ska göra och slutföra. Man har liksom ”bara uppsatsen kvar.” Nån som känner igen sig? Författaren närmar sig detta fenomen (som inte är en avvikelse utan mer allmängiltigt/normalt) och frågar sig: ”Varför vi inte kan tvinga oss att göra det vi vill.” Intressant infallsvinkel. Eller hur. Så i stället för att stirra sig blind på avvikelsen (som i sig är en avvikelse) bör man fundera på varför vi frivilligt gör det vi vill om vi nu har för avsikt att få ordning på allt det vi företar oss, men likväl skjuter upp gång på gång: Att vi alltså anammar en fel approach då vi närmar oss maniana-problematiken.

Ett kapitel i boken är särskilt aktuellt med tanke på hur uppkopplade vi är idag. Ariely menar att alla de möjligheter som det ger gör att risken för att tappa fokus också ökar. Vi får svårt att bilda oss en uppfattning om vår uppfattnings- och urskillningsförmåga. Allt för mycket går för snabbt och upplevs så intressant att det blir omöjligt att fokusera på något enskilt. Och att ”hålla alla dörrar öppna” gör att man får svårt att tillgodogöra sig information och uppgifter som mer kräver fokus på vårt huvudsakliga mål med livet. Det som tidigare fordrades av oss ska idag snabbt vidarebefordras. Vilka (?) intryck får ostört vara i vardande, på väg att bli till utan att behöva förhålla sig till: ”tack för snabbt svar …” ”skulle önska snabb feedback …” ”svara gärna med vändande mail/post …”.

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Dan Ariely tar oss vidare med på en intressant resa där han undersöker vilket pris vi har att betala för att saker och ting är gratis: ”Varför vi ofta betalar för mycket när vi inte betalar något”. ”Noll är inte ett pris som alla andra, visar det sig – det är en känslomässig knapp som utlöser irrationell entusiasm om man trycker på den.” Och han ställer frågan vad det är med gratis som är så oemotståndligt hos oss människor. Vi tycks helt enkelt bli utom oss inom oss om, och när, vi ser att något är utan kostnad, det vill säga gratis. Har du någonsin samlat på dig gratispennor på en konferens eller gratis tvål på ett hotellrum?

Läs boken Ologiskt. Se till att det blir ett rationellt beslut du tar. Den kommer att förändra ditt sätt att betrakta och hantera världen och dig själv. Boken är även intressant och högaktuell med tanke på förra årets (2017) nobelpris i ekonomi som gick till Richard H. Thaler för hans bidrag till beteendeekonomin. Ett område som också Dan Ariely är professor i vid MIT (Massachusetts Institute of Technology). I det sista kapitlet ”Öl och ömsesidiga fördelar” förklarar författaren berusande vad beteendeekonomi är. Dan Ariely har skrivit flera böcker och artiklar i ämnet, varav den senaste boken, Dollars and Sense, utkommer i svensk översättning hösten 2018.

Som tillägg kan nämnas att boken Ologiskt inte är en ny bok. Den kom ut redan 2008 på annat förlag. Natur & Kultur ger nu ut en ny översättning av första utgåvan av boken i sin helhet. Ett kapitel fanns dock inte med i den första upplagan från 2008. Anledningen därtill ges i den. Nu är boken nästan komplett på svenska. Äntligen! Men ännu inte riktigt. I den reviderade och utökade amerikanska upplagan från 2009 av Predictably Irrational: The Hidden Forces that Shape Our Decisions finns ett nyskrivet kapitel, ”A Note to Readers”, som inte är med i den nya svenska utgåvan från 2018 som min recension utgår från. Kanske kommer ytterligare en upplaga?

Text Thomas Silfving


Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

UTGÅVA 2018:03

Eugène Delacroix - La Lutte de Jacob avec l'Ange (1861). Beskuren.

Väntans blick

Det är vid språkets gräns, den gräns vi söker överskrida, som vårt världsskapande på allvar tar vid. Poeten Linnea Axelsson resonerar kring att förhålla sig lyssnande i världen. Och om...

Av: Linnea Axelsson
2018:03 | 28 mars, 2018

Foto: Nasa

Hedniskt

”Tantolunden är inte det enda stället bland Stockholms beundransvärda naturreservat och parker som regelbundet används för firanden av gudinnor, gudar, naturkrafter...” Läs Elena Dahl om nyhedniska riter mitt i Stockholm...

Av: Elena Dahl
2018:03 | 28 mars, 2018

Foto: Per Nilsson

Helighet

Om det blasfemiska i heligheten och det heliga i det blasfemiska talar vår berättare till androgynitetens demon Lilith/Samael. En betraktelse i påsktider av Per Nilsson.

Av: Per Nilsson
2018:03 | 30 mars, 2018

CC0

Livsgammal

Författaren Ragnwei Axellie återbesöker på begäran boken och begreppet Livsgammal som hon lanserade redan 1981.

Av: Ragnwei Axellie
2018:03 | 28 mars, 2018

Privat foto

Tre korta, kärnfulla, prosatexter

Tre korta, kärnfulla, prosatexter med doft av Norrlands inland om dramatiken i vardagen. Isolering och död behandlas som vore de avbrott och för en gång skull ovanliga slut på den...

Av: Per Teofilusson
2018:03 | 29 mars, 2018

Detalj från omslaget

Personlig berättelse från finska inbörde…

BOK | Elisabeth Brännström har läst Maria-Pia Boethius omdiskuterade roman Vitt och rött och möter en berättelse som nystar i den komplexa relationen mellan personlig erfarenhet och det som brukar kallas verkligheten.

Av: Elisabeth Brännström
2018:03 | 29 mars, 2018

The School of Athens av Raffaello Sanzio da Urbino

Att sluta filosofera

Tänk inte så mycket brukar det heta, men vad innebär det egentligen att tänka och är det möjligen så att det finns förtjänster med att följa denna slentrianmässiga devis. Filosofi...

Av: Michael Nyhaga
2018:03 | 29 mars, 2018

Varför smarta människor fattar irratione…

BOK | Vi är tyvärr inte alls så rationella och klartänkta som vi ofta tror. Som exempel anser vi att vi är bättre, klokare och mer vederhäftiga än vad vi faktiskt är...

Av: Thomas Silfving
2018:03 | 29 mars, 2018

San Francisco. Foto: Bogdan, CC0.

Stora städer

Hur planeras Sverige? Våra städer växer och utvecklingen går framåt av bara farten. Men, är det rimligt att tänka sig att vi alla skall bo i förtätade storstadskluster längs kusten...

Av: Anders Björnsson
2018:03 | 29 mars, 2018

Florence Nightingale

Florence Nightingale och J. S. Mill

”Vem vet hur många av de originellaste tankarna från manliga författare som egentligen härrör från kvinnliga idéer, som män bara har bekräftat och utarbetat? En mycket stor andel...

Av: Stoika Hristova
2018:03 | 29 mars, 2018

Foto: Per Nilsson

Mannen utan egenskaper

Vem var Robert Musil? Den störste, menar Carsten Palmer Schale, som här slår ett slag för Mannen utan egenskaper. Verket har intagit en särställning, inte bara i Musils bibliografi utan...

Av:
2018:03 | 28 mars, 2018

TEST

Du och jag är undantag

Om att vara undantag skriver Alekfucksia†Braunisch†Cosmos. Om att ha valt att vara undantag, att endast ha tillgång till andra undantag. Undantaget, en avvikelse men väl i undantaget ter sig regelbundenheten...

Av: Alekfucksia Braunisch Cosmos
2018:03 | 29 mars, 2018

© Fredrik Jonsson, 2018

Fredagsbönen | 2018-03-30

Äntligen fredag, din räddande terapeut när du sålt smöret och tappat pengarna! Bänka dig i soffan och plocka fram findrickan, ty nu är det helg igen.

Av: Fredrik Östensson
2018:03 | 29 mars, 2018

Pressbild, Armémuseum

Att fira Finlands 100 år på Armémuseum…

Själv skriver, Oliver Parland, förväntas jag ju som krigsbarn känna tacksamhet, och visst kan jag ju känna det OCKSÅ. Men den känslan är kluven inför det faktum att jag berövats...

Av: Oliver Parland
2018:03 | 29 mars, 2018

Svansjön är en förtrollande saga, här på turné med Den ryska nationalbaletten.

Svansjön - Juvelen i kronan med Den rysk…

SCENKONST | Svansjön är tidernas mest populära, älskade och kända balettklassiker. Svansjön hade urpremiär på Bolsjojteatern i Moskva den 4 mars 1877. Men det var först vid nypremiären Svansjön på Mariinskijteatern i...

Av: Belinda Graham
2018:03 | 29 mars, 2018

Fotograf okänd.

Att uppfostra mannen: tankar om Selma La…

Det har på hundra år gått framåt för kvinnorna i Sverige men inget har vunnits utan kamp. Enel Melberg reflekterar över Selma Lagerlöfs feministiska handling och författarskap.

Av: Enel Melberg
2018:03 | 28 mars, 2018

Mark Frygell

Skisser i urval | 2016-2018

MÅNADENS KONSTNÄR | Mark Frygell. Skisser nedtecknade och dokumenterade i hemmet, ateljén, tunnelbanan, m.m. Fotade med iPhone, 2018, Stockholm

Av: Mark Frygell
2018:03 | 29 mars, 2018

TEST

När stenarna sjunger. Om Marius Schneide…

Följ med Guido Zeccola in i den esoteriska musikologen Marius Schneiders mystiska värld. Den centrala tesen hos Schneider är att vi alla delar ett gemensamt ursprung, ett ursprung som omarbetat...

Av: Guido Zeccola
2018:03 | 28 mars, 2018

TEST

Trombonisten

Trombonisten blåser ut den illaluktande tobakssaliven genom instrumentets ventil som en efterbörd till de blå tonerna. Ritualen vid nedläggning av trombonen på den figurskurna lådans sammetsklädda botten är minutiös. Benny...

Av: Benny Holmberg
2018:03 | 29 mars, 2018

Göteborgs filmfestival

Ingmar Bergman 100 år - Varifrån kommer …

MUSIK | Bergmans förundran över en symfoniorkesters förmåga att verka som en organism, sammansmält och samspelt, för att förmedla musiken under dirigentens taktpinne, är äkta och oförställd. Musiken är ett mysterium som...

Av: Belinda Graham
2018:03 | 29 mars, 2018

Foto: Svenska litteratursällskapet i Finland

Zacharias Topelius som nyhetsrapportör

I skriften ”Finlands krönika 1860–1878” framträdde den flitige Topelius som en mångkunnig nyhetsjournalist i sin beskrivning av det finska samhället. Rolf Karlmans essä undersöker Zacharias Topelius roll som nyhetsrapportör.

Av: Rolf Karlman
2018:03 | 29 mars, 2018

Läs utgåvans ledare

Kulturens KRITIK

Detalj ur omslag.

När livet gått i stå

BOK | Vad händer när livet rinner ifrån oss? Har vi kraften att förändra och förbättra? Lennart Hagerfors tar oss med på en tur i vårt inre för att rannsaka oss själva...

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

I Prousts ateljé och laboratorium

BOK | Arne Melberg läser ”Mot Sainte-Beuve”, en samling av Prousts anteckningar, skisser och skriverier från perioden före den stora romansviten.

Av: Arne Melberg
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Tänk vad covid-19 kan inspirera oss att göra

BOK | ”Covid-19 demonstrerar för oss vår bristande beredskap inför en eventuellt mycket dödligare pandemi”. Elena Dahl läser Debora MacKenzies ”Pandemiernas tid” med sällsynt optimism.

Av: Elena Dahl
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Odenplan. Foto: Okänd.

Som fond till #MeToo-rörelsen

BOK | ”Skrämmande många detaljer i kvinnornas liv i Stockholm är sig lika.” Sofie Niemi läser ”Norrtullsligan”, Elin Wägners roman om en disparat samling kvinnliga kontorister i slutet av 1800-talet.

Av: Sofie Niemi
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Religion och religiositet i dess vackraste form

BOK | Anna Bergqvist lägger fokus på religiositeten och humanismen i Ola Larsmos utvandrarepos ”Översten”.

Av: Anna Bergqvist
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Eduardo Galeano. Foto: Robert Yabeck

Latinamerikanska dagsedlar

BOK | "Att läsa Galeano är att lämna spelrum för väldigt motstridiga reaktioner". Bengt Berg recenserar "Omfamningarnas bok".

Av: Bengt Berg
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Mer kritik

Kulturens LYRIK

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens PROSA

Foto: jplenio

Turisterna

En roman av Joakim Muschött som kommer att gå som följetong i TK under året. Kapitel 1.

Av: Joakim Muschött
Kulturens prosa | 08 mars, 2021

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa
Cron Job Starts