The School of Athens av Raffaello Sanzio da Urbino
  • 2018:03
  • Publicerad:

Att sluta filosoferaTänk inte så mycket brukar det heta, men vad innebär det egentligen att tänka och är det möjligen så att det finns förtjänster med att följa denna slentrianmässiga devis. Filosofi eller vetenskap.Kanske fanns filosofin hos mig från början som det slags klåda Wittgenstein föreställde sig: tvånget att ställa frågor som verkar omöjliga att besvara. Men det var framför allt en särskild insikt som ledde mig in i den tankevärlden. Jag var arton och gick på en folkhögskola i Sörmland där jag bodde på internat. Jag minns skolbyggnaderna väl, de bonade och glänsande golven i elevhemmens korridorer, doften av gamla böcker i biblioteket. Vi elever var i början av vuxenheten och på väg någonstans. Vi ställde oss svåra frågor, några omöjliga att besvara.

En vårdag hade vi naturkunskap och just den här lektionen kom naturkunskapsläraren in på termodynamikens första huvudsats: den som säger att energi varken kan skapas eller förstöras utan enbart omvandlas.

"Så summan av all energi är konstant?", frågade jag henne. Hon såg på mig som om det inte var konstigt eller uppseendeväckande alls.

Javisst, tänkte jag när hon nickade. Det är ju självklart.

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Jag insåg plötsligt att vi befinner oss i ett slutet system där ingenting försvinner, men allt förändras. Jag kände mig inte ensam och frånkopplad längre. Allt hörde ihop. Allt förändrades, men ingenting försvann. Inget kunde försvinna.

Jag insåg plötsligt att vi befinner oss i ett slutet system där ingenting försvinner, men allt förändras. Jag kände mig inte ensam och frånkopplad längre. Allt hörde ihop. Allt förändrades, men ingenting försvann. Inget kunde försvinna.

Långt senare upptäckte jag att redan Ovidius skrivit om den tanken i sina metamorfoser.

Vid tjugotvå började jag läsa filosofi i Lund. Jag minns läraren i religionsfilosofi, som mot slutet av kursen stod längst fram i föreläsningssalen vid tavlan och levererade föreläsningens slutreplik: "Nu när vi har bevisat att Gud är död kvarstår bara frågan om var vi ska göra av liket."

Jag minns Kungstornet, där den filosofiska institutionen var inrymd. Det var en byggnad från trettonhundratalet med vinda trappor och svartvita porträtt av allvarliga filosofigubbar i korridorerna. Alla filosofer på de svartvita porträtten i institutionskorridorerna var män. Filosofin kändes som en manlig syssla, vilket är märkligt eftersom alla människor filosoferar – alla ställer ibland frågor som verkar omöjliga att besvara. De filosofiska slutsatser berör också, om de alls berör, alla människor lika mycket. Manligheten bidrog lite till känslan av lyxsyssla. Filosofi var något jag kunde ägna mig åt eftersom jag inte behövde fixa middag eller kämpa för mitt uppehälle. Som att spela en tennismatch en lat söndag med en efterföljande whisky på herrklubben.

Jag minns också att filosofin var en arena där man kunde visa upp sig. När det gäller analytisk filosofi, som var det enda som gällde i Sverige på den här tiden (åttiotalet), handlade det framför allt om att stoltsera med sin förmåga till logisk-semantisk analys och gärna krydda sitt resonemang med logiska symboler och uttryck. Det gick att visa sin överlägsenhet genom att skåpa ut någon i argumentationen. Vilket i praktiken kunde vara som att slå någon på käften. Wittgenstein, som ju lär ha hotat samhällsfilosofen Popper med en eldgaffel i en filosofisk diskussion som han antagligen var på väg att förlora, såg likheten och sa en gång att en filosof som inte argumenterar är som en boxare som aldrig går upp i ringen. Den här konfrontativa, tävlingsinriktade karaktären hos filosofin är inte så konstig med tanke på att det enda som visar om man har rätt är om man lyckas argumentera tillräckligt väl för sin ståndpunkt. Filosofen har inget annat att ta till än den verbala och logiska tvekampen där någon betraktas som vinnare och någon som förlorare. Det går inte att avgöra vem som har rätt med hjälp av experiment eller undersökningar.

Filosofin på kontinenten – som representeras av tänkare som Heidegger, Deleuze och Foucault – har sällan varit inriktad på logik och argumentation på det där lite nördiga sättet. Den har litterära kvaliteter där det mer handlar om att uttrycka sig stiligt och uppfinna nya frågeställningar. Poängerna plockas snarare genom snåriga formuleringar och tankeväckande funderingar än genom språklig och logisk ananlys.

I den kontinentala filosofin är det minst lika viktigt att imponera. En drift, föreställer jag mig, som i grund och botten handlar om att få ligga. De kontinentala filosoferna deltar mer i samhällsdebatten, syns mer i media och vissa av dem har nästan haft rockstjärnestatus. Det är inte svårt att föreställa sig groupies. I Sverige såg det lite annorlunda ut.

Men det kan också kännas som ett tvingande behov att filosofera och min filosofiska klåda var tidvis intensiv. Jag tänkte mycket på paradoxer, som kändes som ett roblem som måste lösas för att få själsfrid, och hur de genereras av ord som alla, allt, alltid och ingenting. Som lögnarparadoxen där påståendet jag ljuger alltid blir sant om det är falskt och falskt om det är sant. Redan när jag var liten plågades jag av paradoxen om Guds allsmäktighet: Om Gud är allsmäktig borde Han kunna göra en så stor sten att han inte kan lyfta den, men om Han inte kan lyfta stenen så kan Han väl inte vara allsmäktig? Eller på hur universum skulle kunna ha ett slut. Det var först långt senare jag började misstänka att det var något fel på de tankelekarna. För när jag försökte föreställa mig ett slut på universum eller tänka på allt så ville jag något omöjligt: ställa mig utanför det som jag befann mig inuti. För att vi ska kunna fundera på om universum har en ände eller ej måste vi tänka oss utanför alltet. (Spinoza: "Ändligt i sin art kallas det ting som kan begränsas av ett annat av samma natur. Så kallas t ex en kropp ändlig, därför att vi alltid uppfattar en större"). Då upphörde i alla fall den klådan.

Filosofin hjälpte mig att bli av med den existentiella funderingar som var alltför påträngande. Den hjälpte mig att sluta fundera på tid, död och moralens grund.Filosofin hjälpte mig att bli av med den existentiella funderingar som var alltför påträngande. Den hjälpte mig att sluta fundera på tid, död och moralens grund. När det gäller tid kom jag fram till att tid helt enkelt är materiell förändring – som vi numera mäter med hjälp av nedbrytningen av ett radioaktivt ämne – och behovet av att fundera på frågan försvann efter det. Tid var inte längre någon oberoende storhet som kunde kopplas loss från iakttagbara förändringar, tid och materia var ett.

Samma sak med döden. Jag insåg att döden är ett icke-tillstånd. Som Nietzsche påpekade är inte döden en livshändelse. Man upplever den inte. Att leva är att vara. Man kan inte vara död. Den insikten innebär inte att rädslan för döden försvinner, den stora rädslan för att självmedvetandet ska upphöra, men behovet av att filosofera om den gör det. Varför ägna tid åt att fundera på något som inte finns?

Och på frågan varför man ska vara moralisk blev mitt svar att det är irrationellt att inte vara det. Gör inte mot andra vad du inte vill att de ska göra mot dig.

Det tog ganska lång tid för mig att fatta att vad man skulle kunna kalla vanligt sunt förnuft inte längre spelar så stor roll när man tar på sig filosofihatten. I filosofiska diskussioner med kurskamrater och under föreläsningarna tog jag på mig den där hatten och blev någon annan för en stund. Någon som kunde betvivla yttervärldens existens eller tycka att djur är lika mycket värda som människor. Det slog mig ofta hur omöjliga och världsfrånvända filosofiska tankeexperiment och teorier var. Det var omöjligt att betvivla yttervärlden när jag gick över gatan under rusningstrafik eller att tycka att jag lika gärna kunde äta människokött som lammstek till middag. Filosofernas idéer kändes ofta som papperstigrar till tankar och jag skulle säkert buras in om jag försökte leva efter dem. Bara en idiot skulle försöka göra det.

På ett seminarium i praktisk filosofi argumenterade jag emot kärnkraft utifrån idén att om en olycka väl inträffar så blir konsekvenserna mycket värre än med exempelvis en olycka på en oljeplattform. Trots oljeolyckor och att fossila bränslen smutsar ner miljön mer så är kärnkraft potentiellt farligare. Mitt argument var att det inte räcker med en riskkalkyl utan att man även måste ta med omfattningen av en eventuell olycka i beräkningen. I diskussionen hötte läraren med fingret åt mig och sa "men det där är ju ett empiriskt argument". Tjernobylkatastrofen hade inträffat enbart något år tidigare och det fanns farhågor om att vi inte på hundratals år skulle kunna äta fisken från sjöarna eller kantarellerna i skogen – som då galghumoristiskt kallades becqereller. Det var empirin. Jag kunde inte se den absoluta gränsen mellan empiri och rena förnuftsargument. Det kan jag fortfarande inte.

Filosofin äts upp av vetenskapen. Ju mer frågor vi får svar på desto mindre blir dess domäner och desto mer omfattande blir vetenskapen. För det som vi i någon mening kan besvara är inte filosofi, det är vetenskap. Ämne efter ämne har frigjort sig från filosofin när de övergått från spekulation till empirisk kunskap. För mycket länge sedan lösgjorde sig naturvetenskapen och efter den sociologin och psykologin. Under det senaste århundradet har ämnen som vetenskapsteori, kognitionsvetenskap och idéhistoria blivit självständiga. Filosofin kvarstår som ett slags slaskhink för det som vi ännu inte kan få vetenskapliga bevis för, men inte låta bli att fundera över.

Precis som vetenskapen vinner mark över filosofin så minskar filosoferandet hos en själv när man tycker sig få svar på allt fler svåra frågor. Ju mer kunskap, desto mindre filosofi. Vilket låter som ännu en paradox.

När jag tagit min filosofiexamen, utbildat mig till journalist och fått lite distans till filosofin skrev jag en bok där jag intervjuade svenska filosofer. Jag läste in mig, funderade och skrev. Jag blev erbjuden att prata på tillställningar och att vara med i radions filosofiprogram men tackade nej. Luften hade gått ur mig. Det var inte så roligt med filosofi längre. Jag tyckte att jag hade tänkt klart. Jag var boxaren som aldrig gick upp i ringen. Jag hade ingenting att säga.

Nu filosoferar jag allt mer sällan. Politik, genusfrågor och relationsproblem är numera mer spännande att tänka på än omöjliga frågor. Dessutom blir de omöjliga frågorna allt färre när vetenskapen vinner mark. Ett sentida exempel är hur den så kallade epigenetiken skjutit den urgamla motsättningen mellan arv och miljö, om medfödda respektive förvärvade egenskaper, i sank.

Det kan låta trist, men ju äldre jag blir desto mindre plågar de filosofiska frågorna mig. Många – men långt ifrån alla – har jag fått svar på som jag nöjer mig med. Andra filosofiska frågor tar vetenskapen hand om och det filosofiska rummet krymper. Klådan ersätts av sådant som känns mer engagerande och som det är lättare att få svar på.

Text Michael Nyhaga
Bild The School of Athens av Raffaello Sanzio da Urbino
Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

UTGÅVA 2018:03

TEST

Trombonisten

Trombonisten blåser ut den illaluktande tobakssaliven genom instrumentets ventil som en efterbörd till de blå tonerna. Ritualen vid nedläggning av trombonen på den figurskurna lådans sammetsklädda botten är minutiös. Benny...

Av: Benny Holmberg
2018:03 | 29 mars, 2018

Privat foto

Tre korta, kärnfulla, prosatexter

Tre korta, kärnfulla, prosatexter med doft av Norrlands inland om dramatiken i vardagen. Isolering och död behandlas som vore de avbrott och för en gång skull ovanliga slut på den...

Av: Per Teofilusson
2018:03 | 29 mars, 2018

TEST

Du och jag är undantag

Om att vara undantag skriver Alekfucksia†Braunisch†Cosmos. Om att ha valt att vara undantag, att endast ha tillgång till andra undantag. Undantaget, en avvikelse men väl i undantaget ter sig regelbundenheten...

Av: Alekfucksia Braunisch Cosmos
2018:03 | 29 mars, 2018

The School of Athens av Raffaello Sanzio da Urbino

Att sluta filosofera

Tänk inte så mycket brukar det heta, men vad innebär det egentligen att tänka och är det möjligen så att det finns förtjänster med att följa denna slentrianmässiga devis. Filosofi...

Av: Michael Nyhaga
2018:03 | 29 mars, 2018

CC0

Livsgammal

Författaren Ragnwei Axellie återbesöker på begäran boken och begreppet Livsgammal som hon lanserade redan 1981.

Av: Ragnwei Axellie
2018:03 | 28 mars, 2018

Foto: Svenska litteratursällskapet i Finland

Zacharias Topelius som nyhetsrapportör

I skriften ”Finlands krönika 1860–1878” framträdde den flitige Topelius som en mångkunnig nyhetsjournalist i sin beskrivning av det finska samhället. Rolf Karlmans essä undersöker Zacharias Topelius roll som nyhetsrapportör.

Av: Rolf Karlman
2018:03 | 29 mars, 2018

TEST

När stenarna sjunger. Om Marius Schneide…

Följ med Guido Zeccola in i den esoteriska musikologen Marius Schneiders mystiska värld. Den centrala tesen hos Schneider är att vi alla delar ett gemensamt ursprung, ett ursprung som omarbetat...

Av: Guido Zeccola
2018:03 | 28 mars, 2018

Detalj från omslaget

Personlig berättelse från finska inbörde…

BOK | Elisabeth Brännström har läst Maria-Pia Boethius omdiskuterade roman Vitt och rött och möter en berättelse som nystar i den komplexa relationen mellan personlig erfarenhet och det som brukar kallas verkligheten.

Av: Elisabeth Brännström
2018:03 | 29 mars, 2018

Mark Frygell

Skisser i urval | 2016-2018

MÅNADENS KONSTNÄR | Mark Frygell. Skisser nedtecknade och dokumenterade i hemmet, ateljén, tunnelbanan, m.m. Fotade med iPhone, 2018, Stockholm

Av: Mark Frygell
2018:03 | 29 mars, 2018

Florence Nightingale

Florence Nightingale och J. S. Mill

”Vem vet hur många av de originellaste tankarna från manliga författare som egentligen härrör från kvinnliga idéer, som män bara har bekräftat och utarbetat? En mycket stor andel...

Av: Stoika Hristova
2018:03 | 29 mars, 2018

Varför smarta människor fattar irratione…

BOK | Vi är tyvärr inte alls så rationella och klartänkta som vi ofta tror. Som exempel anser vi att vi är bättre, klokare och mer vederhäftiga än vad vi faktiskt är...

Av: Thomas Silfving
2018:03 | 29 mars, 2018

San Francisco. Foto: Bogdan, CC0.

Stora städer

Hur planeras Sverige? Våra städer växer och utvecklingen går framåt av bara farten. Men, är det rimligt att tänka sig att vi alla skall bo i förtätade storstadskluster längs kusten...

Av: Anders Björnsson
2018:03 | 29 mars, 2018

Foto: Per Nilsson

Mannen utan egenskaper

Vem var Robert Musil? Den störste, menar Carsten Palmer Schale, som här slår ett slag för Mannen utan egenskaper. Verket har intagit en särställning, inte bara i Musils bibliografi utan...

Av:
2018:03 | 28 mars, 2018

Göteborgs filmfestival

Ingmar Bergman 100 år - Varifrån kommer …

MUSIK | Bergmans förundran över en symfoniorkesters förmåga att verka som en organism, sammansmält och samspelt, för att förmedla musiken under dirigentens taktpinne, är äkta och oförställd. Musiken är ett mysterium som...

Av: Belinda Graham
2018:03 | 29 mars, 2018

Svansjön är en förtrollande saga, här på turné med Den ryska nationalbaletten.

Svansjön - Juvelen i kronan med Den rysk…

SCENKONST | Svansjön är tidernas mest populära, älskade och kända balettklassiker. Svansjön hade urpremiär på Bolsjojteatern i Moskva den 4 mars 1877. Men det var först vid nypremiären Svansjön på Mariinskijteatern i...

Av: Belinda Graham
2018:03 | 29 mars, 2018

© Fredrik Jonsson, 2018

Fredagsbönen | 2018-03-30

Äntligen fredag, din räddande terapeut när du sålt smöret och tappat pengarna! Bänka dig i soffan och plocka fram findrickan, ty nu är det helg igen.

Av: Fredrik Östensson
2018:03 | 29 mars, 2018

Eugène Delacroix - La Lutte de Jacob avec l'Ange (1861). Beskuren.

Väntans blick

Det är vid språkets gräns, den gräns vi söker överskrida, som vårt världsskapande på allvar tar vid. Poeten Linnea Axelsson resonerar kring att förhålla sig lyssnande i världen. Och om...

Av: Linnea Axelsson
2018:03 | 28 mars, 2018

Fotograf okänd.

Att uppfostra mannen: tankar om Selma La…

Det har på hundra år gått framåt för kvinnorna i Sverige men inget har vunnits utan kamp. Enel Melberg reflekterar över Selma Lagerlöfs feministiska handling och författarskap.

Av: Enel Melberg
2018:03 | 28 mars, 2018

Foto: Per Nilsson

Helighet

Om det blasfemiska i heligheten och det heliga i det blasfemiska talar vår berättare till androgynitetens demon Lilith/Samael. En betraktelse i påsktider av Per Nilsson.

Av: Per Nilsson
2018:03 | 30 mars, 2018

Pressbild, Armémuseum

Att fira Finlands 100 år på Armémuseum…

Själv skriver, Oliver Parland, förväntas jag ju som krigsbarn känna tacksamhet, och visst kan jag ju känna det OCKSÅ. Men den känslan är kluven inför det faktum att jag berövats...

Av: Oliver Parland
2018:03 | 29 mars, 2018

Foto: Nasa

Hedniskt

”Tantolunden är inte det enda stället bland Stockholms beundransvärda naturreservat och parker som regelbundet används för firanden av gudinnor, gudar, naturkrafter...” Läs Elena Dahl om nyhedniska riter mitt i Stockholm...

Av: Elena Dahl
2018:03 | 28 mars, 2018

Läs utgåvans ledare

Kulturens KRITIK

Detalj ur omslag.

När livet gått i stå

BOK | Vad händer när livet rinner ifrån oss? Har vi kraften att förändra och förbättra? Lennart Hagerfors tar oss med på en tur i vårt inre för att rannsaka oss själva...

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

I Prousts ateljé och laboratorium

BOK | Arne Melberg läser ”Mot Sainte-Beuve”, en samling av Prousts anteckningar, skisser och skriverier från perioden före den stora romansviten.

Av: Arne Melberg
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Tänk vad covid-19 kan inspirera oss att göra

BOK | ”Covid-19 demonstrerar för oss vår bristande beredskap inför en eventuellt mycket dödligare pandemi”. Elena Dahl läser Debora MacKenzies ”Pandemiernas tid” med sällsynt optimism.

Av: Elena Dahl
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Odenplan. Foto: Okänd.

Som fond till #MeToo-rörelsen

BOK | ”Skrämmande många detaljer i kvinnornas liv i Stockholm är sig lika.” Sofie Niemi läser ”Norrtullsligan”, Elin Wägners roman om en disparat samling kvinnliga kontorister i slutet av 1800-talet.

Av: Sofie Niemi
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Religion och religiositet i dess vackraste form

BOK | Anna Bergqvist lägger fokus på religiositeten och humanismen i Ola Larsmos utvandrarepos ”Översten”.

Av: Anna Bergqvist
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Eduardo Galeano. Foto: Robert Yabeck

Latinamerikanska dagsedlar

BOK | "Att läsa Galeano är att lämna spelrum för väldigt motstridiga reaktioner". Bengt Berg recenserar "Omfamningarnas bok".

Av: Bengt Berg
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Mer kritik

Kulturens LYRIK

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens PROSA

Foto: jplenio

Turisterna

En roman av Joakim Muschött som kommer att gå som följetong i TK under året. Kapitel 1.

Av: Joakim Muschött
Kulturens prosa | 08 mars, 2021

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa