Foto: Per Nilsson
  • 2018:03
  • Publicerad:

Mannen utan egenskaperVem var Robert Musil? Den störste, menar Carsten Palmer Schale, som här slår ett slag för Mannen utan egenskaper. Verket har intagit en särställning, inte bara i Musils bibliografi utan också i västvärldens litterära kanon. Uppmaningen ljuder, ”Läs den!”Åtta människor var närvarande vid begravningen av Europas kanske störste författare ö h t under1900-talet. Eller: ”Den mest obekante skriftställaren i vår tid” (Times Literary Supplement october 1949). Likafullt var han – och blev ännu mer – en av de riktigt stora (för mig alltså den störste).

Hans egen roll i detta spektakel, då? Jodå! Han blev aldrig läst av, och är fortfarande föga läst av, den ”stora massan”. Dessutom må han ha påverkats av en del kännares alltför benägna beundran (exempelvis Thomas Mann, redaktörer för olästa tidskrifter). Känner vi igen oss? Ja.

Skall man tolka honom psykoanalytiskt? Det kan man göra, och det finns det de som gjort. Surrealistiskt? Likaså. Själv skrev jag några rader (ca 70 sidor) om honom i form av en C-uppsats på 70-talet, där jag betonade ”möjlighetssinnet” (Ulrich) vs ”verklighetssinnet” (de andra). Men idag? En föregångare. ”Det är inte jag som talar, det är något som talar genom mig”, skrev han själv. Hans (då!) tvetydiga rykte tystnade; och tidningarna och tidskrifterna förstummades. Läsarna kom aldrig till skott, eller betraktade honom som begabbad antinazist. Själv värjde han sig mot denna samlade beklämmande tystnad. Liksom mot jämförelserna med Proust.

”Jag måste nog en gång tala om varför jag har intresse för den 'ytliga´ experimentalpsykologin och inte för Freud, Klages, ja, inte ens för fenomenologin” (Husserl), skrev han själv. Likheten med utvecklingen i ”Buddenbrooks” hade han däremot känsla för. Som son till en rik man som gick bankrutt.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Hans farfar var en klippa. Sönerna (i negativ mening) ”originella”. Modern en ”gråterska”. Hemmet sällsamt borgerligt. Revolutioner betraktade han som otyg.Hans farfar var en klippa. Sönerna (i negativ mening) ”originella”. Modern en ”gråterska”. Hemmet sällsamt borgerligt. Revolutioner betraktade han som otyg. Som ”politisk” var han emellertid på det stora hela ”otillfredsställd”. Kapitalismen och borgerligheten höll, enligt honom, inte måttet. Dock ej heller oppositionen. Österrike var ett provinsiellt gömme. Självkritiken var därutöver monumental. Varför – bland annat – hans livsverk förblev en ”torso”.

Mot sin egensinniga vilja tvingades han dessutom genomföra det ”ontologiska konststycket” att bli levande först som död. Likt Kafka. Han har många gånger – efter sin död – bedömts som en ”modern klassiker”. Och Eschmann skrev (Die Zeit, 1955): ”Vilken författare! Vilken diktare! Vad är Proust, Valéry, Balzac jämfört med honom? De enda man kan jämföra med är Goethe och Dostojevskij”.

Och under 50-talet brast alltså fördämningarna. Franska kritiker (exempelvis Paulhan) menade att det var en rimlig skandal att man varken kände till Benn eller Brosch eller - honom.

Robert Musil, alltså. Om honom har det bland annat sagts, att den formidabla framgången med ett verk kommer alla de andra att falla i glömska. Musil hade skrivit en fem-sex-sju verk mellan 1911 0ch 1930. Beroende på hur man räknar. Inget av dessa verk har dock egentligen gått till historien.

Men 1931 kom alltså den första delen av Der Mann ohne Eigenschaften ut (efter kanske 20 års förberedelser). Och resten är ju – numera, bland en del – historia. Berättelsen är till det yttre måhända en aning mager – men dess inre. WOW! Tyngdpunkten, i det mer betydelsefulla, ligger ju (!) i analysen av det andliga och intellektuella läget runt det första världskriget. Tonen är ironisk. Ulrich, den borne lebemannen, presenteras just som ”mannen utan egenskaper” (i en värld utan man). Det vill säga: han har så MÅNGA egenskaper att de upphäver varandra. För övrigt är han den förvirrade och anonyme företrädaren för sin tid, faktiskt SÅ anonym, att hans efternamn aldrig nämns. Samtidigt finns här en hord av djupt egenartade och ensidiga figurer: kapitalister, militärer, sexualförbrytare, grevar, hakkorsstudenter och så vidare.

Och romanen blev omedelbart uppmärksammad bland tungviktare redan runt 1932–33. Likafullt kom ”romanen” som helhet ut först 1952. Rowohlt var förläggare och volymen omfattade mer än 1600 sidor. LÄS DEN!

PS

Wikipedia skriver NÅGOT oegentligt: ”Handlingen utspelar sig i Wien strax före första världskriget och skildrar med ironi slutskedet av den österrikisk-ungerska monarkin. Huvudperson är den intellektuelle Ulrich, som delvis ställer sig utanför samhällets krav, och hans syster Agathe. Boken utforskar teman om modernitet och människans plats i 1900-talets samhälle. Boken utgavs i två band 1930 och 1933, med ett postumt tilläggsband 1942. Musil arbetade med boken fram till sin död och den färdigställdes aldrig helt.

Vid det första bandets utgivning hyllades Musil av tyska kritiker och likställdes med Marcel Proust och James Joyce. Boken nådde dock ingen större spridning och Musil dog fattig och i landsflykt med sin judiska fru 1942. Bokens rykte växte med åren och 1949 utropades den i den engelska tidningen The Times till århundradets roman. Den har sedan dess ansetts som ett av 1900-talets centralverk.

På svenska utkom Mannen utan egenskaper i fyra volymer 1961, 1963, 1970 och 1983. De tre första delarna var översatta av Irma Nordvang, den fjärde av Lars W Freij (med en ny utökad upplaga av det fjärde bandet 1998).

DS

Text Carsten Palmer Schale
Bild Foto: Per Nilsson


UTGÅVA 2018:03

TEST

Du och jag är undantag

Om att vara undantag skriver Alekfucksia†Braunisch†Cosmos. Om att ha valt att vara undantag, att endast ha tillgång till andra undantag. Undantaget, en avvikelse men väl i undantaget ter sig regelbundenheten...

Av: Alekfucksia Braunisch Cosmos
2018:03 | 29 mars, 2018

Eugène Delacroix - La Lutte de Jacob avec l'Ange (1861). Beskuren.

Väntans blick

Det är vid språkets gräns, den gräns vi söker överskrida, som vårt världsskapande på allvar tar vid. Poeten Linnea Axelsson resonerar kring att förhålla sig lyssnande i världen. Och om...

Av: Linnea Axelsson
2018:03 | 28 mars, 2018

Mark Frygell

Skisser i urval | 2016-2018

MÅNADENS KONSTNÄR | Mark Frygell. Skisser nedtecknade och dokumenterade i hemmet, ateljén, tunnelbanan, m.m. Fotade med iPhone, 2018, Stockholm

Av: Mark Frygell
2018:03 | 29 mars, 2018

Foto: Per Nilsson

Mannen utan egenskaper

Vem var Robert Musil? Den störste, menar Carsten Palmer Schale, som här slår ett slag för Mannen utan egenskaper. Verket har intagit en särställning, inte bara i Musils bibliografi utan...

Av: Carsten Palmer Schale
2018:03 | 28 mars, 2018

Foto: Svenska litteratursällskapet i Finland

Zacharias Topelius som nyhetsrapportör

I skriften ”Finlands krönika 1860–1878” framträdde den flitige Topelius som en mångkunnig nyhetsjournalist i sin beskrivning av det finska samhället. Rolf Karlmans essä undersöker Zacharias Topelius roll som nyhetsrapportör.

Av: Rolf Karlman
2018:03 | 29 mars, 2018

San Francisco. Foto: Bogdan, CC0.

Stora städer

Hur planeras Sverige? Våra städer växer och utvecklingen går framåt av bara farten. Men, är det rimligt att tänka sig att vi alla skall bo i förtätade storstadskluster längs kusten...

Av: Anders Björnsson
2018:03 | 29 mars, 2018

Florence Nightingale

Florence Nightingale och J. S. Mill

”Vem vet hur många av de originellaste tankarna från manliga författare som egentligen härrör från kvinnliga idéer, som män bara har bekräftat och utarbetat? En mycket stor andel...

Av: Stoika Hristova
2018:03 | 29 mars, 2018

Detalj från omslaget

Personlig berättelse från finska inbörde…

BOK | Elisabeth Brännström har läst Maria-Pia Boethius omdiskuterade roman Vitt och rött och möter en berättelse som nystar i den komplexa relationen mellan personlig erfarenhet och det som brukar kallas verkligheten.

Av: Elisabeth Brännström
2018:03 | 29 mars, 2018

Pressbild, Armémuseum

Att fira Finlands 100 år på Armémuseum…

Själv skriver, Oliver Parland, förväntas jag ju som krigsbarn känna tacksamhet, och visst kan jag ju känna det OCKSÅ. Men den känslan är kluven inför det faktum att jag berövats...

Av: Oliver Parland
2018:03 | 29 mars, 2018

© Fredrik Jonsson, 2018

Fredagsbönen | 2018-03-30

Äntligen fredag, din räddande terapeut när du sålt smöret och tappat pengarna! Bänka dig i soffan och plocka fram findrickan, ty nu är det helg igen.

Av: Fredrik Östensson
2018:03 | 29 mars, 2018

The School of Athens av Raffaello Sanzio da Urbino

Att sluta filosofera

Tänk inte så mycket brukar det heta, men vad innebär det egentligen att tänka och är det möjligen så att det finns förtjänster med att följa denna slentrianmässiga devis. Filosofi...

Av: Michael Nyhaga
2018:03 | 29 mars, 2018

CC0

Livsgammal

Författaren Ragnwei Axellie återbesöker på begäran boken och begreppet Livsgammal som hon lanserade redan 1981.

Av: Ragnwei Axellie
2018:03 | 28 mars, 2018

TEST

När stenarna sjunger. Om Marius Schneide…

Följ med Guido Zeccola in i den esoteriska musikologen Marius Schneiders mystiska värld. Den centrala tesen hos Schneider är att vi alla delar ett gemensamt ursprung, ett ursprung som omarbetat...

Av: Guido Zeccola
2018:03 | 28 mars, 2018

Privat foto

Tre korta, kärnfulla, prosatexter

Tre korta, kärnfulla, prosatexter med doft av Norrlands inland om dramatiken i vardagen. Isolering och död behandlas som vore de avbrott och för en gång skull ovanliga slut på den...

Av: Per Teofilusson
2018:03 | 29 mars, 2018

Foto: Per Nilsson

Helighet

Om det blasfemiska i heligheten och det heliga i det blasfemiska talar vår berättare till androgynitetens demon Lilith/Samael. En betraktelse i påsktider av Per Nilsson.

Av: Per Nilsson
2018:03 | 30 mars, 2018

Svansjön är en förtrollande saga, här på turné med Den ryska nationalbaletten.

Svansjön - Juvelen i kronan med Den rysk…

SCENKONST | Svansjön är tidernas mest populära, älskade och kända balettklassiker. Svansjön hade urpremiär på Bolsjojteatern i Moskva den 4 mars 1877. Men det var först vid nypremiären Svansjön på Mariinskijteatern i...

Av: Belinda Graham
2018:03 | 29 mars, 2018

Göteborgs filmfestival

Ingmar Bergman 100 år - Varifrån kommer …

MUSIK | Bergmans förundran över en symfoniorkesters förmåga att verka som en organism, sammansmält och samspelt, för att förmedla musiken under dirigentens taktpinne, är äkta och oförställd. Musiken är ett mysterium som...

Av: Belinda Graham
2018:03 | 29 mars, 2018

Varför smarta människor fattar irratione…

BOK | Vi är tyvärr inte alls så rationella och klartänkta som vi ofta tror. Som exempel anser vi att vi är bättre, klokare och mer vederhäftiga än vad vi faktiskt är...

Av: Thomas Silfving
2018:03 | 29 mars, 2018

Fotograf okänd.

Att uppfostra mannen: tankar om Selma La…

Det har på hundra år gått framåt för kvinnorna i Sverige men inget har vunnits utan kamp. Enel Melberg reflekterar över Selma Lagerlöfs feministiska handling och författarskap.

Av: Enel Melberg
2018:03 | 28 mars, 2018

TEST

Trombonisten

Trombonisten blåser ut den illaluktande tobakssaliven genom instrumentets ventil som en efterbörd till de blå tonerna. Ritualen vid nedläggning av trombonen på den figurskurna lådans sammetsklädda botten är minutiös. Benny...

Av: Benny Holmberg
2018:03 | 29 mars, 2018

Foto: Nasa

Hedniskt

”Tantolunden är inte det enda stället bland Stockholms beundransvärda naturreservat och parker som regelbundet används för firanden av gudinnor, gudar, naturkrafter...” Läs Elena Dahl om nyhedniska riter mitt i Stockholm...

Av: Elena Dahl
2018:03 | 28 mars, 2018

Läs utgåvans ledare

Månadens lyrik

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Månadens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Månadens lyrik | 03 juni, 2019

Foto: Sebastian Andersson

Månadens lyrik | 2019:03

Tidningen Kulturen presenterar stolt mars månads lyrik, av Helga Krook.

Av: Helga Krook
Månadens lyrik | 06 mars, 2019

Odilon Redon, Ofelia (beskuren).

Månadens lyrik | 2019:02

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens lyrik, dikter av Jyrki Souminen.

Av: Jyrki Suominen
Månadens lyrik | 06 februari, 2019

Odilon Redon, Ofelia (beskuren).

Månadens lyrik | 2019:01

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens lyrik. Dikter av Cecilia Persson, i urval av Per Nilsson.

Av: Cecilia Persson
Månadens lyrik | 10 januari, 2019

Odilon Redon, Ofelia (1900-1905).

Månadens lyrik | 2018:11-12

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens lyrik med Göran af Gröning, Michael Economou, Peter Harström.

Av: Super User
Månadens lyrik | 07 december, 2018

Mer lyrik
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.

Cron Job Starts