fel
  • Kunde inte hitta kategorin

Putin och den gåtfulla ryska själen

Det är få petersburgare som känner till den svenska staden Nyen som låg vid Nevans utlopp i Finska viken. Både staden och fästningen Nyenskans lät Peter den store riva innan ...

Av: Christer Nilsson | 02 juni, 2013
Essäer om politiken

En Julsaga

Den här söndagen i Stockholm firade man advent i gråregnet. Trängseln på gatorna i Gamla Stan fick hela stadsholmen att kränga och svaja. Väldiga människomassor pressade sig uppför gränderna, bort ...

Av: Bo Jörgen Sandberg | 23 december, 2008
Utopiska geografier

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Statens religiositet hos Hegel

Enligt Hegel är religionen statens enda verkliga grundval - historien är bebodd av den gudomliga Anden. Guido Zeccola lyfter Hegels historiefilosofi.

Av: Guido Zeccola | 12 juli, 2015
Agora - filosofiska essäer

Hugo Claus: Bitar av en belgisk verklighet

   Belgien är en ung statsbildning tvärs över språkliga, religiösa och etniska gränser och därmed ett land fyllt av motsättningar och ytterligheter. Flamländaren Hugo Claus, född 1929 i Brygge men uppvuxen ...

Av: Ivo Holmqvist | 21 september, 2012
Essäer om litteratur & böcker

close