”Klockan två kommer jag att må riktigt illa” – George Bernard Shaw möter…

Det är inte särskilt svårt att vara den perfekta värdinnan och den omtyckte värden. Bara två ord behövs: ”Äntligen!” när gästerna kommer, och ”redan?” när de går (fast man måste ...

Av: Ivo Holmqvist | 18 juli, 2012
Essäer

Krönika 6 från Maspalomas

I dag är det söndag – igen. I fredags var det en extra söndag, Spaniens nationaldag. Grannarna till höger, storfamiljen, kom över med ett stort fat grillat. Fantastiskt gott, men ...

Av: Christer B Johansson | 21 oktober, 2012
Gästkrönikör

Agape

Amor trahit amantem extra se…   (”Kärleken (Eros) drar den älskade ut­anför sig själv”, Dante, Vita Nuova.)   När en människa tar in världen och världen speglas i henne lättsamt och smärtfritt såsom under ...

Av: Guido Zeccola | 29 mars, 2013
Essäer om religionen

Mitt enda brott mot mänskligheten

Mitt enda brott mot mänskligheten är att jag tror på människan. Någonstans inom mig har jag inte slutat flyga drake på ängen bakom den rangliga sommarstugan nere på Österlen. När ...

Av: Stefan Whilde | 18 november, 2010
Stefan Whilde

Gustav Klimt del 2 Världen i kvinnlig skepnadaltFranz Joseph I av Österrike-Ungern gav arkitekterna Gottfried Semper och Carl von Hasenauer i uppdrag att bygga och gestalta Burgtheater, men herrarna hade olika ingångar till och syn på det konstnärliga uppdraget och blev snart osams. Efter två år avgick Gottfried Semper, som var en ivrig förespråkare för funktionalismen. Nu stod Hasenauer ensam och behövde hjälp. Den då 24-årige Gustaf Klimt, brodern Ernst Klimt och Franz Matsch hade utmärkt sig i utbildningen på Konsthantverksskolan."Konstnärscompagniet" hade genomfört utsmyckningsuppdrag för bl.a. teatrarna i Fiume, Bukarest och Karlsbad. Nu fick de uppdraget att på ett års tid måla tio takmålningar. Gustav Klimt och Franz Matsch skulle åstadkomma fyra verk vardera och den yngste i trion, Ernst Klimt, 22 år, fick två målningar på sin lott. Trion fick fria händer.

Gustav Klimt bjöd in sina vänner och lät dem klä sig i teaterkostymer för att skapa scensituationer som inspirationskälla. Kejsaren var generös med betalningen och alla deltagare fick gratisbiljetter till teaterföreställningarna under ett års tid. Därutöver målade Klimt av alla besökare, så att var och en kunde känna igen sitt ansikte i folkmassan. Detta visade sig vara strategiskt mycket klokt och en marknadsföringsmässig fullträff, eftersom han efteråt kunde leva gott på de löpande porträttmålningsuppdragen. Efter skandalen med fakultetsmålningarna och bråket med universitetsfaktulteterna avsade han sig ju arbetet där och betalade tillbaka förskottet. ( Se del 1) Nu var han fri att måla som han ville.

I och med att Secessionen hade solidariserat sig med honom kom Secessionens konstpolitiska ställning att ifrågasätts och man bestämde sig för att förändra utställningsformen genom att underordna den ett övergripande koncept. Konstnärerna ville ställa sig en ny stor uppgift, som skulle utmynna i ett enastående konstverk, där Max Klingers Beethoven-monument bildade det centrala elementet. Besökaren möttes av utställningens treskeppiga sakrala arkitektur i diskreta färger och dämpad belysning och leddes sedan in i "sidoskeppet". Som en förberedelse på huvudattraktionen, väntade Klimts Beethovenfris, som han utformat med slutkören i Beethovens nionde symfoni, tonsättningen av Friedrich Schillers ode "Till glädjen" som utgångspunkt. Utopin om "mänsklighetens allmänna förbrödning" ställde han emot civilisationens fientliga makter, staten och kyrkan, som även ställt sig i vägen för hans egen utveckling som konstnär. Den chockerande effekten var apmonstret med pärlemorögonen omgiven av lysande kvinnliga gestalter mot den mörka bakgrunden.  Klimt hade möjlighet att arbeta med ett rumsligt-innehållsmässigt helhetskoncept, där han själv för första gången kunde bestämma över den konstnärliga utformningen av sin väggmålning. Två väggmålningar kommenterade hela konstnärsidén; Alfred Rollers Den sjunkande natten och Adolf Böhms Den blivande dagen. Efterklangen bildade bl.a. Stridsglädje av Ferdinand Andri. Utställningen med 58.000 besökare blev Secessionisternas största publiksuccé någonsin.

alt Beethovenfrisen var tänkt att bara existera under själva utställningstiden, men blev det konstverk som mest skulle förknippas med utställningen och betraktas som Klimts centrala verk. Eftersom den under lång tid inte kunde beskådas, fick den ett mytiskt skimmer över sig.  År 1970 köptes Beethovenfrisen av den österrikiska staten, men restaureringsarbetet blev svårt, eftersom Klimt hade målat sitt verk på en enkel spjälkonstruktion över vilken han spikat fast vass som han sedan putsat. För att uppnå speciella effekter hade han använt sig av tapetserarnubb, spegelbitar, knappar och modesmycken av färgat glas. Idag kan man beskåda Beethovenfrisen på undre våningen i Secessionsbyggnaden. Beethovenfrisen sägs vara vändpunkten i Klimts konstnärliga utveckling, där han överger den naturalistiska figurskildringen.

Gustav Klimts revolt var frukten av en generationskonflikt mitt i en dramatisk politisk och kulturell kris. Hans verk reflekterar omvälvningen av den officiella synen på de båda könen och förändringen av förhållandet dem emellan. Klimt gömde sig bakom ord som "jag är inte särskilt intressant", när någon ville veta något personligt om honom. Hans verk vittnar om en tendens att framhäva kvinnan som identifikationsbärare för sin egen identitet. Och han var inte ensam om detta. "Omvärderingen av det feminina" har ofta beskrivits som en "uppvärdering av den manliga kvinnligheten" och denna förändring av synen på förhållandet mellan könen är ett av 1800-talets kulturella fenomen något som satte spår i alla konstarter. Bilden av mannen försvinner ur måleriet, medan kvinnan får en monopolställning. Klimt förvandlar den sedesamt kyska kvinnan till hotfullt naturväsen, myt, häxa eller säljprodukt. Det finns inga belägg för att han skulle ha förordat kvinnans jämställdhet med mannen, även om man nu för tiden tillskriver honom denna roll. I stället estetiserar han kvinnans ställning genom att deponera temat i form av en metafor till sagans och allegorins värld.

Exempel på det sagda är mytologiseringen av kvinnan i Vattenormar och Danaë,  - den kvinnliga narcissismens ikon -  som förförs av Zeus i ett guldregns skepnad. Kvinnan som femme fatale var ett populärt motiv kring sekelskiftet. I och med jugendstilen syns den kvinnliga nakna kroppen i reklamen. Med ett av tidens centrala begrepp - stämning - ansågs upplevelser som njutning, känsla och inlevelse vara specifikt kvinnliga.

alt Var Salome förebilden för målningen Judit? På ramen står inskriptionen "Judit och Holofernes 1901", att läsa. Författarinnan Alessandra Comini föreslår till och med i "Titles Can Be Troublesome: Misinterpretations i Male Art Criticism" i: Art Criticism, vol. 1, no. 2 New York 1979", att Klimt kan ha misstaget sig. Hon menar att Salome i motsats till Judit, dödar mannen med egen hand och hävdar att "omdöpningen av bilden var det yttre tecknet för förträngningen av detta förhållande". I Klimts bild saknas hänvisning till själva den dödande akten. Holofernes avhuggna huvud, som ju är Judit-målningens viktigaste attribut, befinner sig i bildens utkant. Klimt framhäver Judit som femme fatale, en kvinna som är offer för sin okontrollerade sexualitet. Gåtfulla makter styr henne.

Tillkomsten av bilden Hoppet, 1903, står att finna i att Herma, en av Klimts modeller var gravid. Hon var beroende av inkomsten för att kunna försörja sin familj, men vägrade att stå modell under graviditeten. Klimt utnyttjade hennes belägenhet och övertalade henne, fastän han visste att målningen skulle komma att bryta mot ett tabu. Utrikesminister von Hartel lär personligen ha försökt övertyga honom att inte ställa ut bilden för att undvika att späda på skandalen kring Faktultetsbilderna. Modellernas tjänster utnyttjades skamlöst av konstnärerna. Dessa kvinnor hade en timlön på 5 österrikiska kronor, medan Klimt fick 20 000 gulden för en målning som Kyssen.  Klimts och Secessionisternas engagemang gällde den samhälliga realitetens estetiska förhöjning och inte på något sätt de förhärskande sociala orättvisorna.  

Med figuren Hoppet skildras den gravida kvinnan i profil. Den runda magen blir till ett ornament. Hon står framför en ornamental-ytmässig bakgrund och ett djuriskt väsen, som i Beethovenfrisens Tyfon och i polypen i Jurisprudens. Fientliga makter svävar över henne i form av groteska kvinnomasker. Klimt har försett henne med rött hår, som annars förbehålls de prostituerades värld hos Klimt. Hoppet återger den dubbla synen av kvinnan som moder och hora. Fritz Wärndorfer, en av grundarna till Wiener Werkstätte, köpte bilden och lät rama in den likt en altartavla i triptykform med två luckor att förevisas för sina gäster som ett "Sesam öppna dig" ur Ali Baba och de 40 rövarna i Tusen och en natt.  

alt Målningen Kyssen, 1907-1908, hänger i Österreichische Galerie i Wien och är Klimts mest bekanta verk. De gyllene figurerna får en speciell aura av magik och ett skimmer av dyrbarhet genom guldets egenvärde, som sprider sina strålar över innebörden av den erotiska upplevelseakten. Paret är inkapslade och kvinnan ser ut som om hon drömmer. Mannens ansikte är bortvänt från betraktaren. Det fredliga förhållandet mellan könen och med naturen verkar bara vara möjliga i drömmen, inte i realiteten, men genom figurernas sammansmältning till en form strävar Klimt efter att upphäva skillnaden mellan könen.  Den manliga gestalten är målad i rektangulära vit-svart-gråa fält, medan kvinnan tillskrivs runda, blommiga och färgade formelement.

Därigenom kan man särskilja mannen från kvinnan, även om kroppsspråket vittnar om att det ändå handlar om en helhet, en figur. Glorian som omsluter figurerna utgörs av mannens ryggtavla, som liknar en fallos. Beethovenfrisens mellandel Vällust har en ännu entydigare form av manlighetens huvudsymbol, som utgångspunkt för energi. Det är han som aktivt tar kvinnans huvud i sina händer för att kyssa hennes kind, medan kvinnan är passiv och knäböjer inför honom. Hennes blomstersmycke liknar en helgongloria och understryker hennes dvalliknande passivitet. Så blir bilden av kvinnan en del av bilden av mannen. Kvinnan underkastas manlighetens princip. Resultatet blir könens separation istället för deras förening. Könskampen lyser med sin frånvaro.

alt Klimts verk kan tolkas som en estetisk motbild till fadersgenerationens kultur. I sin konst vägrar han att befatta sig med varje form av konkret social verklighet. Han erbjuder betraktaren en naturbunden erotik, en fantasivärld som förnekar sina sociala och individuella förutsättningar och som verkar befria mannen och honom själv från att konfronteras med verkligheten som han kan uppfatta som hotfull och oroande. En egendomlig regressiv utopi.

På Nationalmuseum i Stockholm visas konstutställningen "Lust & Last"mellan den 24 mars och 14 augusti 2011. I utställningen ingår bland annat Johan Tobias Sergels 1700-talsteckning "Hetsigt kärlekspar" och den svenske konstnären Adolf Ulrik Wertmüllers beryktade målning "Danaë och guldregnet" från 1787, som han visade upp för pengar i USA för att få råd att leva. Genom att exponera erotiskt laddad konst kan man ännu en gång föra en teoretisk diskussion om gammalt förlegat kvinnoförtryck och om den nakna kroppens roll i konsthistorien. Samtidigt kan man som alltid räkna med folks nyfikenhet och lustar.  Ingenting nytt under solen!

Lilian O. Montmar
http://home.swipnet.se/alerta

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Ur arkivet

view_module reorder

Å leve i historien

Innledning Emnet for essayet mitt er betydningen til det å ha et liv å leve der den historiske verden er et av dets ufravikelige element. Jeg holder følgende oppfattelser om ...

Av: Thor Olav Olsen | Agora - filosofiska essäer | 02 augusti, 2013

Takarazuka. När teatern som institution säger mer än ord

Under 1980- och 90-talen verkade en genusinriktad japanforskning se en ökning. Den genusinriktade teoretikern Sheldon Garon menar att historiker med fokus på Japan kommit att intressera sig för genusperspektivet då ...

Av: Anna Nyman | Essäer | 23 september, 2009

Tomten är vaken. Foto Belinda Graham.

Öppet brev till Regeringskansliet om "Free Fall"

I samband med Finlands 100-årsjubileum överräckte statsminister Stefan Löfven en gåva, skulpturen Free Fall, till Finland. I sitt tal framhöll Stefan Löfven:

Av: Språkförsvarets styrelse | Gästkrönikör | 25 november, 2017

Från Fångarna på fortet till Stjärnorna på slottet

Bara några år efter murens fall riktades en stöt mot DDR-Sveriges hjärta. TV4 inlemmades i marknätet och hela folket kunde nu ta del av det fantasiomspunna kapitalistiska mediet. Samhällskroppen som ...

Av: Axel Andersson | Gästkrönikör | 04 februari, 2010

Urkult 2011 med fantastisk musik och eldshow

Någonstans mellan Bräcke och Ragunda dånar ett tåg fram. Nåja, dånar, är kanske att ta i – det gamla veterantåget körs i bekväma 90 kilometer i timmen, och det tar ...

Av: Mikael Audell, Sunna Nordgren | Allmänna reportage | 09 augusti, 2011

”Så lunka vi så småningom!” Bellmans musik- och berättarkonst

Carl-Michael Bellman använde som skald både texten och musiken i sitt skapande och uppnådde med detta dubbla verktyg ett djupare och mer accentuerat uttryck än vad som varit möjligt med ...

Av: Benny Holmberg | Litteraturens porträtt | 20 februari, 2013

En cynism som samsas med satiren. Om Amanda Svensson

Det är högst ovanligt med debutromaner som med en sådan snabb och direkt genomslagskraft lyckas tränga igenom det massiva massmediala bruset och väcka så starka reaktioner. När Amanda Svensson gav ...

Av: Crister Enander | Litteraturens porträtt | 11 februari, 2013

Gamla staden i Riga Foto CC BY-SA 3.0

Ryssarna i Baltikum

Riga är Lettlands vackra huvudstad vid floden Dünas(Daugava) mynning i Östersjön. 2014 var staden med all rätt Europas kulturhuvudstad. Otaliga sevärdheter lockar. Riga var också en viktig industristad under ...

Av: Rolf Karlman | Reportage om politik & samhälle | 21 augusti, 2016

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.