Magnus Göransson Foto Peter Hallin

Idioten och spindeln

Magnus Göransson är tillbaka med sin Idiot.

Av: Magnus Göransson | 13 Maj, 2017
Gästkrönikör

Foto Ivo Holmqvist

Stigmatisering är ett historiskt begrepp när det gäller samhällets syn på psykisk…

Begreppet stigmatsering används ofta i samhällsdebatten. Ordet stigmatisering kan härledas från grekiskans stigma som betyder (bränn) märke, fläck. Ordet kan härledas till en medeltida (ligatur) av bokstäverna sigma och tau.

Av: Gunilla Dored | 22 juni, 2017
Essäer om samhället

Meditation om det mänskliga psyket

En betraktelse kring meditation som kulturellt innehåll. Detta hände 1969 i en förort till Stockholm.

Av: Annakarin Svedberg | 18 juli, 2017
Kulturreportage

Att vara med eller att inte vara med

En av de viktigaste skillnaderna mellan människa och djur är att människan har (ett mycket utvecklat) språk. Det som sociologerna kallar kommunikation mellan människor – uttrycket är mer att tas ...

Av: Carsten Palmer Schale | 03 januari, 2017
Agora - filosofiska essäer

  • Essäer
  • Publicerad:

Vem är rädder för vargen här?bröderna GrimmJakob (1785 – 1863) och Wilhelm Grimm (1786 – 1859) hör till 1800-talets stora europeiska kulturpersonligheter. De var språkforskare, sagosamlare, bibliotekarier och upptäckare och påverkade sin samtid genom att bana väg för nya vetenskaper och tankar. Sist men inte minst räddade de folksagan åt eftervärlden.

I år fyller bröderna Grimms första sagosamling tvåhundra år. Volymen Kinder-und Hausmärchen (Barn- och hussagor), som publicerades den 20 december 1812, omfattar 86 tyska sagor, Den andra delen av folksagorna med 70 sagor följde två år senare. Sagosamlingen, som ingår i Unescos världsminne, sammanfattar vår rika europeiska sagotradition. Vem känner inte till Hans och Greta, Rödluvan, Törnrosa, Snövit, Askungen, Rapunzel och Grodkungen?

Mörka skogar, farliga vargar, mordiska styvmödrar, skrämmande gamla häxor, vackra prinsessor, rika prinsar, talade djur; alla ingår de i bröderna Grimms sagovärld. Konstnärer, psykologer, författare, vetenskapsmän och framförallt Hollywoods drömfabrik hämtar sina uppslag och idéer ur sagornas värld, där vad som helst kan hända. I godnattsagorna berättas om de mest ohyggliga ting, men de stora skenbart oundvikliga olyckorna visar sig ändå alltid sluta lyckligt. Det goda segrar över det onda. Det lilla barnet kan somna tryggt.

Över hela Tyskland rustas nu för ett stort Grimm-jubileum som kommer att pågå till slutet av 2013. I Hanau, Kassel, Marburg und Steinau an der Strasse, där de berömda sagoupptecknarna levde mellan åren 1791 och 1798 visas stora utställningar, som framför allt handlar om brödernas liv, deras verk och inflytande på det tyska språket. På utställningen visas också förutom teckningar och figurer även originalet av Jakob Grimms Deutsche Grammatik, Tyska Grammatik, som publicerades mellan åren 1818 och 1826. Med hjälp av Rasmus Rask’s forskning formulerade Jakob Grimm ”Grimms lag”, som visar hur vissa urgermanska konsonanter härstammar från indoeuropeiska språk.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

En bok som samlar många av Grimms sagorPå museet i Kassel, där bröderna levde och arbetade tillsammans från 1798 till 1841 gömmer sig världens mest berömda sagor bakom tjocka pansarglas. Där ligger originalexemplaret av ”Kinder und Hausmärchen” försett med otaliga anmärkningar och notiser i marginalerna. Även tidsenliga möbler ingår i utställningen om den klassicistiskt-biedermaierska värld i vilken bröderna levde och som museet vill försätta besökarna i. Den yngste brodern, konstnären Ludwig Emil Grimm, är också närvarande med några av sina verk i Palais Bellevue.

Men Jakob und Wilhelm Grimm hittade inte på sagorna själva. I början av 1800-talet fanns det ett allmänt intresse för folksagor och år 1806 började de två bröderna resa runt i landet och lät folk berätta historier för att sedan teckna ned dem. De ordnade dem tematiskt, ”tvättade dem”, tillfogade andra skriftliga källor och anpassade dem till ”bönder och barn”.

Bröderna Grimm skrev även ett verk i två delar med titeln Deutsche Sagen som innehöll 585 tyska legender som de publicerade mellan åren 1816 och 1818. Legenderna är nedtecknade i kronologisk ordning efter historiska händelser, men dessa blev inte lika populära som sagorna.

Vilka var då källorna? Många av ”sagoberättarna” var av medelklass eller med aristokratiskt påbrå. Över hälften av Grimms 210 texter sägs bygga på en kvinnlig berättartradition. Dorothea Viehmann, som bröderna Grimm kallade för en ”äkta hessisk bondkvinna”, var i verkligheten änka efter en skräddare från en by i närheten av Kassel. Familjens förfäder härstammade från franska hugenotter. Dorothea Viehmann lär ha varit den enda som fått ett litet honorar för sina runt fyrtio sagor. En gammal vaktmästare vid namn Johann Friedrich Krause ska ha bytt sina historier mot byxor. Förutom adelsfamiljen von Haxthausen och målaren Philipp Otto Runge ska Marie Hassenpflug, en bildad kvinna som även hon härstammade från de franska hugenotterna, vara en av de många kvinnor som bidragit med berättelser. Det är möjligt att dessa informanter kan ha varit bekant med Charles Perraults berättelser, eftersom vissa av Grimms verk liknar Perraults.

They then adapted it.  It is possible that these informants could have been familiar with Charles Perrault's tales because certain Grimm works are similar to those of Perrault's.  Some scholars have theorized that certain elements of the stories were "purified" for the brothers, who were devout Christians.  Aside from the added Christian elements, gender role models emerged and, over time, edited to become more 'homey and cute' to appeal to children. 

Bröderna Grimm var ju i första hand lingvister. Det fanns och finns många olika dialekter i det tyska språket och genom att samla in sagorna och bearbeta dem, lade bröderna grunden för germanistiken det vill säga forskningen inom tysk forntidsvetenskap, språkvetenskap och litteraturvetenskap.

Hänsel und Grete, HosemannSå här börjar Wilhelm och Jakob Grimms tyska ordbok, som inte liknar någon annan jag sett:

”A , der edelste, ursprünglichste aller laute, aus brust und kehle voll erschallend, den das kind zuerst und am leichtesten hervor bringen lernt, den mit recht die alphabete der meisten sprachen an ihre spitze stellen...“ (http://woerterbuchnetz.de/DWB/ )

I en lägesrapport (Bericht über das Deutsche Wörterbuch)1. inför ett auditorium av språkvetare, beklagar sig Wilhelm Grimm över att ett verk av det slag som han och brodern påbörjade 1838 kräver oerhört långa och mödosamma förberedelser. Han antyder att ”man inte ska förvänta sig att utgivningen av ordboken kommer att ske inom en alltför nära framtid”. Visserligen har man fått hjälp och bistånd från folk från hela det tysktalande området, men han ber ändå om tålamod, vet ännu inte om han själv och brodern Jakob kommer att vara vuxna det enorma arbete som ligger framför dem. Ordboken beräknas omfatta tre hundra år av språkutveckling från Luther över Wieland, Herder, Schiller och Lessing till Goethe. Grimm anser att den sistnämnde genom sitt författarskap har räddat och återupprättat det tyska språket efter det trettioåriga krigets förfall.

Ordboken kom till slut att omfatta 33 band som slutfördes år 1961, ett arbete vilket i någon mån kan jämföras med SAOB, Svenska Akademins ordbok. Den påbörjades i slutet av 1700-talet och är ännu inte färdig.

Han fortsätter sitt anförande och utbrister enligt uppteckningen: ”Om en fransman är osäker på ett begrepp; om han inte vet om ordet tillhör skriftspråket eller vardagligt tal, går han till sin ”lagbok”, d.v.s. Franska Akademins ordbok. När han konsulterat denna kan han vara säker på att han både har stavat rätt och använt ordet i korrekt betydelse. Så är det inte med det tyska språket, menar han.

Rödluvan”Vårt skriftspråk har inga lagar. Det finns inga riktlinjer för vad som är korrekt tyska. Vårt språk renar sig självt, förnyar sig och suger näring ur den jord i vilka språkrötterna fäster. Språket lever, talas och skrivs beroende av dialekt. Alla dialekter har sina fördelar. Tänk hur glatt och vitsigt en sydtysk pratar! Jämför den talföre och omständlige saxarens ordsvall med schweizarens strupljud och naiva ordval! Vårt skriftspråk svävar över mångfalden, det suger näring ur dialekterna, som långsamt återverkar på detsamma.” I nästa mening inskränker han: ”Men 1200-talsdiktaren vill att hans dikter ska kunna förstås av alla tyska folkstammar och därför måste skriftspråket vara tyskans gemensamma nämnare.”

Så länge inget enhetligt skriftspråk funnits har de tyska diktarna skrivit på sina egna dialekter. Goethe upphöjde sin dialekt till högre höjder, något som kritiserades av nordtyskarna, men diktaren svarade att ”man inte ska avstå sin rätt att tala som man lärt! Björnen brummar i den grotta han är född!”

Wilhelm Grimm ställer sedan frågan: ”Ska vi ingripa i den tre hundra år gamla språkskatten och tala om för folk vad som är rätt och vad som är fel? Ska vi lösa stammen från rötterna?” I samma andetag ger han svaret: ”Nej, vi vill inte begränsa språkutvecklingen genom att införa språklagar. Vi vill beskriva det levande språket som det talas. Vårt verk kommer att bli en ordens naturhistoria! Var och en kan sedan förändra och utveckla ordens betydelse och innebörd efter egen smak, tvärt emot vad fransmännen gör, eftersom de är svaga i anden. Detta folk talar bättre än de tänker och i språkliga sammanhang stiger saven i deras träd långsamt. Det franska språket tenderar att låsa in ordet i ett logiskt begrepp, något som är typiskt för fransmännen, som till naturen är bekväma av sig!”

Han försvarar sin inställning med att ordet visserligen har en organisk form, som ”bröderna” ska belysa genom att anföra olika betydelser i olika sammanhang, men hävdar samtidigt att definitionen av ett ord eller begrepp aldrig kan förklara ordets andemening fullständigt. Ord och begrepp förändras över tid, medger han, men i nästa mening hånar han tyska författare som Friedrich Wilhelm Radloff som han kallar”småskurna själar”, eftersom de förstör språket genom att använda olyckliga ordsammansättningar. Med ordboken säger han sig vilja hålla språket rent från inhållslösa abstraktioner.

”Man tar munnen full, men säger ändå ingenting!” Så snart olika nationer närmar sig varandra, förändras språken. Han talar om de nya främmande orden och anför som exempel naturligtvis romarnas och grekernas inflytande. Vetenskapen, industrin och konsten behöver adekvata uttryck. Nya ting och begrepp förs in i språket och de utländska benämningarna följer med. Försöker man sig på en översättning låter de påhittade och löjliga.

TummelitenDäremot vänder sig Wilhelm Grimm emot att ”förstöra den ädla tyskan” genom att öppna portarna för främmande inflytande. Han behöver bara öppna en bok och genast hoppar grodorna fram, menar han och exemplifierar: ”Amplifikationen, Kollektionen, Konstruktionen, Publikationen, Manipulationen, Divergenz, Omipotenz, Tendenz … Detta är en synd och bidrar till språkligt förfall. Den som använder sig av utländska ord som dessa, vill visa sig viktig och förnäm. Men det avslöjar också en tendens och en likgiltighet gentemot det ädla tyska språket.”

Jakob Grimm innehade en professur vid universitetet i Göttingen. År 1837, samma år som den nye kungen, Ernst August I, intog tronen i Hannover, förlorade Grimm sitt arbete där på grund av att han och brodern Wilhelm tillsammans med fem andra professorer ”De sju från Göttingen” (Göttinger Sieben) hade undertecknat en protest mot att kungen hade avskaffat Hannovers grundlagar vid sitt tillträde. Efter protesten blev professorerna mer eller mindre landsförvisade. Den preussiske kungen, Fredrik Vilhelm III kallade till sig bröderna och de blev medlemmar av Preussens vetenskapsakademi och professorer vid Humboldtuniversitetet.

Lilian O. Montmar
1. Veröffentlichung der Akademie der Künste der Deutschen Demokratischen Republik, 1976

 Sagoväldar

12/3 till 30/3, Goethe-Institut
Rödluvan, Snövita, Hans och Greta - alla känner till Bröderna Grimms sagor. Under Grimm-året 2012 visar vi den interaktiva utställningen Sagovärldar. Utställningen riktar sig till både till elever i grundskolan och på gymnasiet. Sagovärldar tar upp teman som är aktuella än idag: magi och trolleri, det goda och det onda, hjälten och häxan. 
http://www.goethe.de/ins/se/sto/ver/sv8784864v.htm

Ur arkivet

view_module reorder

Fyra dikter: Bön och flerfaldigande, Robert Halvarsson

Gå, gå gå   Ord likt små små ljus som tänds och släcks och släcks och tänds Och om och om igen Förvirringen är lagen En grånad tjänsteman Säger gå, gå, gå ...

Av: Robert Halvarsson | Utopiska geografier | 27 oktober, 2014

Screenshot från Pyongyang Racer (2012)

Nordkorea och dataspel

Grannlandet Sydkorea erbjuder sina medborgare en av världens snabbaste internetuppkopplingar och drygt 90 % har tillgång till internet. Den snabba infrastrukturen har gjort att Sydkorea tillhör de främsta i världen ...

Av: Mathias Jansson | Essäer om konst | 22 januari, 2016

Klaus Rifbjerg. Bild: Froztbyte/Wikipedia

Där brast ett ädelt hjärta

Ivo Holmqvist porträtterar den mångsidige, produktive och danske författaren Klaus Rifbjerg, som gick bort i år.

Av: Ivo Holmqvist | Litteraturens porträtt | 08 april, 2015

Marilyn och satan inom oss

Marilyn och satan inom oss Som ung bjöd hon ner Djävulen i sängen, efter tre äktenskap bjöd hon ner en president. Sedan mördades hon. Stefan Whilde skriver om en av 1900-talets ...

Av: Stefan Whilde | Essäer om film | 07 december, 2006

Inga kontanter och en utebliven rabatt

Min vän hade ånyo varit i Göteborg, men nu hade ingen försökt att sälja kläder till honom från ett bilbaksäte, däremot böcker på det överstora mässgolvet. Därför återvände han egentligen ...

Av: Anders Björnsson | Gästkrönikör | 29 september, 2014

J.D. Salinger - Gåtan som inte var någon gåta

Sveriges Television visade nyligen dokumentären Gåtan Salinger. Den var visst intressant men samtidigt framgick det ganska tydligt att den mystik som omgett J.D. Salinger (1919-2010) inte alls var särdeles mystisk ...

Av: Bertil Falk | Övriga porträtt | 30 juli, 2014

Till landet Barda

Barda: ett land bortom en portal. Så beskrev Erik Persson, en av de skådespelare som varit med i teatergruppen sedan starten, det land som han också ville skulle bli teatergruppens ...

Av: Anna Nyman | Reportage om scenkonst | 02 augusti, 2011

Postmodernismens liv efter detta

För två år sedan publicerades samlingsvolymen Svar på frågan: Vad var det postmoderna?. Skriften kan tolkas som en till akademisk ”nyansering” förklädd äreräddning av ”det postmoderna”. (I skamvrån, som ”onyanserad” ...

Av: David Brolin och Göran Fredriksson | Essäer | 11 Maj, 2011

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.