Bonaden från Överhogdal

Från Asken Yggdrasils tupp "Gullinkambe" har egentligen menats Gulltopp (emblem för sol-ljus guden…

I den nordiska mytologin rytande tuppen Gullinkambe (den med gyllene kam) på toppen av trädet Yggdrasil motsvarar Gulltopp (den guldluggade, den mytiska häst som är Heimdalls emblem), Heimdall som blåser ...

Av: Javad Mofrad | 25 Maj, 2017
Essäer om religionen

Klädda i löpartights

Nuförtiden syns de överallt. De skuttar, trippar och hasar sig förbi. På morgonen då du är på väg till jobbet möter de dig längs trottoaren. Under lunchen syns de som ...

Av: Fredrik Rubin | 04 juli, 2010
Gästkrönikör

Med Oliver Parland i huvudroll

Men snart på utfärd och picknick med min psykiater från Trädstockholm som gjorde hembesök, där borta trevligt råkade vi ut för de tvenne enda dårar som fanns kvar på det ...

Av: Stefan Hammarén | 29 april, 2012
Stefan Hammarén

Lyckans identitet

  Lycka är ett besvär. Det vet vi alla av den enkla anledningen att det är det som alla säger. Eller vad som sägs är egentligen att om du kämpar hårt ...

Av: Linda Bönström | 02 mars, 2011
Essäer

På tal om Herakleitos 

Renè Magritte Herakleitos bro

Under en längre period denna höst 2012 har jag haft anledning att i lugn och ro ägna mig åt Herakleitos, vilket allteftersom gett upphov till följande i den gamle upphovsmannens degel nedsmälta tankar.

1. För dem som lever i samma mänsklighet försvinner andra och tillkommer nya. Ty liv dunstar in och ut. På samma sätt som man inte kan leva två eller flera gånger i samma mänsklighet kan man aldrig leva i samma mänsklighet. I samma mänsklighet lever vi och – i kongruens med vad Herakleitos säger – lever vi inte.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

2. Likt snö som smälter i bergen rinner mänskligheten stundligen upp för att tids nog stundligen falla ut i intighetens bukt.

3. Hade Herakleitos känt till möbiusbandet hade början och slutet inte bara varit gemensam för cirkelns omkrets. För att inte tala om Kleins flaska.

4. Av alla filosofer uttryckte sig Mill.

5. Den som solar på Ribban kan sträcka foten mot himlen och kolla om Herakleitos har rätt.

6. Hade du eller jag skrivit ”Finnegans Wake” hade vi blivit lika marginaliserade som författaren till ”Den oupphörliga (inceststrala) blodsymfonin” blev. Men Joyce var till skillnad från Lönnerstrand en del av sammansvärjningen.

7. Thales må, som Herakleitos säger, ha varit först, men Lundmark går inte heller av för hackor.

8. Lystnad liknar tystnad, men skenet luras.

9. Om Herakleitos har rätt i att hundar också skäller på den de inte känner igen, så hade Doyle fel i ”Silver Blaze”.

10. Studiet av Strindberg fördunklar tillvaron.

11. På Ponape är hundar en delikatess. I Efesos var Herakleitos hundars mumsmums.

12. Blanche var långt mycket mer än en realistisk stockholmsskildrare, men det märkte inte Wästberg.

13. Monroes framgång gick via ett bortopererat underbett. Knightleys framgång bärs fram av ett bibehållet underbett. Det ena är det andra, helt i linje med Herakleitos.

14. Allting pyser.

15. Tänkare har lagt sig vinn om att slå Herakleitos på fingrarna i dunkelhet. Wittgenstein, som tog avstånd från sig själv, slog bäst.

16. Man behöver inte tillhöra kurian för att rynka på näsan åt Teilhard de Chardin.

17. Max Factors affärsidé bygger på teorin att glamour inte är av naturen utan måste skapas. Men som Herakleitos visste är varje ful människa glamorös vid sidan om den vackraste apa.

18. VY Canis Majoris må överskrida de mesta mått, men vad rör det en livstid?

19. Lindegren och Andersson är metaforernas mästare, men Tranströmer tog priset. Av temporala skäl deltog varken Stagnelius eller Herakleitos i kapprodden.

20. Faktasin är den genre som placerar människans existens – det må vara individuellt eller som släkte – i ett kosmologiskt sammanhang med utsträckning inte bara i rummets, tomrummets och icke-rymdens dimensioner utan också i tidens då, nu och sedan, ej att förglömma den sublima ”aldrig”-dimensionen samt andra utom- och inom-dimensionella nollställningar. Allt annat handlar bara om dået ur nuets kråkvinkel.

21. Behöll Herakleitos medvetet det han syftade på för sig själv eller är hans dunkel en funktion av tillfälligheter som dragits ut över tid?

22. ABBA och Borg finns på frimärke, men varken Nordencrantz, Forsskål, Chydenius eller tryckfrihetens triumf har ansetts värda bärare av en portosats. I Sverige vill säga.

23. Herakleitos menade att det lagbundna kosmos mer eller mindre spillts ut av vårdslöshet men att det icke förty är skönast bland vårdslösheter.

24. För övrigt finns det de som anser att metafysiken bör bibehållas.

25. Sammansvärjningen, som Herakleitos inte medverkade till, är som ett hemligt sällskap, så hemligt att dess medlemmar inte ens känner till dess existens.

Herakleitos Målning av Johannes Moreelse. Från  Wikipedia

26. Partier som förverkligat sina politiska program förvandlas till självändamål som desperat jagar efter nya program att förverkliga.

27. Herakleitos må ha varit framsynt, men av fragmenten att döma var han inte feminist.

28. Det är tveksamt om Hägerström var folkhemmets filosof. Boström var det inte.

29. Det tvistas om huruvida Herakleitos såg sina uttalanden som besläktade med Sibyllans tecken. Inte för att någon blir klokare för det.

30. Eftersom upprepning är inlärandets moder bygger indoktrinering på ständig återkoppling. Därav begreppet dumburk.

31. Hade Herakleitos levt på 1900-talet hade han sopat golvet med de sammansvurna.

32. Ingen märkte – hysch hysch – att Lagercrantz och Vennberg redan 1947 ville rasera grundlagsstadgad tryckfrihet.

33. Theofrastos avled just som han skulle börja leva vid 85 års ålder, men han hann citera Herakleitos och påverka Menandros.

34. Man kan inte beskylla dem som aldrig varit demokrater för att svika demokratin.

35. Skulle Herakleitos ha hanterat Shakespeare lika brutalt som han behandlade Homeros?

36. Om jag säger ”jävla förbannade Oden och Tor” hädar jag då? Det tycker inte Chesterton.

37. Det är okänt om Herakleitos efterlämnade några barn men han fortsätter att befrukta sinnen efter 2500 år.

38. Det är bättre att författa ”Return to Tomorrow” än att bilda en ny religion.

39. På samma sätt som Herakleitos var det dunklas mästare var Theofrastos karaktärernas beskrivare och Messerschmidt grimasernas betvingare.

40. Gillespies “Things to come” och Besters “The Stars My Destination” påminner om stoppbockar. De går inte att komma förbi.

41. Är detta en sorts neo-herakleitos-ism – eller är det?

42. När Bolinder är arbetslös händer det saker med Strindberg.

43. Det finns möjligen ett fragment bevarat där Herakleitos indirekt anspelar på sin tids olympiader. Bristande sportintresse var kanske en funktion av att fotbollen ännu inte var uppfunnen. Diskuskastning har aldrig haft någon Black Army.

44. Hemmalagad grönsakssoppa bör upptäckas tidigt i livet och inte vid livets slutskede.

45. Det största av alla fynd vore rullen med den försvunna text som Herakleitos år 500 före våran tideräkning deponerade i Artemistemplet i Efesus. Eller brann den upp när mordbrännaren Herostratos tuttade eld på det sjunde underverket år 356 före samma tideräkning och blev herostratiskt beryktad?

46. NASA har ännu inte placerat en bastu i bana runt jorden.

47. Undrar just om inte Fahlström kan ha varit den återfödde Herakleitos som återvände i full swing med nya redskap till sitt förfogande?

48. Inte omöjligt att Voyager 1 stöter på exoproblem i den interstellära tillvaron.

49. Herakleitos har inte bara befruktat diktares fantasi. Han har fått tankar att tänkas i nya tankebanor.

50. Definitionsmässigt har litteratur degraderats till tävlingsbidrag av de sammansvurna.

51. Inflammation i bukspottskörteln leder gärna till kraftsamling med Herakleitos ”Fragment”.

52. Varför inte skicka en generationsbastu till Alfa Centauri Bb?

53. Ära vare Rehnberg och Ruin och den vördade Herakleitos.

54. Att vara retroaktivt radikal är reaktionärt.

55. Ungefär kring den tidpunkt då Herakleitos tänkte sina texter uppfann Theodoros från Chios vattenpasset, linjalen och svarven.

56. Internets Bewildering Stories är som forna tiders veckotidningar i reinkarnerat skick.

57. För Ekelund var Herakleitos fragment varken det dunkelt sagda eller det dunkelt tänkta utan det beundransvärt upphöjda.

58. Blod är inte vackrare än snö.

59. Herakleitos ivrige lärjunge Kratylos vandrade vidare i mästarens spår och kom på att eftersom allt är statt i förändring så drabbas även språket. Han slutade då att tala och blev i stället en föregångare till senare tiders teckenspråkare. Som om inte talet med händer och fingrar även det vore underkastat ständig förändring.

60. Bara den som är troende kan skända Gud ansåg en biskop i Stockholm.

61. Om du uppfattar Herakleitos som en isolerad tänkare, så betraktar andra honom som en länk i kedjan.

62. Den tyrann som kallas Tidsanda håller mänskligheten i sitt grepp, men den övergripande despot som kallas Tidlöshet grinar åt de sammansvurna.

63. Med visst fog hävdar Herakleitos att motsättningar fogar sig till varandra: början till Hegels tes, antites, syntes.

64. Varför får man inte skita offentligt när latrintömning enligt Mahatman är en gudomlig gärning?

65. Det vore lättare att lägga puzzle om vi hade alla fragmenten fast vem vet om det alls fanns en helhet till att börja med?

66. Den som spottar på sin välgörares grav och inbillar sig att allt är försonat har fått tillvaron om bakfoten.

67. I väntan på fragment.

68. Vi bör älska Sahara för dess dolda skatter. Dem förutan hade vi inte fått tugga på Menandros surkart.

69. Tvärviggen Herakleitos ville få sina lärjungar att se saker och ting på nya sätt. Med Kratylos lyckades han med råge.

70. Kommunistledaren Schyman, som aldrig varit kommunist, kunde inte gärna kalla sig socialliberal. Hon kallar sig feminist.

71. Konvalescens är en tidrymd ägnad åt Herakleitus.

72. Åldringen som dör vet att hans barnbarns barnbarns barnbarn också kommer att åldras och dö. Men till vad nytta?

Herakleitos och Demokritus av Bramante73. Var det tur eller var det synd att Herakleitos mor var furstinna och inte jordemorska?

74. Nyhetsbevakningen i Malmö är lika provinsiell som i New York.

75. Sammansvärjningen fanns redan på Herakleitos tid men proportionerna! proportionerna!

76. Man jublar när andra slår rekord i löpning, men buar när dopningen avslöjas långt senare. Man applåderar när andra roar barnen, men visar avsky när sanningen om pedofilen kommer fram. Lite återhållsamhet med jubel kanske inte skulle skada.

77. Om man påstår att Herakleitos ansåg att liv leder till död och död leder till liv är det som att slå in öppna dörrar, men uttolkare är så fördömt oeniga.

78. Sammansvärjning, paralyserande hand, tillvaro.

79. Måste ett fragment hos Herakleitos manipuleras så att det blir en fullständig satskonstruktion?

80. Sätt inte likhetstecken mellan etablissemang och sammansvärjning. Det ena finns i det andra och det andra i det ena, men likhetstecken: nej!

81. Hos Herakleitos finns många tider: årstider, livstider, alltider.

82. Du tror kanske som jag att vi står vid sidan om, men icke så. Du med och jag med är vi allihopa.

83. De båda till synes oberoende från varandra men i sanning intrikat sammanvävda morden hos Carr kan ses som praktisk filosofi: tillämpad Herakleitos.

84. Det borde inte komma som en överraskning, men alla har bakom sig den första perioden av sina liv.

85. Den enstake bäste var för Herakleitos värd tiotusen, men det hade räckt med tio som en Feroze för Mahatman att uppnå självständighet på nolltid. Nu gick det bra ändå.

86. Genberg ville ha en recensent på taket för att veta hur vinden blåser.

87. Redan Herakleitos var så bedrövad över människans fåfänglighet att han satt borta i Efesos och grät.

88 ”Det här är riktig rymdopera”, sa rymdoperans konung och visade upp en LP med ”Aniara” hemma i Lancaster, CA.

89. Liksom Milarepa femtonhundra år senare satt ensam i en grotta i Himalaya och levde på brännässlor blev också Herakleitos eremit och försökte leva på gräs. Milarepas hud blev nässelgrön. Herakleitos dog på kuppen.

90. Smutslitteraturens guldålder varade från 1925 till 1960. Guldlitteraturens smutsålder rasar omkring oss.

92. Innebörden av ”logos” är enligt Herakleitos fördold för de flesta och själv valde han medvetet att dölja innebörden, eller saknade han måhända förmåga att beskriva dess betydelse? Att ”logos” var i begynnelsen och att ”logos” var hos Gud och att ”logos” var Gud tycks vara en kristologisk efterkonstruktion av Sebedei son.

93. 1766 är en höjdpunkt i svensk vitterhets annaler. 1947 är skamfläckens år i svensk litteraturhistoria.

94. Elden var ett centralt begrepp för Herakleitos. Vad skulle han ha sagt om den svenska tändsticksindustrin, där stickorna hos efteraparna endast ”tanda mot ladans plan”?

95. Raketskeppet Stockholm ska starta från Bromma raketfält med dånande raketer!

96. Zarathustras lära om skapandets dubbelkommando torde ha påverkat Herakleitos och gett upphov till dagens dialektik.

97. Sedan Bentley 1946 har det inte sagts något avgörande nytt om Strindberg. Ändå ältas han till förbannelse. Vilken ork!

98. Ska man höja på ögonbrynen när man finner att Herakleitos finns på Facebook?

99. Hoppet står till Hedman och nya generationer av humanister.

100. Ett sammanträffande som ter sig som en synkronicitet: Mahavira och Buddha var samtida med Herakleitos.

101. Att följa hur USAs konservativa så kallade högerkristna republikaner beter sig är rysansvärt. Där ligger Svenska kyrkans tama lutheraner i lä.

102. För Herakleitos hängde kropp och själ samman som ler och långhalm. Kroppen finns i sinnevärlden, men var finns belägget för själens existens?

103. Kristendomen har haft tillräckligt med tid på sig för att lära sig svenska. Buddhismen och andra livsåskådningar bryter på ärans och hjältarnas rotvälska.

104. Herakleitos talar om årstider som frambringar allt. Det som gäller för Efesos har bäring på Söderslätt eftersom båda ligger på samma halvklot vid den tid då syrener drivs ur döda marker.

105. Det finns en mikroskopisk, knappt teoretisk chans (0,00000001 procent) att teorin stämmer att nån slags ombryende varelse har skapat universum. Det fattar inte militanta ateister.

106. Soma, ali, mjöd, kava, coca cola. Men utan att vara särskilt rituellt lagd föredrog Herakleitos kykeon, som kräver omrörning för att inte återgå till sina beståndsdelar vin, honung, kornmjöl och riven ost.

107. Ett meningsfullt sammanträffande som ter sig som en synkronicitet: Tibets store yogi Milarepa var samtida med Skallagrimsson, Islands store bärsärkarskald. Båda var trollkunniga och kunde slå ihjäl.

108. Hos Herakleitos är begreppet vårdslös förknippat med stora ting som tillvarons struktur, men han varnar också för att vårdslöst hantera ”de största”.

109. USAs vidskepliga republikaner borde få oss alla att ställföreträdande rodna. Själva skäms de inte för ett ögonblick.

110. T-shirts med Herakleitos-motiv är populära, inte minst bland Obama-hatare i USA 2012, men ”the sun was not new every day” för dem trots åkallan.

111. Ulf R. Johansson, Malmös bloggbästing och allemannatjafsbenägne mångsysslare som velat internationalisera världshaven när han inte går på fotboll eller skådar mot stjärnorna, är i denna litania ensam om att inte ståta med ett enstaka namn.

112. Vi fredshetsare har inte mycket att hämta hos den Herakleitos som ansåg att kriget är alltings fader.

113. För att tvärt sluta röka liksom i andra sammanhang krävs att ens vilja är starkare än ens lusta.

114. Borde inte Herakleitos i god antitesanda ha betecknat freden såsom varande alltings moder?

115. 1947! Arma årtal!

natten är ljuv. Gryningen är nära

116. von Oech svävar inte på målet när han utser sin polare Herakleitus till världens förste kreative lärare.

117. Det finns olika gradbeteckningar i helvetet: kritiker, recensent, gnällspik, smakdomare, (och som kanske kommer till himlen): bedömare, granskare, anmälare.

118. Etter värre! Herakleitos kanske inte själv fattade innebörden av ”logos”.

119. Om Eliot inte tillbringat sin barndoms sommarhalvår i ett pampigt hus vid Atlantkusten i Gloucester, MA, utan vistats på det södra halvklotet, hade ”The Waste Land” då börjat med raden”October is the cruelest month” ?

120. Dialektik i praktik: Herakleitus var den gråtande grubblaren medan Demokritos var den skrattande filosofen. Ur detta bör den syntetiske tänkaren uppstå: replikanten Batty i ”Blade Runner” med sin shakespearianska monolog.

121. Tragiskt men sant: arbetarförfattarna var ett missunnsamt konglomerat som 1947 försökte stoppa kollegor med ”fel” texter. 2012 ser Stenudd ett liknande svek och lämnar Författarförbundet. Ränksmidarna med sina kvalitetsfobier lever i allsköns välmåga.

122. Jodå, Shakespeare låter Portia anspela på den gråtande filosofen i ”The Merchant of Venice”, första akten, andra scenen, rad 43.

123. Upptäckarglädjen tycks som bortblåst. Om den över huvud taget har funnits.

124. Får man tro Herakleitos så innebär inte mångkunnighet detsamma som förnuft. Varför skulle det annars finnas professorer som inte bara är dumma utan rentav galna?

125. Den noggranne frågar sig själv: Ingår jag i sammansvärjningen?

126. Herakleitos ifrågasatte Homeros, Hesiodos, Archilos, Pythagoras, Xenofanes, Hekataios och har i gengäld själv ifrågasatts av senare tiders tänkare.

127. I Königsberg kom Swedenborg på Kant med tillvaron.

128. Ack om ändå ökensand, mumiebindor, biblioteksgömmor kunde spotta fram om inte rullen i Efesos så åtminstone ett ex av den förkomna skrift som Plutarchos skrev om Herakleitos.

129. När fantasin så gott som verklighet besvärjer tystnad spetsad på en tröst, betecknar stillheten det magiska i alla drömda återfall som slocknar.

130. Även Herakleitos tycks ha haft sina lustar, för han sa uttryckligen att det är hårt att strida mot begäret. Vad som plågade honom vet vi inget om.

131. Reklamen bör inte ha monopol på återkoppling, vare sig rak sådan eller subliminal. Det inser politrukerna, men litteratörerna har aldrig riktigt fattat det fina i kråksången med feedback. Bortsett från fornnordiska omkväden, trubadurernas refränger och repetitiva psalmverser förståss.

132. Får man tro Diogenes så handlade Herakleitos skrift om naturen och var indelad i tre avsnitt: kosmos, staten, gud, och den dunkla stilen var en sorts kod som bara de invigda kunde förstå. Resultat: vi ältar som här Herakleitos till leda.

133. OS-medaljören Lindbohms Nalen-annonser var smärre orgier i litterär nydaning, i fas med cummings, Björling, Joyce, Lönnerstrand och Fahlström.

134. Herakleitos menar att okunnighet vanligtvis döljs. Men den kloke, som inser sin okunnighet, tar varje tillfälle i akt att bli kunniggjord.

135. Vitterhetsidkare! Glöm aldrig 1947 års variant av förrädarnas sammansvärjning!!!

136. Herakleitos hade en viss faibless för blötläggning av själar.

137. Ragan som föds i sin alaap ska spinna sin eftertänksamhet mot sinnets punkt, det djup där strimmor av en sanning fördunklas i sin skärselds skönhet.

138. Herakleitos! Herakleitos!

139. Numrering enligt Diels.

 

Bertil Falk

Ur arkivet

view_module reorder

Lee Lozano och bokstävernas magi

Hon föddes som Lenore Knaster i New Jersey 1930, hon försvann från New York omkring 1972 och dök upp i föräldrahemmet i Dallas i Texas där hon dog i ensamhet ...

Av: Birgitta Milits | Konstens porträtt | 11 Maj, 2010

Rumlarens guide till paradiset

  Jag har känt honom i många år, ända sedan jag var barn och vi samlade kiselsten i skogarna utanför Ystad och lekte att de var piraters tjuvgods. Vi har fiskat ...

Av: Stefan Whilde | Stefan Whilde | 03 mars, 2011

Dagny Juel – Strindbergs Aspasia

Femme fatale eller underskattad författare? Eller kanske både och? Om man vill komma Dagny Juel in på livet har man att brottas med både myt och verklighet. Särskilt svårt blir ...

Av: Kurt Bäckström | Litteraturens porträtt | 26 mars, 2012

The Host – the enemy – or friend – within

The enemy within can easily be symbolized by aliens. The enemy threat from abroad is more associated with vampires. They come from the east and they want our blood. The ...

Av: Belinda Graham | Kulturreportage | 01 april, 2013

Fundamentalisterna är den arabiska vårens vinnare

Mohamed Omar intervjuar den palestinske läkaren Ayed Ahmed. Ayed Ahmed är en läkare och politisk aktivist med rötter i Palestina. Han är ordförande för Arabiska kulturföreningen och sitter i styrelsen för ...

Av: Mohamed Omar | Porträtt om politik & samhälle | 10 oktober, 2012

Queerspel

  Scen ur spelet Bully. Queerspel Efter att spelet Bully (recenserat i Kulturen 2006-12-08) kommit ut dröjde det inte länge förrän man på forumet gaygamer.net (en site för "boys who like boys who ...

Av: Calle Hedrén | Essäer om samhället | 16 februari, 2007

Anteckningar om Vägen till språket

I Vägen till språket vill Heidegger utröna vad språket är. Heidegger vill fenomenologiskt utröna språkets ”vad-varo”, dess egenskaper och väsen. Lyckas Heidegger ”att bringa språket som språket till språk” friläggs ...

Av: Claes-Magnus Bernson | Agora - filosofiska essäer | 26 februari, 2014

Klassängslighetens dialektik

Nu talar vi kulturellt kapital. Klass. Klyftor. Vi är medelklassen. Vi är osäkra, men vi vet hur man är fel eller rätt. Vi är den osäkra medelvägen. Vi skäms. Vi ...

Av: Nina Ahlzén | Kulturreportage | 13 december, 2012

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.