Diktare, playboys och arbetare i Schweinfurt

Jag befinner mig i Schweinfurt. Namnet lär betyda ”vadställe för svinen”. Här hade grisarna fordom för vana att korsa floden Main. Knappt tre mil österut ligger Hassfurt, hararnas vadställe. Och ...

Av: Johan Werkmäster | 22 oktober, 2014
Resereportage

Goebbels - den intelligente fanatikern

  Goebbels bland gymnasiekamrater 1916. Goebbels - den intelligente fanatikern Kejsardömet står i full blomning när Paul Joseph Goebbels föds 1897 i småstaden Rheydt strax nordväst om Köln. Efter segern över Frankrike drygt ...

Av: Bo I Cavefors | 25 januari, 2007
Essäer om samhället

Federico Garcia Lorca

80 år av desinformation om Lorcas död

Den 19 augusti var det 80 år sedan som den spanske poeten och dramatikern Federico Garcia Lorca mördades av falangisterna. I gryningen den 19 augusti 1936 förde de honom till ...

Av: Bo Gustavsson | 03 Maj, 2017
Litteraturens porträtt

Vladimir Oravsky

Äventyret med FOREX Banks betal- och kreditkort fortsätter

Förra året kom min bok ”Vad betyder FOREX bank och annat skämt” ut,  ISBN 9789175910932. Det var aldrig min avsikt att skriva den, men när FOREX Bank med sin ihärdiga inkompetens ...

Av: Vladimir Oravsky | 17 februari, 2017
Gästkrönikör

Jan Stenis

Jan Stenis. Kejsarvalsens kärlekKejsarvalsens kärlek kan ses som en mental ädlings uppgörelse med ett obehagligt degenererat samhälle som, ekonomiskt sett, inte tillräckligt belönar studiebegåvning eller talang för finkulturella yttringar som poesi.

Diktsamlingen utgör även en, i grunden, snäll och välvillig romantikers desillusionerade summering av ett helt livs fåfänga sökande efter äkta och ovillkorlig kärlek i en påfrestande kall omvärld, som främst premierar ytlighet och snabba klipp.

"Hoppet är det sista som lämnar människan"
(från myten om Pandoras ask)
 

Kejsarvals

Jag är god,
vis och bildad,
har även mod,
är ej förvildad.

Född imperator
med hjärta gott,
mobbas på gator
utan eget slott...

Frälser världen
med vetenskap
men ensamfärden
är Ginnungagap!

Ålderdom väntar
i neslig isolering
ty ingen jäntar
utan forcering...

Och med detsamma
med saknad stor
jag längtar mamma,
min uppoffrande mor.

 

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Vardagens välvilja

Och arten kämpar
mot ondska och våld
då elaka tillämpar
ont i satans sold.

Själv jag forskar
av ren omtanke
men kanske torskar
för de erotik-kranke?

Ty min godhet brinner
för hela världens allt
så jag kanske finner
rätt trots livets salt.

Men kärleken lyser
än i min själ
som glädje hyser
för jag vill så väl.

 

Kontemplation

Och åren gick
sin stilla gång.
Det sa ej "klick"
i kärlekssång.

Det blev ej bra
för mors lille gris;
mobbad var da
på säreget vis.

Jämt på flykt
undan monster
som ofta styggt
gör elaka konster.

Men tiden löser
alla problem
då Gud framföser
kärleken allén!

 

Vackert väntar?

Jag minns längre ej
hur en kram känns.
Det är inte min grej
när det bränns...

Inte alls roligt
får jag ha det;
aldrig soligt
vad jag vet.

Men i skyn
väntar feer
över skogsbryn
med orkidéer!

Där nås himmel,
skönhet och Gud
med änglavimmel
och en evig brud.

 

Läckert lovande

Ensligt isolerad
& marginaliserad
utan all Amore
är jag, en dåre?!

Vänligt väntande &
blygt dörrgläntande
fördrivs nu tiden
trots stora striden;

Vackert vågat
men något plågat
framlevs min dag
med poesibehag!


Ruskigt romantisk
men lite pedantisk
inväntas nu döden
som ett bland öden.

 

Dagarnas gång

Ännu en dag
till Guds behag;
isolerande &
mediterande.

Tiden svinner
då livet rinner
stilla mot slut
med stor trut.

Ty sanningar
och banningar
ges frikostigt
men frostigt...

Vad är då målet
med kalla stålet
vi plågar andra
med då vi vandra?

Jo, guden ler
när hen ser
vårt lidande,
undanglidande.

 

Lugnet lägrade sig

Och dagen flöt
i godan ro
så att jag njöt
uti mitt bo.

Ty ingen slog
på lilla mig
så jag dog
som en luftpastej!

Fast ingen gillar
nog udda jag
utan förvillar
utan behag...?!

Men i änglars rike
väntar en plejaden
som Gabriels like
med en själ så ren!

 

Gullig glädje

Och dagen gick
ännu en gång
utan att jag fick
en kärlekssång.

Utan leende ömt
med vänlig gest
jag nästan glömt
på hatets fest...

Men i min dröm
blommar Amore
i livets töm
för en dåre!?

Jag lever dock
ännu ett tag
mitt i dum flock
Gud till behag.

 

Åpromenad åtrås!

Fick ingen promenad
längs vår helgade å
vid åträdens rad
med någon söter så

trots åtta, långa år
i denna stad
med mobbning svår
i ensam parad...

Nej, alla spelade
teater och ljög,
syftet förfelade,
lekte och smög!

Jag länge sen känt
bli plågad av buset
som senildement
på ålderdomshuset.

 

Ensam

Gammal i kroppen
från kakel till knoppen.
Gammal i själen
från huvud till hälen.

En gång skön,
nu hör ingen bön...
En gång vacker,
nu fås attacker!

Ingen vill prata
ens för att hata...
Ingen ringer upp
en sjabbig tupp?

Väntar lyckoruset
i Fadershuset?!
Väntar änglar nu
i brist på vän fru?

 

Fel, fel, fel...

Och kärlek söktes
likt i en musikal
och ömt försöktes
även med sval.

Men teatern skadade
alla romanser
då flickor uppradade
tusentals chanser.

Ty lögners legioner
med poserande &
stumma locktoner
vid flanerande

bidrog till bitter,
åldrande man
som nu sitter
så ensam han...

 

Sommarkväll

Luften är ljum
och fåglar kvittrar
utanför mitt rum
men det vittrar...

Ty media mässar
och banken styr
då eliten pressar
så de ärliga flyr!

För folket fintas
inför undergången
då alla ska förintas
i fula svanesången.

Men jag kan inget
göra åt den saken
i det stora livstinget
med dåliga smaken.

 

Kvällskompott

Åren går
utan affektion
men jag åtrår
Agapes tron

i brist på musa
som poesiobjekt
att ömsint tjusa,
det blir ej fräckt.

Men stjärnor rusa
och planeter far,
grymt burdusa
mot vi som är kvar.

Ty frågan ställ
om allts syfte
denna kväll
då poesin lyfte!

 

Socialt hopplös?

Välvilligt vänlig
glider jag
älskligt tjänlig
men ej svag.

Romantiskt lagd
till the bitter end
utför jag bragd
med god trend;

Vetenskapens väl
samt präktig poesi
ger goda skäl
till lyrisk espri!

Ty jobbet görs
med glad lust
så änglar rörs
av min pust.

 

Ondskan

Du längtar
ett leende.
Du trängtar
ett skeende

varmt & ömt
romantikgott
du länge drömt
i önskat slott.

Men kyla råder
folk emellan.
Ilska vidlåder
morrn t. kvällan.

Smärtan känns
av all illvilja &
bittert bränns
på livets tilja.

 

Vådlig väntan

Viktigt väntar
att göra stort
då jag gläntar
på himlens port.

Kommer helig
uppgift snart
utan velig
surkart?

Eller bara
vardagslunk
likt vän i Skara
som var munk?

Öppnar Europa
himlens dörr
för allihopa
som det var förr?

Frälser sann
vetenskap
kvinna och man
utan satrap?!

Vad önskar
Himlarnas Herre
då glädjen grönskar
ensam dessvärre...?

 

Gråmulen sol

Solen lyser
bak tunga skyar
så jag myser
trots jag ryar.

Ty ungdomen skön
inger visst hopp
som svar på bön
om snabbt stopp.

För ofred väntas
nog inom kort
då lycka släntas
så man vill bort.

Men jag heter
Inte Rockefeller
ens på hexameter
så accept gäller.

 

Positivt tänkande

Världen behöver
vänliga verser nu
som inte söver
herre och fru

men upplyfter
allmänheten
ur djupa klyfter
för förveten.

Poeter som jag
lindrar lidandet
till stort behag
utan svidandet

ty verser plitas
med ädel själ
då gräns ej kritas
för jordens väl.

 

Kärlekens höga visa

Romantiken rämnar
för alla oss boss
då bankirer ämnar
förslava oss.

Vackra värden
som god moral
minskar flärden,
men vägen dit är hal.

Flickorna röker,
super och slåss
men jag försöker
kämpa mot förstås!

Ty en vänlig vilja
med charmig espri
kan ej åtskilja
vad som var och bli.

 

Mariabullen

Mamma gav mig
bulle kallad Maria
då det begav sig
med tider så fria

på stadens café
när folket njöt
och brukade le
då ingen sköt.

Ty tider nalkas
med elak dirigent
så kärlek svalkas
rätt ofta påtänt.

Men kosmos bryr
sig ej om detta
ty änglarna skyr
stridens hetta.

 

Feminismens fasor

Talade med feminist.
Stentuff - javisst!
Ingen charm
trots yppig barm...

Stridskonst ska tillämpas
då vi män bekämpas!
Romantiker som jag
lider mer för var dag.

Jag är ett "monster"
med djävulskonster
som inte får känna
hur känslorna bränna.

Nej, förvridenheten
hos mänskligheten
utrotar oss med salut
om det är fult med skjut.

 

Återföreningen

Morgonen gryr
i Himlarnas salar
så satan flyr
för att Gud talar.

Lägger ut texten
om drama & sång.
Nej, förrexten,
allt på en gång:

Lucifer längtar
solen, sin son,
då Sirius trängtar
Tellus' epigon.

Kataklysmen
blir inte vår vän
då paroxysmen
kommer igen!

 

Dagens debacle

Jag besåg en bok
men blev en tok
ty en söt flicka
fick mig att ticka.

Hon märkte &
mig förstärkte
men låtsades
så jag krossades:

Hon vände sin rygg
mot mig helt trygg!
Jag gick och grät,
enfalden förlät...

Männen förutsätts
inleda erotikhets
utan högre ideal
som ger svåra kval.

Framtidens folk
lämnar sin holk
fritt och modigt,
ärligt och frodigt!

Utan rädsla & skam
tågar vi då fram
med klar blick
trots hjärtestick.

 

Paradoxen

Ju vackrare de är,
desto mindre ser de.
Nu är det så här,
de blir nu fler de!

De visar upp byst
och voluminösa lår
men talar tyst
om vad de åtrår.

Vill man alls ej
reproducera arten
med en omogen tjej
blir man surkarten...

Så livet gick
och jag med det
utan jag fick
hon som vet.

 

Snillets söta klagan

Och åren de svunnit
i ensamt majestät
när lyckan förrunnit
men jag förlät.

Talade likväl snällt
till mina plågare
som skrek gällt
likt onda sågare.

Bockade och böjde
ödmjukt nacken,
ensamt förtöjde
under stövelklacken.

Vande mig till slut
vid mänsklig idioti
och allt ont krut
utan att bli fri.

 

Jan Stenis

Ur arkivet

view_module reorder
Stillbild ur Julian Rosefeldt ”Manifesto” (2015)

Julian Rosefeldt ”Manifesto” på Hamburger Bahnhof i Berlin tom den 18 september

Ibland hamnar man på en utställning som ger en gåshud. Julian Rosefeldts videoinstallation ”Manifesto”(2015) på Hamburger Bahnhof i Berlin är en sådan. Egentligen skulle den ha slutat i juli men ...

Av: Mathias Jansson | Essäer om konst | 12 september, 2016

Ingångar och utgångar ur Borges Bibliotek

Klockan, ja något mellan tidigt och sent, kan inte urskilja riktigt och jag känner mig som insprängd i en målning av George Fredric Watt, eller ur en text av Borges ...

Av: Göran af Gröning | Essäer om litteratur & böcker | 21 oktober, 2013

Marxismen och marknaden: Del III

Marxismens problem är att marknadskrafterna kunde smälta ner dess kritik och göra den till del av sitt maskineri. Den kritiska konsten blev insugen i varuutbudet och prissatt efter principen om ...

Av: Anton Stigermark | Agora - filosofiska essäer | 13 februari, 2014

Vilka är det som är “för många”?

Det är svinkallt. Biblioteket är stängt. Jag och en tjej till står utanför och huttrar. Jag har tajmat tiden fel, det är så kallt att jag måste ha gått jättesnabbt ...

Av: Belinda Graham | Gästkrönikör | 13 oktober, 2013

Dessa underbara böcker!

Det var Jan Fridegård och hans trilogi om den arbetsskygge, romantiskt lagde Lars Hård som bjöd in mig i vuxenlitteraturen. Jag hade hunnit fylla tio och bodde ...

Av: Stefan Whilde | Stefan Whilde | 07 april, 2011

Varför blir inte människans skapelser levande?

Frågan kan tyckas konstig, men den dök upp, när jag såg en annons som förkunnade, att det finns 357 nya delar inuti årets bil. Det satte tankarna i rörelse. I ...

Av: Erland Lagerroth | Essäer om litteratur & böcker | 31 juli, 2011

Ta mej – jag känner henne inte (eller varför man lämnar fb)

Alessia Niccolucci är en ung italiensk författarinna, med flera romaner, noveller och diktsamlingar bakom sig. Hon kan anses ha valt ”den kvinnliga kontinenten”, som Lacan hade kunnat säga, men varierar ...

Av: Alessia Niccolucci | Utopiska geografier | 24 september, 2012

På spaning efter den oskuld som flytt

I vissa frågor tenderar vi att gå från oklarhet till oklarhet. Och när det onda pågått tillräckligt länge har vi förlorat all förmåga till äkthet i vare sig känsla eller ...

Av: Oliver Parland | Essäer | 28 november, 2010

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.