Lagar och löften

Vid en nationell konferens ”POSOM-kris och beredskap” i Karlstad lyssnade jag till fd statsminister Göran Persson. Ett stort antal funktionärer inom beredskap och krishantering; polis, brand, sjukvård och församlingar hade ...

Av: Per-Inge Planefors | 04 november, 2011
Gästkrönikör

I begränsningen anas Mästaren

Julens glansiga prydnadsänglar trumpetar att det gudomliga blev människa. Även om julens pynt kan verka obegränsat förutsätter det ett budskap om begränsning. Gud utsatte sig för mänsklighetens och världens begränsningar ...

Av: Mikael Mogren | 24 december, 2009
Essäer om religionen

Den ödesdigra själv(o)tillräckligheten. Krigets anlete

Superbia, högmodet är alla synders moder sägs det. Vilket mått av primärnarcissism vi är nödgade att ha för att bära upp vår sviktande, osäkra och oklara självbild är växlande. Mellan ...

Av: Oliver Parland | 28 juni, 2013
Essäer om politiken

Hans-Evert Renérius. Foto: Curt Dahlin

Det var en gång en tidning....

En gång i tiden arbetade jag på Göteborgs Handels- och sjöfarts- tidning. Det var en tidning med ansvar och säker nyhetsförmedling.

Av: Hans-Evert Renérius | 28 april, 2015
Gästkrönikör

Läs bibeln! Eller låt bliSamtal en sommarkväll hos en god vän i Stockholm. Jag brukar varken läsa Bibeln eller Koranen, men efter samtalet blev det till att plocka fram skrifterna ur hyllan. Vad stod det egentligen?
 

 

Till detta kommer Wagner – eller krocken mellan det judiska och det germanska arvet. Vad hände? Eller inte? Oden/Wotan mot hebréernas gud. Mot Jehova. Freya mot Mirjam. Polyteism mot Monoteism. Du skall inga andra gudar hava -----. Homofobi. Polygami. Harem. Frågor och föreställningar som skapar nya diskussioner, osämjor, hat, förakt, påståenden.

Annons:

-Budskapet är kärlek, envisades en av de närvarande och hänvisade till Koranen. Jag, som varken läst Bibeln eller Koranen nåt vidare noga under de senaste trettio åren, framhöll dock skillnaden mellan dessa skrifter. Jag menade, ur minnet, att Gamla Testamentet var mer episk och Koranen mest moraliserande.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Sedan blev det dags att läsa på. Vad hade jag talat om?

Läs bibeln! säger många som menar att den skulle förklara kristendomen. Jag läser och ingenting förklaras. Berättelserna avlöser varandra med sina absurda innehåll. Ju mer jag läser ju mer sympatiska förefaller mig ateisterna, även om jag vanligtvis inte tillhör den skaran.

Påståendet att GT skulle vara mer episk än moraliserande är, rakt av, fel. Där finns massor av knepiga berättelser.

Vi finner, i Nya Testamentet, Salome och Johannes Döparen. ( Matteus14/6 samt Markus 6/22)

Simson och Delila träffar vi långt tidigare i GT. (Domarboken 15/20)

Hans liv är vigt till gudomlig tjänst – nasir- vilket bl.a. innebär att han måste låta håret växa. Oturligt nog blir han kär i Delila – från en fientlig stam- som med list ser till att Simson mister håret, där hans styrka sägs sitta.

Salome lyckas med att få Johannes hela huvud kapat. Detta som tack för vacker dans – de berömda sju slöjorna – inför Herodes, sin styvfar. Han ger henne det hon begärt för dansen – Johannes Döparens huvud.

Många sentida författare har använt sig av dessa berättelser för att skapa nya berättelser. Oscar Wilde skrev en pjäs som sedermera tonsattes av Richard Strauss. Salome har sjungits av ett antal kända sopraner, bl.a. och, inte minst, Birgit Nilsson.

I ”Simson och Delila”, opera av Sain-Saens, triumferade Barbro Eriksson som Dalila.

Dessa berättelser med s.k. bibliska motiv, återkommer dessutom i en sig ständigt upprepande bildkonst och, allt som oftast, i musiken.

Vår civilisation vilar på knagglig grund. Vilar, förresten? Präglingen kan vara svår att ruska av sig.

Gud har minsann inte betett sig snyggt, om vi skall tro Böckernas Bok

Ett känt exempel är när Gud får Abraham att vilja offra sin son i lågorna. (1a mosebok 22/1-18). (1 mosebok 22a kap)

Kvinnors trohet testas, på prästens inrådan, genom en grym vattenceremoni, där deras hälsa riskeras. (4e mosebok 5/20) Klarar hon testet, bevisar det hennes trofasthet mot maken!

Den som gräver ned sitt orättvist tilldelade låga pund blir mobbad, kallas lat och oduglig. ”Jag säger eder: Var och en som har, åt honom skall varda givet; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har. ” (Lukas /19 kap. NT.)

Det som det talas om i 1 Kor 3 (ty vi äro Guds medarbetare;i ären Guds åkerfält, en Guds byggnad. Vers 9) kan anses ha samma essens som när Jesus talar om punden i 19:12-26, Luk där han berättar att en man av förnäm släkt reser bort för att krönas till kung. Under tiden ger han sina tjänare pengar att förvalta. När han sedan kommer tillbaka för att inta tronen granskar han tjänarnas resultat. Den lata och odugliga tjänaren som grävt ned sitt snålt tilltagna pund hånas av en herre, som aldrig hört talas om mänskliga rättigheter eller demokrati.

GT är fullt av släktkrönikor

Ofta är det svårt att hänga med i dessa svängar. Döttrar ges bort för att föda söner åt kungar. Tjänarstaben med slavar och slavinnor, kameler och andra djur hänger med på köpet – ofta ett ansenligt sällskap. Om drottningen inte kan ”föda honom” barn, ger hon honom sin tjänarinna, och avkomman blir ett faktum. Alla dessutom glada och tillfreds, inte minst den ofruktsamma drottningen.

Den stackars Jakob som jobbade för Rakel, men fick hennes äldre syster, Lea. Först. Efter ytterligare sju år blev det han och Rakel. Ja, idag kan jag ju fundera på ett helt annat sätt över detta. Så kärleken höll i sig i fjorton långa år utan att de blev ihop? Under tiden hann såväl man som kvinna att åldras.

Och den stackars Lea? Som inte var åtrådd men väl accepterad, ty detta var Herrens lag. (Mosebok 1 - 29/1-19) Dramatiserad av Vilhelm Moberg 1954.

Det är alltså detta som bär upp vår civilisation

Många gånger har jag hört det, läst det. Om denna röra är vår grund, hur blir då bygget? Inte konstigt att det ser ut som det gör och går som det går. Här regerar idel nakna kejsare.

Främst funderar jag över detta sätt att undervisa barn. Berättelserna ställdes upp framför våra unga släta sinnen. Vad gjorde dessa historier med vår värld?

Det vi fick veta handlade om Josef och hans bröder, fångenskapen hos Farao i Egypten (1 Mosebok 37 och 39) deras far Jakob som var slät och dennes tvilling bror Esau luden, samt hur det handlades med boskap på fälten långt före vår tideräkning. Vilka var vi?

Jo, vi läste lite om Tor, Oden och de grabbarna och tjejerna. Lite om Valhall, Eddan, Yggdrasil. Det kallades hedendom och var sedan länge begravt i tidens strömfåra. Något vi borde veta med inte tro. Annat var det med bibeln. Dess berättelser ansågs leda oss fram till den sanna tron.

När jag rabblade psalmverser utantill fick jag högt betyg. När jag inte följde med på en filmvisning som visade missionärer i Afrika sjönk betyget.

Religionsundervisningens påverkan

Det jag nu försöker komma åt är den effekt religionsundervisningen haft på unga sinnen, växande oerfarna människor under en känslig livsfas.Vad har det gjord med oss? Jag kallar det intellektuell förlamning, liksom många gjort före mig. Vi som växte upp då präglades utan att ges möjlighet att ifrågasätta.

Eller: vad var meningen med att läsa om ett litet vandringsfolk vid en medelhavsvik och deras strapatser för tusentals år sedan? Något för specialintresserade forskare, kanhända, men väl knappast för unga människor vid kalla hav, redo att kliva ut i livet?

Till detta kom ju också såväl syndabekännelse som trosbekännelse. Som barn lärde vi oss att knäppa händerna och försäkra: Jag fattig syndig människa i synd född mot dig har jag syndat i alla mina livsdagar…. Samt : Jag tror på gud Fader allsmäktig …… och hans enfödde son.

Givetvis hänger det samman med kristendomen och dess utbredning Ansgar, utsänd av påven, kom till Sverige på 800-talet. Sverige ”kristnades” som det heter. Missionen uppstod. Hedningarna måste frälsas, så att deras själar inte skulle gå förlorade. Alltså: barn och ungdom i kristna delen av världen ansågs ha fått denna stora möjlighet att redan i livets begynnelse invigas i den sanna tron. Så gick tankarna. Gud som haver barnen kär och Fader Vår i himmelen.

Vi fick också lära oss att vi, med missionen, kunde rädda vilsna själar överallt på jorden. Kyrkorna samlade kollekt bland församlingen för dessa själars räddning. Jag finner det besynnerligt att dessa texter anses handla om andlighet Det är svårt att hänga med i alla krönikor med dess namn, skildringar av cermonier, påbud och giftermål. Texterna är knappt läsbara. Jag finner en hel del svårigheter att ge klara uttryck till det som i sig är så oklart, i såväl struktur som formulering. Dessa släktkrönikor, med regler och lagar om hur man sköter djuren, skaffar hustrur, förhåller sig till släkt, vänner, främlingar och fiender.

Visst förekommer det nån sorts figur som kallas Gud, och som beskrivs ha upprättat ett förbund med ”Israels folk.” Vem denna Gud är förblir oklart. Han spankulerar på marken, förebrår – med rätta - Kain som tagit livet av sin broder Abel, visar vägen till landet som flyter av mjölk och honung, (Kanaans land) pratar bakom en brinnande buske eller i någon dimma samt dränker förföljande fiender. Dock gillar jag den kortfattade stilen: - ”Han stannade i Midjans land där han satte sig vid en brunn” (2a mosebok 2/15) Jag är, lyckligtvis, inte först i världen att kritisera bibeln och GT

Debattören och författaren Eva Moberg, t.ex., finner i bibelns Gud förebilden för världens diktatorer . Hitler, Idi Amin, Mussolini, Usama ben Laden, Stalin. Jonas Gardell lutar åt samma håll, även om han också menar att gud har vissa sympatiska egenskaper. Herren skulle kunna vara läromästare åt Attila, Hitler, Stalin, Idi Amin, Saddam Hussein, Milosevic och grabbarna. Han är en fullblodsnazist, med modernt språkbruk. (Eva Moberg i Ordfront år 2000)

Några år senare utkom Jonas Gardells bästsäljande bok Om Gud, där författaren driver tesen att GT innehåller två från varandra skilda gudsbilder: å ena sidan kärlekens Gud, å andra sidan ”slaktens gud, förintelsens gud och folkmordens gud” (s 187). Gardell går så långt att han hävdar att ”flera av de gudsbilder som bibeln ger oss [har] demoniskt ursprung” (s 257). Därför, menar han, måste vi en gång för alla göra upp med dessa.Hämtat från artiklar i www. Credoakademin.

I samband med den nya översättningen av bibeln (2000)utbröt en konfliktfylld debatt. Eva Moberg anklagades bl.a. – av Margit Sahlin (första kvinnliga prästen i Sverige), författaren Agneta Pleijel m.fl. - för fundamentalism – hon läste texterna rakt upp och ned utan att ”tolka” – och blev misstrodd på grund av sin sekulära hållning och sitt raka meddelande att hon inte var kristen. Hon blev till och med anklagad för antisemitism.

Hon blev också anklagad för selektiv läsning. Samma sak kan, förvisso, sägas om hennes kritiker. Beroende på från vilket håll vi granskar.

Panelen är oroad över att de kan »misstolkas«, att sofistikationsnivån kan bli för låg, att arbetet med omtolkningen ska vara för krävande, etc. »De som ofta läser heliga texter är ovanligt hermeneutiskt skolade«, upplyser Jesper Svartvik. »De svåra texterna skärper våra sinnen och utvecklar vår sensibilitet«, påstår han. Tvärtom, studiet av dem verkar bli så avtrubbande att man i längden inte fattar vad det faktiskt står.

Ett grepp som kommit i svang är att kalla kritik av GT för »fundamentalistisk«, och det använder även Agneta Pleijel. Jag har nämligen bara läst texterna rakt upp och ner och inte rådfrågat teologisk expertis, inte satt in dem i en religiös tradition eller använt ett sofistikerat tolkningsmönster.

I vanligt språkbruk betyder »fundamentalist« bokstavstroende, dogmatisk, att tro på en gång givna formuleringar som för alltid giltiga och tvingande. Alltså motsatsen till det förhållningssätt till GT som jag föreslår. Ska »fundamentalism« nu betyda att läsa själv innantill, utan hjälp av legitimerade uttolkare?

Det nya språkbruket verkar vara en projektion. Man är rädd att själv framstå som fundamentalist i sin vilja att slå vakt om en okränkbar och helig dimension hos dessa texter. (ur en debattartikel av Eva Moberg.Ordfront Magazine 02.)

5e Mosebok

Det räcker att ha läst några kapitel där. Herren lovar straff och belöning, och det är sannerligen inga skämtsamheter. Hela folk skall utplånas på hans befallning. Profeter måste straffas med döden, eftersom de leder tankarna bort från Herren.

Varför sträcker sig detta in i våra dagar? Frågan kan ställas, men inga svar blir självklara.

Jag tror att vi sällan – eller aldrig? gör klart för oss det komplicerade förhållandet mellan kristna och judiska traditioner. Utan GT inget NT. Utan GT ingen förställning om Messias. Traditionerna går dessutom så långt tillbaka i tiden, att det knappast är görligt att bara skaka av dem och gå vidare – sekulariserad och modern.

En sak är att läsa GT som en del av kristendomsundervisning i en svensk skola. En annan sak är att läsa den som judendomens heliga skrift. GT kan lära oss om judarnas historia, deras högtider, etiska och sociala arv. Den lär oss också om deras komplicerade förhållande till omvärlden.

Nya röster som i operor som Salome och Delila, nya skribenter, författare och tänkare hänvisar gärna kors och tvärs i de fullmatade texterna, antingen det handlar om tro eller världslighet. Predikamentet Lea – Rakel behandlas på världens scener och gestaltas i litteraturen. Kains ord i 1a Mosebok ”Skall jag taga vara på min broder?” citeras ännu. Inte minst av kristet troende.

Till detta kommer Wagner – eller krocken mellan det judiska och det germanska arvet. Vad hände? Eller inte? Oden/Wotan mot hebréernas gud. Mot Jehova. Freya mot Mirjam. Polyteism mot Monoteism. Du skall inga andra gudar hava -----. Homofobi. Polygami. Harem. Frågor och föreställningar som skapar nya diskussioner, osämjor, hat, förakt, påståenden.

Kristendomen kan vara konstig ur judiskt perspektiv. För ett antal år sedan läste jag en artikel av en journalist, som beskrev hur han, som jude, upplevde kristna högtider. Varför dyrka en jude på ett kors? (Juden Jesus och jag, Harry Amster SvD jan 2013)

Vårt totala etiska arv kommer ur dessa texter, antingen vi ogillar dem eller inte. Antingen vi vill visa dem från oss eller ta dem till oss.

Bibeln reser en märklig mental mur någonstans längs arabvärlden. Muren gungar. Vart tog de nordiska sagorna vägen? Vad hände i mötet mellan dessa världar? Vad hände när Israels barn närmade sig de germanska folken? Och vad hände längre österut på denna runda jord?

När jag läser GT blir det nästan självklart att se hur Ismael och Israel sträcker sig framåt till vår konfliktfyllda tid. På guds inrådan – enligt GT – bosätter sig Israels barn i ett område där Ismaels avkomma redan lever.

Eftersom jag knappt läst bibeln sedan barnsben blir detta ett slags uppenbarelse för mig.

Jag tror, dessutom, att inte alltför många av oss icke direkt berörda funderar särskilt mycket över detta. Dessutom tänker jag, att nya tiders skolundervisning skalat bort bibelns dogmatiska kraft. Alltså: förändring på g. Kritiskt tänkande skapar distans och förmåga till ifrågasättande. Kvinnor ropar till och skakar om i begreppen.

Visst är det annorlunda i dagens skola – tack och lov. Ändå,menar jag, kan vi inte bara stoppa undan dessa texter som tillhörande ett mörkt förflutet. Varning! Sätt inte denna text i händerna på ungdomen!

Det kan gå riktigt illa. Där finns stoff till de mest horribla vanföreställningar. Då menar jag inte enbart sådana föreställningar som den om att kunna gå på vatten eller göra vatten till vin. Det handlar om samhällsbyggen, värderingar, mannens rätt och kvinnans skyldighet, äganderätt, djurhållning, mord, mobbning, uteslutning av dem som inte anses passa in, främlingsfientlighet och maktens hierarkier.

Traditionerna går dessutom så långt tillbaka i tiden, att det knappast är görligt att bara skaka av dem och gå vidare – sekulariserad och modern. Dessutom finns en värld öster om Eden – den vi kallar Asien. Hur förhåller vi oss till en värld som visat sig vara långt annorlunda mot det vi en gång lärde oss?

Ingen känd urkund saknar skildringar av strid. Mahabharata – Indiens ”berättelser om det stora ljuset” (fri övers)– skildrar striderna på området kring det som i dag kallas Harayana – Kurukshewaslätten. Kusiner/bröder strider om makten, rentav uppmuntrade av Krishna, som menar att den goda sidan måste strida för att besegra den onda.

Inte heller går de norröna urkunderna – den poetiska Eddan och Snorres Edda – fria från strider, våld, kvinnorov, maktmissbruk och förtryck. Det komplicerade med Bibeln är att den fortfarande gäller som ett slags civilisationens Heliga Skrift. Dess framställning letar sig långt in i vår psykologi. Medan Eddan går fri som ett historiskt dokument, och Mahabharata anses inte angå oss, eftersom den exotiseras och anses tillhöra världen bortom den europeiska.

Jag kan ju förarga mig över denna allsmäktiga gudoms nyckfulla skämt, men än mer reflektera kring symboliken. Förvisso: det är en virrig berättelse. Just därför finns ju anledning att se upp. Ett barn, en växande människa, ser inte upp inför lärare och föräldrar. Och gör de det i alla fall, om de är tillräckligt klipska och genomskådande, riskerar de att få veta att de ingenting förstår.

Vi kan kalla detta vuxnas intellektuella svek mot barn, om det nu inte var för GT. Hur många år före vår tideräkning? Vi kan knappast lasta dagens föräldrar om de inte kan redogöra för meningen i det som skrivits i förhistorisk tid. Vi har inte fostrats till att förstå vilka vi är. Vi har fostrats till att veta vad vi skall tro. Det fanns en tid när hädelse var straffbart.

Tiden går. Generationer försvinner och nya kommer. Släkten följa släktens gång, som det står i psalmen. Värderingar förändras och förskjuts, ofta långsamt, ibland plötsligt. Friskolor har uppstått, diskuteras och värderas. Jag instämmer i kören: Inga friskolor!

Svenska folkskolan var långt ifrån att vara någon friskola. Hur diskuterar vi det som en gång var och vars prägling vi inte undkommit, men bär med oss?

Perspektiv kan ge befrielse.

 

 

 

 

Annakarin Svedberg

Klicka här för att söka efter böcker hos Bokus apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

Ur arkivet

view_module reorder

29. Erik

Nu regnade det igen. De flesta studenterna hade redan lämnat staden. Erik älskade Lund om sommaren, han älskade att promenera de långa kvällarna och ha gatorna ifred. Han tyckte om ...

Av: Erik | Lund har allt utom vatten | 06 juli, 2012

Att lyssna till sfärernas vidunderliga musik

Det har skrivits åtskilliga spaltmetrar om kontroversen kring användningen av Ligetis musik i Kubricks film 2001. Redogörelserna för de juridiska turerna är delvis motsägelsefulla. Klart är i alla fall att ...

Av: Svante Karlsson | Essäer om musik | 30 oktober, 2013

Tolstojs krig

Runt om i världen uppmärksammas att det är hundra år sedan en av den ryska litteraturens skäggiga patriarker, greven Lev Nikolajevitj Tolstoj, gav sig ut på sin sista dramatiska färd ...

Av: Axel Andersson | Essäer om litteratur & böcker | 11 november, 2010

Tankens ambivalens III

22/1 Bakom mig är mina ögon slutna Den stora generaliseringen har låtit mig vakna kl 04.42. Klockan nu 04.49 och jag är redo i soffan. Vänta… kaffe… måttet, tre skedar…! 04.56. Redo!   Varje ...

Av: Göran af Gröning | Agora - filosofiska essäer | 25 september, 2013

I love you in various languages

Afrikaans Ek is lief vir jou Albanian ...

Av: Anonymus Loic | Utopiska geografier | 14 februari, 2011

"Att måla är att våga"

I juni i år skulle Hélène de Beauvoir ha fyllt 100 år. Här i Sverige är hon i stort sett okänd.  Hennes drygt två år äldre syster, Simone de Beauvoir ...

Av: Marianne Fors | Konstens porträtt | 19 juni, 2010

Bild Hebriana Alainentalo

Jag gillar personer som kan allt och har svar på allt

Alltid säker, som om hon alltid var ofelbar och kunde allt om så gott som allt, ställde Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén, frågan om framtida krig i Mellanöstern till Paul ...

Av: Vladimir Oravsky | Gästkrönikör | 25 juli, 2016

Sentrale element i oldtidens filosofi: Fra Platon til Plotin

Det er svært mye som ikke er en reell opsjon for meg som filosof, som for eksempel at jeg ikke kan overta de gamle grekernes allmenne forestillingsverden. med dens mange ...

Av: Thor Olav Olsen | Agora - filosofiska essäer | 19 augusti, 2010

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.