Fica Libera foto Amanita Muscaria

På uppdrag i Buenos Aires

Värdinnan var rund, kanske till och med fet. Hon lät fettet under armarna skvalpa fritt och man kunde se svettfläckarna genom den tunna klänningen. Hon hade ett varmt leende, varmare ...

Av: Stefan Whilde | 01 juni, 2016
Stefan Whilde

Michael Economou

I Peder Winstrups huvud

En ny dikt av Michael Economou

Av: Michael Economou | 12 Maj, 2017
Utopiska geografier

Prins Eugen och den monumentala väggen

I denna korta essä, med det svenska monumentalmåleriet som fond, är förhållandet mellan väggmålning, rum och arkitektur det huvudsakliga. Förgrunden består av formalistiska aspekter som rör relationerna i Stockholms stadshus ...

Av: Allan Persson | 05 februari, 2013
Essäer om konst

Sell all you have, and give it to the kittens

Om katter, Current 93, och londonsk esoterism

To acquire the karma of a cat Någon gång under 80-talets andra hälft befann sig David Tibet på taket till sångerskan Rose McDowalls hus i Muswell Hill i London. McDowall ingick ...

Av: Johan Nilsson | 20 februari, 2012
Essäer om musik

Svenskt slaveri De svenska "gratisarbetarna" - en del av arbetslinjenaltReglerna är luddiga, direktiven oklara - men det finns ett politiskt okej. Det menar ett fackligt ombud och tillika lärare vid en låg- och mellanstadieskola söder om Stockholm. Lena, vi kallar henne det, talar om "ett nytt fenomen" på den svenska arbetsmarknaden, de så kallade "gratisarbetarna" som rekryteras av offentliga och privata arbetsgivare från Arbetsförmedlingens åtgärdsprogram.

- Det är en djungel. Allt sker i det tysta. När jag frågat chefen om vilka program dessa arbetare kommer hörs inga konkreta svar. Det ska inte frågas så mycket, det är mitt intryck, berättar Lena.
Detta arbetsmarknadsfenomen berör främst dem som står på tröskeln till att bli utförsäkrade och slussas in i program för att inte förlora försörjningsstöd från Försäkringskassan. Men också, visar det sig, människor som ifrågasätter systemet. Dessa personer får en anställning, resonerar regeringen. De utnyttjas hänsynslöst, anser de som bekantat sig med dessa nya anställningsformer.

 

- Det har helt klart skett en omprioritering inom de kommunala väggarna. Förut var verksamheten nummer ett, i dag är chefers och rektorers högsta prioritet ekonomin. Mentaliteten har blivit en helt annan, menar Lena.
Lena berättar om "gratisarbetare" som först blivit lovade fast anställning men senare inte fått det. Nyligen var en dryg tredjedel av de anställda på Lenas arbetsplats så kallade "gratisarbetare", anställda som tillåts gå i uppåt tre år utan kollektivavtal, semester, semesterersättning eller referenser. Gratisarbetare är annars vanligast förekommande i sociala företag och ideella organisationer. Hörn av arbetsmarknaden dit, enligt Kommunal, insynen är klart mindre. Stämningen bland Lenas kollegor är en blandning av ilska och förvåning. I internbrev till sina företrädare har de ifrågasatt vidden av gratisarbetarnas insats för lärosätets verksamhet, och i skarpa frågor ifrågasatt varför dessa personer inte fått fortsatt förtroende efter det att deras praktikant- och lärlingskontrakt fullgjorts.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

alt- I Sverige har något hänt. Det har tystnat. Kritik framförs inte från golvet och upp till chefskontoren med samma trygghet i ryggen som tidigare. I den här frågan föredrar till och med fackligt aktiva att citeras anonymt för att inte riskera sina kollektivavtalade arbeten, säger Lena.

Den moderatledda regeringens arbetslinje har blivit ideologi. Att inte "göra rätt" för sig, vara duktig, individuellt framgångsrik har skapat en kollektiv skamkänsla och ett samhälleligt okej att se ner på människor som av olika anledningar inte lönearbetar. I alla fall om du frågar Rosa, en kvinna i livets mittskede från Peru som kom till Sverige för 18 år sen.
Rosa, som vi kallar henne här, anlände till Gävle som utbildad lärare men började studera antropologi. Det var 90-tal och AMS erbjöd kurser och jobb och Rosa hoppade på en introduktionskurs. Men det fanns bara sommarvikariat och till slut flyttade hon till Stockholm. Här blev hon timanställd inom hemtjänsten för ett företag som sen köptes upp av Attendo Care. Då började problemen på allvar; ökad arbetsbelastning, försämrade villkor, hon stiftade bekantskap med samhällsrasismen. "Du måste kunna tala obehindrad svenska", sa chefen till Rosa, fastän många av hennes kollegor inte talade någon svenska alls.

- Jag ifrågasatte att det inte fanns någon tid till de gamla, men ingen ville lyssna. Anhöriga var misstänksamma mot oss invandrare.
När kommunala nedskärningar drabbade Rosa för några år sen uppmanade Arbetsförmedlingen, AF, henne att byta inriktning. Men inte bara det, hon skulle gå med på deltids- istället för heltidstjänst. I samma veva blev hon utan förklaring förhörd om sin politiska tillhörighet och bakgrund i Peru, fastän hon anlände hit som arbetskraftsinvandrare och inte som politisk flykting. Hon hade inte varit arbetslös under någon längre tid men sändes ändå till AF:s arbetslivsintroduktion.
- Där satt jag med personer som varit sjukskrivna i flera år, som haft stroke eller har cancer. Andra hade just anlänt till Sverige. I programmet blev alla tvångsskickade till en psykolog och tvungna att genomgå ett IQ-test. Det var helt otroligt, jag frågade vad de var ute efter men de sa bara att jag var olydig och att allt var för mitt eget bästa.

Men Rosa kände sig kränkt, hennes integritet och intelligens blev ifrågasatt. Hon, som aldrig tidigare under sina år i Sverige varit sjuk eller behövt uppsöka läkare, slussades ändå i maj 2010 in i Jobb och utvecklingsgarantin tredje fasen, fas tre, och fick heltidspraktik som skolstäderska.

Fas tre sparkade igång våren 2009, just som finanskrisen nådde sitt kanske mest kritiska skede. Arbetssökande som av olika skäl inte fått jobb slussas efter 450 dagar automatiskt in i fas tre. Deltagarna avlönas av Försäkringskassan med 65 procent av sin tidigare lön. Myndigheten betalar även arbetsköpare 225 kronor per person och dag. Totalt gör arbetsköparen en vinst på 5 000 kronor i månaden. Denna form av subventionerad anställningsform genererar emellertid inte i giltiga intyg eller betyg, arbetsgivaren är inte förpliktigade att erbjuda de anställda efter fas tre-programmet förlängd anställning. Arbetsgivaren, inte den arbetslöse, drar vinstlotten i fas tre, och kan fritt disponera en eller flera långtidsarbetslösa samtidigt. På Lenas skola, en tredjedel av de anställda.
Rosas arbetstider är från sex på morgonen till två på eftermiddagen. Ersättningen från Försäkringskassan ger henne en nettoinkomst på under 10 000 kronor. En nivå som hon efter ett långt yrkesliv i Peru och Sverige ifrågasatte, men handledarens enda kommentar var: "Du har ju så att du klarar dig."
Snabbt, fort och fel, Benita Westins, ombudsman på Kommunal, sammanfattning av alliansregeringens åtgärdsprogram, av typ fas tre.

- Det hela är väldigt illa skött politiskt. Det fanns ingen dialog med andra parter innan fas tre klubbades igenom, men hade vi fått komma in tidigare hade åtgärder för att bättre introducera personer i dessa program kunnat förverkligas, menar hon. Bristen på insyn har därför lett berörda, politiker och fack till vad som liknar en återvändsgränd; man har inte riktigt kontroll. Att dessa åtgärdsprogram skulle leda till sysselsättning har Benita väldigt svårt att tro:
- Jag har svårt att se att det skulle vara det minsta stimulerande. Men felet är främst politiskt, man kan inte tro att man från den ena dagen till den andra kan ställa om stora arbetsmarknadssystem. Det är naivt, anser Benita Westin.
Så vem vinner på dessa jobbprogram? Inte de berörda, varken ekonomiskt eller socialt, varken på kort eller lång sikt. De som gynnas av regeringens arbetsmarknadsprogram är istället de företag och kommunala instanser som nyttjar möjligheten att ta in, i praktiken, gratis arbetskraft. Är detta en del av alliansregeringens jobblinje? Ja, låter arbetsmarknadsminister Tobias Billströms pressansvarige, Eleonor Johansson, meddela:
- Vi är nöjda med hur Arbetsförmedlingen har kunnat ta hand om alla våra nya insatser som exempelvis fas tre. Funktionen som dessa projekt fyller är att få fler i arbete.

Socialminister Göran Hägglund sa inför valet, i SVT:s partiledarutfrågning, att Försäkringskassans och AF:s åtgärdsprogram har "gett många människor dess värde tillbaka". Många tycker emellertid annorlunda. Rosa känner sig förnedrad, Lena ser människor bryta ihop, andra talar om ett förlorat människovärde. Däribland Anette Höiland, som i en debattartikel för Nya Wermlandstidningen kallar regeringens fas tre för "det nya slavkontraktet".
Höiland skriver: "Den långtidsarbetslöse tvingas att skriva på ett slavkontrakt och acceptera löner som inte ens kommer i närheten av arbetstagarnas lägstalöner. Den långtidsarbetslöse hamnar mellan stolarna och är rättslös." Anette Höilands erfarenheter delas med många; hundratals jobbansökningar utan resultat, 450 passerade dagar i olika projekt, per automatik inslussad i fas tre.
"Den ultimata förnedringen är när slavkontraktet godkänns och skrivs under av den arbetslöses tillhörande fackförbund." Många berörda jämför fas tre med förpliktigat och politiskt sanktionerat tvångsarbete. Fas trearbetaren jobbar 40 timmar i veckan och går miste om "starta-eget-hjälp", jobbcoaching och möjligheten att delta i olika utbildningsprogram. Arbetsveckan (fyrtio timmar) omöjliggör därtill jobbsökning då man, enligt Anette Höiland, "utför en gratis heltidssysselsättning."

alt- Fas tre är rent slaveri. Jag kom till Sverige som en fri människa och här har jag blivit en slav. Politiker kallar de här projekten för utvecklande, det är ett skämt! Om jag inte följer Försäkringskassans och AF:s direktiv vet jag inte vad som kommer att hända. Jag söker jobb, men det finns aldrig något. Det är som om jag är svartlistad, som om jag straffas för att jag har ifrågasatt hela systemet.
För Rosa är framtiden i Sverige ett blankt papper. Stämningen omkring henne känns hotfull, handläggare har upprepade gånger understrukit att hon inte är samarbetsvillig. Rosa ifrågasätter för mycket och har blivit obekväm då hon agerat språkrör för andra som slussats igenom liknande processer. Tanken på att ge upp och resa hem finns, liksom den att ändra namn. Hon har ingen joker att spela ut. Här får hon ingen pension, den nuvarande arbetslinjen bryter ner henne, de trygghetssystem som gjort Sverige till social förebild i tredje världen ser hon inga spår av. Alliansregeringen, säger hon, har kastat Sverige tillbaka till medeltiden.
- Sverige sysslar numera med utpressning. Jag känner mig så oerhört kränkt. Så här illa behandlad har jag aldrig blivit i Peru. Och det är inte bara jag, tyvärr. Det finns många därute, och jag tycker synd om dem som kommer till Sverige och hamnar i klorna på samma system. Det är omänskligt.

Lena, den fackligt aktiva läraren, minns särskilt en händelse. Hon kom på sin chef utnyttja en av sina "gratisarbetare" som personlig passup. Under kontorstid fann hon chefen på sitt kontor i strumpor, "gratisarbetaren" masserande hennes fötter.
- "Han är så bra", sa hon till mig.

Klas Lundström. journalist och författare

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. http://rastareportern.tidningen-anti.se
En kortare version går att läsa i Arbetaren (15/9-10): http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20100915

Namn i reportaget är fingerade

 

Ur arkivet

view_module reorder

TILLTALET

Och vi kultiverade ett stelnat stoff. Och till sist systematiskt beskurna ligament. Och våta stöttepinnar på platsen. Och stavades ner i vidderna. Och spelplatsen. Och detta nya sortiment. Och det ...

Av: Daniel Westerlund | Utopiska geografier | 05 juli, 2009

Det omedvetna och Freud

Det är en morgon i Wien. Sigmund Freud går genom sin våning klädd i badrock och tofflor. I en plötslig ingivelse greppar han sin ena toffel och kastar den med ...

Av: Johan Lundin Kleberg | Essäer | 26 oktober, 2010

Mellanspråkligheter; sakralitet och galenskap hos Lars von Trier

  I denna natt törnar ilskan mot över att vara fångad i den andres frihet Natten som är den ställföreträdande dagen har ingjutit i mig ett ordlöst språk som ingen talar Ordlös andas jag ...

Av: Guido Zeccola | Essäer om film | 11 mars, 2012

Drömmen är tingets isolering

Spiegel: noch nie hat man wissend beschrieben, was ihr in euerem Wesen seid. (Rilke)

Av: Gilda Melodia | Gilda Melodia | 10 Maj, 2017

Från Friskatorpet: Ljuset är nu

Ljuset som är nu. Ljuset som tränger in i varje por, pupill, varje cell, sömn, membran, vrå, hål, mellan grässtrån, stammar, stjälkar, ned i tjärnar, gryt, gravar, in i grottor ...

Av: Emma Ehrlekrona | Gästkrönikör | 24 juni, 2010

Sguardi. Foto: Hebriana Alainentalo

Borgerlig filosofi

Før i tiden var filosofen både svært fryktet og den som ble mest forfulgt av alle som ble forfulgt. Hvorfor var det slik? En inngangsport til å forstå spørsmålet er ...

Av: Thor Olav Olsen | Agora - filosofiska essäer | 09 mars, 2015

Antonio Gramsci och idén om hegemoni

Få marxistiska tänkare är så kända som Antonio Gramsci. Få komplicerade teoretiska resonemang som hans idé om hegemonin är så flitigt använda i olika sammanhang. Den som gör sig besväret ...

Av: Anton Stigermark | Agora - filosofiska essäer | 20 februari, 2014

Barn

Ensamkommande barn vad gör vi med dom                                         ensamkommande barn   Vi skapar ett nytt ord och förvarar dom i överblivna rum Ensamkommande barn får egentligen inte finnas så vad gör vi med dom

Av: Ragnwei Axellie | Utopiska geografier | 30 november, 2009

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.