Lenz mannen som blev en romangestalt

Jakob Michael Reinhold Lenz. Jakob Michael Reinhold Lenz (1752-1792) var prästson och studerade själv teologi. Han var en känd personlighet och skrev flera verk i Sturm-und-Drang-andan. Under sin studietid ...

Av: Gustaf Redemo | 12 september, 2008
Essäer om litteratur & böcker

Om utforskningen av våre liv

Våre personlige prosjekt og forbindtligheter er rotfestet i fortellerkategorien. Å være menneske er å ha et liv å leve og et liv å føre; og veien inn til hva det er ...

Av: Thor Olav Olsen | 26 maj, 2009
Agora - filosofiska essäer

Matematikern som knäckte Enigma

I takt med att Alan Turings postuma berömmelse vuxit har det kommit en flod av böcker, pjäser och filmer om mannen som knäckte tyskarna Enigma-kod, nu senast The Imitation Game ...

Av: Ivo Holmqvist | 19 januari, 2015
Media, porträtt

De långa nätterna på de iskalla perrongerna

Om morgonen slickar Korridoren sina sår efter nattens omväxlande övningar och inväntar det återställande lugnet åter erbjudande en tingens estetik och ett nästan dammigt lugn med korridorgolvets blanka yta som ...

Av: Benny Holmberg | 10 juli, 2011
Kulturreportage

Peru, det farligaste landet i världenaltDen latinamerikanska kontinenten har i modern tid präglats av en allt tyngre skuldbörda och stor politisk instabilitet. Det gemensamma arvet från de två närbesläktade kolonialmakterna Spanien och Portugal och det faktum att militärt och ekonomiskt inflytande över latinamerika alltid har varit av strategiskt värde för den mäktiga grannen USA, har lett till en likartad utveckling i flera av kontinentens länder.

Peru befinner sig idag, efter en längre tid av ekonomisk kris och politiska oroligheter, i en situation som drastiskt förvärrats det senaste året. Landets historia är fylld av konflikter mellan arbetare och regering, speciellt när det gäller massprotester och strejker. Under militärregeringarna skickades polisen ofta för att avbryta strejker och arresterade rutinmässigt tusentals arbetare. Tiotusentals människor har fallit för regeringsstödda mord.De flesta offren har varit småbönder, men angrepp har också riktats mot fackligt aktiva inom industrin.

I hela Sydamerika råder det en känsla av att militären är utom räckhåll för folket. Militären bilder ett elitsamhälle inom ett större samhälle. Den är sluten för omvärlden, strikt reglementerad och långt mer stabil än politiska partier och regeringar. Latinamerikas militärer har en messiansk bild av sig själva. Det är de, inte valurnorna eller de nationella författningen, som utgör nationens styrka och resurser, och inte bara  i rollen som  försvarare mot utländska invasioner. I Latinamerika finns en preussisk uppfattning att reducering av de väpnade styrkorna betyder nationens fall och att krigsmakten är den grund som nationen vilar på.

altAmnesty International startade en världsomfattande kampanj för att förmå den peruanska regeringen att förhindra "försvinnanden", tortyr och mord på den försvarslösa civilbefolkningen.

Enligt Amnesty är Peru det land i världen där flest personer som gripits av polis och militär "försvinner". Officiella siffror visar att de senaste årens politiska våld krävt 30 000 människoliv.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

I militärens kamp mot regimkritiker och gerilla kan vem som helst bli utsatt för soldaternas terror. Halva befolkningen lever i områden där undantags-tillstånd råder och blir ofta utsatta för vedergällningaktioner som straff för gerillans attacker.

Perus obrutna tradition av förtryck mot de indianska massorna gjort Den lysande stigen till såväl "symptom" på och "orsak" till, som "förmånstagare" i förhållande till den förda politiken. Det har gett upphov  till ett fruktansvärt våld i det 30 år långa inbördeskriget som redan kostat 30 ooo människor livet och lett till en materiell förstörelse till ett värde av över 32 miljarder dollar.

Peru är ett av världens största producent av kokain. Narkotikahandeln har fört landets ekonomi till ruinens brant genom terror och sabotage, vilket i sin tur ytterligare lamslagit landets bräckliga, korrupta och splittrade statsapparat..

Girigheten och rasismen hos den härskande vita minoriteten och marginaliseringen av de stora massorna alltmer utblottade quechua-talande indianerna, ursprungsbefolkningen i Peru, har lett till eninfekterad bitterhet.

Inga ord kan beskriva de upprörande förhållanden de indianer tvingas leva under, som från sex års ålder arbetat praktiskt taget som slaver eller livegna på de stora rancherna. Sina byar har de drivits iväg från av conquistadorernas Landino-ättlingar. Rancher brukade säljas kompletta med indianarbetare, som om dessa var boskap.

altVid ett besök i Peru tog den inflytelserika dagstidningen Frankfurter Allgemeine Zeitungs korrespondent indianbostäderna för grishus. Man hör än idag hur indianer beskrivs som "lamadjur som går på två ben", och de rika brukade uppehålla sig vid deras "lättja" och tillskriva denna "underlägsna ras" skulden för nationens problem.

Å sin sida kommenterade de fattiga justitiedepartementets imponerande byggnad med orden: "tanto Palacio por tan poca justitia" ("så mycket palats för så lite rättvisa"). Fram till 1980 utestängdes de också från rätten att delta i allmänna val på grund av kravet på läs- och skrivkunnighet i spanska.

Det behövs ingen större inlevelseförmåga för att inse varför indianerna, när de ställdes inför så stora rättvisor och ett så totalt ointresse vad gäller viljan att ändra på saker och ting, inte såg något annat alternativ än revolution.

De peruanska regeringarna har alltför länge undervärderat gerillarörelsen och alltför sent svarade med ett brutalt militärt "pacificerings"- program, som bara ytterligare stött bort indianerna och drivit dem i armarna på gerillarörelsen . De har fått miljoner att fly från fattigdomen och terrorn i hemtrakterna i Anderna, som nu förvändlats till ett slagfält mellan gerillan och arnén. Istället har indianerna byggt sig enorma kåkstäder som saknar de mest elementära bekvämligheter i huvudstadens utkanter.

Gerillarörelsen tycks ha varit de enda i landet som kunnat ge de förtrampade indianerna något hopp eller tagit deras kultur på allvar genom att i sin ideologi ge utrymme för företeelser som gemensamt arbete, gemensam äganderätt till jorden och även mytologiska inslag från indianernas idealiserade Inka-förflutna -- i skärande kontrast till myndigheternas försummelse och förtryck. Myndigheterna har aldrig gjort något allvarligt försök att genomföra verkliga reformer för att avskaffa det elände och den förtvivlan som fått bönder i Anderna att vända sig till gerillarörelsen i hopp om att finna en lösning på sina problem.

altStödet för gerillan får näring av myndigheternas kortsynta handlande. I sin bok Shining Path: The World's Most Dangerous Revolutionaries beskriver Simon Strong, The Independents korrespondent i Lima, hur kvinnor systematiskt våldtogs och män fördes bort för att aldrig koma tillbaka igen. Strongs beskrivning av hur liberala präster - praktiskt taget de enda som är villiga att arbeta i krigszonerna och som modigt försöker inge hopp och visa på ett alternativ för bönderna - stämplas som terrorister av den peruanska regeringen, hotas och mördas. Också fackföreningsledare klagar över att de blir anklagade för att vara "omstörtande element" och förföljs och när de försöker förbättra arbetarnas villkor, fängslas på falska anklagelser eller mördas av dödsskvadroner som stöds av armén.

Bristen på pengarna förlamar (den redan dödsförskrämda) domarkåren och sakerhetspolisen och därmed undergräver moralen och uppmuntrar till korruptionen. De underbetalade armén och polisstyrkorna är ibland mer intresserade av att samarbeta med narkotikahandlarna än av att bekämpa gerillan. Den peruanska regeringen har misslyckats med att kunna erbjuda en majoritet av sina medborgare ett övertygande alternativ till gerilla-rörelsens läror. De mest beklagansvärda offren är de stackars bönderna, som hottas och mördas av rasistiska arméstyrkor,vilka i sitt scenario som alltför  mycket påminner om Vietnamkriget, fått en tendens att betrakta all indianer som samhällsfientliga element - ja till och med mindervärdiga varelser.

Oskyldiga bönder har massakrerats av arméstyrkor som därefter mördat överlevande vittnen för att utplåna alla bevis. I det mest väldokumenterade fallet, i Cayara i maj 1998, tvingades åklagaren, som funnit att armén massakrerat åtminstone 80 indianer och fått ytterligare 40 personer att "försvinna", att fly ur landet, medan den general som ansågs bära det övergripande ansvaret blev befordrad.

Utländska investerare, affärsmän, hjälparbetare och oljeletare har flytt det som helt nyligen beskrivits som "det farligaste landet i världen". Många latinamerikanska observatörer är förståeligt nog pessimistiska vad gäller möjligheten att besegra gerillarörelsen.  Hittills har regeringens strategi varit inkonsekvent och ineffektiv, medan gerillan stadigt växt till sig. Armén kommer  med alla säkerhet att intensifiera detta "smutsiga krig" och kräva än fler civila offer.

Det är inte så underligt att grannländerna är rädda att gerillarörelsen , precis som kolera och kokain, kommer att visa sig bli ytterligare en i raden av Perus beryktade exportvaror.

Abdel-Qader Yassine
Abdel-Qader Yassine är en palestinsk forskare och författare bosatt i Borås.

Ur arkivet

view_module reorder

Meditasjon over idéen om kultur

Mennesket selv er det rette studiet av menneske(Arnold Gehlen, 1904-1976). Naturvitenskapelige teorier om mennesker er adekvate for studier av innsekter(maur), men de er svært lite egnet til å kaste lys ...

Av: Thor Olav Olsen | Agora - filosofiska essäer | 13 april, 2011

Önskas: Fler driftiga tomtenissor

Det blir en konstig jul i Sverige. Glittret och shoppinghysterin får en ovanligt fadd smak när gatorna svämmar över av människor med sorgsna ögon, tandlösa munnar och utsträckta pappersmuggar. Och de ...

Av: Marja Beckman | Gästkrönikör | 24 december, 2014

Den uthamrade bilden Om Louise Bogan

Engelskans ”lyric” har betydligt snävare innebörd än det svenska ordet och motsvarar snarast vad vi kallar centrallyrik, men med starkare associationer till sång och sångbarhet. I den meningen framhålls numera ...

Av: Jimmie Svensson | Kulturreportage | 25 december, 2014

Let the stars call you

Let the stars call you where I am overwhelmed inside whispering the soul closer singing spirits flying in and out through me and you

Av: Hebriana Alainentalo | Utopiska geografier | 20 juli, 2009

Pentti Saarikoski

Saarikoski på Tjörn

Hos den sene Pentti Saarikoski finns den politiska besvikelsen, faran att före detta kommunister en dag ingår i samma bisarra kuriosakabinett som nazister; han som ändå en tid i Island ...

Av: Gunnar Lundin | Litteraturens porträtt | 17 juni, 2017

Brev från Österäng

   Fan ska vara journalistlärare! har jag tänkt efter den senaste veckans massmediala tankediktatur: Hända! Nu! Drama! Känna! Vi! – den formel som får tid och tanke att upphöra. ”den ...

Av: Bengt Nerman | Gästkrönikör | 04 augusti, 2011

Hyperbol

General Erich Ludendorff skådar ut över traktens åkrar och skogar och städer: − Nu sänker sig natten över Europa. − Godnatt, lilla gumman! säger mamma. − Godnatt, mamma! Lolita kryper ner i ...

Av: Martin Tistedt | Utopiska geografier | 03 mars, 2008

Andlighet och psykisk hälsa

Författaren Kerstin Stina Carlsson (1934-2003) berättar i sin självbiografi Transcendens eller psykos? om en sökares öde och beskriver hur hon genom svåra andliga kriser slutligen når fram till hälsa och ...

Av: Lena Månsson | Essäer om religionen | 23 mars, 2009

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.