Självporträtt . Olja 1933

Bilden bortom tingen. Kasimir Malevitj och konstens vägval

”Det tycks mig som om Rafaels, Rubens, Rembrandts med fleras måleri för kritiken och för samhället inte har blivit något annat än en konkretion av otaliga ’ting’, som gör det ...

Av: Thomas Notini | 30 november, 2017
Konstens porträtt

ABBA de museala. En perverterad musik?

Thank you for the music. ABBA-musiken. Är det musik? Är det inte bara enkel sörja? Är det verkligen tonhöjd och tondjup? Är ABBA The music story, inte bara en vulgär ...

Av: Benny Holmberg | 27 juni, 2013
Kulturreportage

Hundens genius

"Jag fick order att inställa mig hos en kapten som sade att han inte ville ha en kvinnlig chaufför. Han tyckte inte om atmosfären, han ville inte ha en kvinnlig ...

Av: Lisa Gålmark | 08 juni, 2014
Essäer

Svenska PEN kräver ett slut på den tysta diplomatin

Fredagen den 23 september var det på dagen tio år sedan Dawit Isaak och en rad andra eritreanska journalister fängslades i ett tillslag mot den oberoende journalistiken i landet. Tio ...

Av: Håkan Lindgren | 29 september, 2011
Kulturreportage

Peru, det farligaste landet i världenaltDen latinamerikanska kontinenten har i modern tid präglats av en allt tyngre skuldbörda och stor politisk instabilitet. Det gemensamma arvet från de två närbesläktade kolonialmakterna Spanien och Portugal och det faktum att militärt och ekonomiskt inflytande över latinamerika alltid har varit av strategiskt värde för den mäktiga grannen USA, har lett till en likartad utveckling i flera av kontinentens länder.

Peru befinner sig idag, efter en längre tid av ekonomisk kris och politiska oroligheter, i en situation som drastiskt förvärrats det senaste året. Landets historia är fylld av konflikter mellan arbetare och regering, speciellt när det gäller massprotester och strejker. Under militärregeringarna skickades polisen ofta för att avbryta strejker och arresterade rutinmässigt tusentals arbetare. Tiotusentals människor har fallit för regeringsstödda mord.De flesta offren har varit småbönder, men angrepp har också riktats mot fackligt aktiva inom industrin.

I hela Sydamerika råder det en känsla av att militären är utom räckhåll för folket. Militären bilder ett elitsamhälle inom ett större samhälle. Den är sluten för omvärlden, strikt reglementerad och långt mer stabil än politiska partier och regeringar. Latinamerikas militärer har en messiansk bild av sig själva. Det är de, inte valurnorna eller de nationella författningen, som utgör nationens styrka och resurser, och inte bara  i rollen som  försvarare mot utländska invasioner. I Latinamerika finns en preussisk uppfattning att reducering av de väpnade styrkorna betyder nationens fall och att krigsmakten är den grund som nationen vilar på.

altAmnesty International startade en världsomfattande kampanj för att förmå den peruanska regeringen att förhindra "försvinnanden", tortyr och mord på den försvarslösa civilbefolkningen.

Enligt Amnesty är Peru det land i världen där flest personer som gripits av polis och militär "försvinner". Officiella siffror visar att de senaste årens politiska våld krävt 30 000 människoliv.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

I militärens kamp mot regimkritiker och gerilla kan vem som helst bli utsatt för soldaternas terror. Halva befolkningen lever i områden där undantags-tillstånd råder och blir ofta utsatta för vedergällningaktioner som straff för gerillans attacker.

Perus obrutna tradition av förtryck mot de indianska massorna gjort Den lysande stigen till såväl "symptom" på och "orsak" till, som "förmånstagare" i förhållande till den förda politiken. Det har gett upphov  till ett fruktansvärt våld i det 30 år långa inbördeskriget som redan kostat 30 ooo människor livet och lett till en materiell förstörelse till ett värde av över 32 miljarder dollar.

Peru är ett av världens största producent av kokain. Narkotikahandeln har fört landets ekonomi till ruinens brant genom terror och sabotage, vilket i sin tur ytterligare lamslagit landets bräckliga, korrupta och splittrade statsapparat..

Girigheten och rasismen hos den härskande vita minoriteten och marginaliseringen av de stora massorna alltmer utblottade quechua-talande indianerna, ursprungsbefolkningen i Peru, har lett till eninfekterad bitterhet.

Inga ord kan beskriva de upprörande förhållanden de indianer tvingas leva under, som från sex års ålder arbetat praktiskt taget som slaver eller livegna på de stora rancherna. Sina byar har de drivits iväg från av conquistadorernas Landino-ättlingar. Rancher brukade säljas kompletta med indianarbetare, som om dessa var boskap.

altVid ett besök i Peru tog den inflytelserika dagstidningen Frankfurter Allgemeine Zeitungs korrespondent indianbostäderna för grishus. Man hör än idag hur indianer beskrivs som "lamadjur som går på två ben", och de rika brukade uppehålla sig vid deras "lättja" och tillskriva denna "underlägsna ras" skulden för nationens problem.

Å sin sida kommenterade de fattiga justitiedepartementets imponerande byggnad med orden: "tanto Palacio por tan poca justitia" ("så mycket palats för så lite rättvisa"). Fram till 1980 utestängdes de också från rätten att delta i allmänna val på grund av kravet på läs- och skrivkunnighet i spanska.

Det behövs ingen större inlevelseförmåga för att inse varför indianerna, när de ställdes inför så stora rättvisor och ett så totalt ointresse vad gäller viljan att ändra på saker och ting, inte såg något annat alternativ än revolution.

De peruanska regeringarna har alltför länge undervärderat gerillarörelsen och alltför sent svarade med ett brutalt militärt "pacificerings"- program, som bara ytterligare stött bort indianerna och drivit dem i armarna på gerillarörelsen . De har fått miljoner att fly från fattigdomen och terrorn i hemtrakterna i Anderna, som nu förvändlats till ett slagfält mellan gerillan och arnén. Istället har indianerna byggt sig enorma kåkstäder som saknar de mest elementära bekvämligheter i huvudstadens utkanter.

Gerillarörelsen tycks ha varit de enda i landet som kunnat ge de förtrampade indianerna något hopp eller tagit deras kultur på allvar genom att i sin ideologi ge utrymme för företeelser som gemensamt arbete, gemensam äganderätt till jorden och även mytologiska inslag från indianernas idealiserade Inka-förflutna -- i skärande kontrast till myndigheternas försummelse och förtryck. Myndigheterna har aldrig gjort något allvarligt försök att genomföra verkliga reformer för att avskaffa det elände och den förtvivlan som fått bönder i Anderna att vända sig till gerillarörelsen i hopp om att finna en lösning på sina problem.

altStödet för gerillan får näring av myndigheternas kortsynta handlande. I sin bok Shining Path: The World's Most Dangerous Revolutionaries beskriver Simon Strong, The Independents korrespondent i Lima, hur kvinnor systematiskt våldtogs och män fördes bort för att aldrig koma tillbaka igen. Strongs beskrivning av hur liberala präster - praktiskt taget de enda som är villiga att arbeta i krigszonerna och som modigt försöker inge hopp och visa på ett alternativ för bönderna - stämplas som terrorister av den peruanska regeringen, hotas och mördas. Också fackföreningsledare klagar över att de blir anklagade för att vara "omstörtande element" och förföljs och när de försöker förbättra arbetarnas villkor, fängslas på falska anklagelser eller mördas av dödsskvadroner som stöds av armén.

Bristen på pengarna förlamar (den redan dödsförskrämda) domarkåren och sakerhetspolisen och därmed undergräver moralen och uppmuntrar till korruptionen. De underbetalade armén och polisstyrkorna är ibland mer intresserade av att samarbeta med narkotikahandlarna än av att bekämpa gerillan. Den peruanska regeringen har misslyckats med att kunna erbjuda en majoritet av sina medborgare ett övertygande alternativ till gerilla-rörelsens läror. De mest beklagansvärda offren är de stackars bönderna, som hottas och mördas av rasistiska arméstyrkor,vilka i sitt scenario som alltför  mycket påminner om Vietnamkriget, fått en tendens att betrakta all indianer som samhällsfientliga element - ja till och med mindervärdiga varelser.

Oskyldiga bönder har massakrerats av arméstyrkor som därefter mördat överlevande vittnen för att utplåna alla bevis. I det mest väldokumenterade fallet, i Cayara i maj 1998, tvingades åklagaren, som funnit att armén massakrerat åtminstone 80 indianer och fått ytterligare 40 personer att "försvinna", att fly ur landet, medan den general som ansågs bära det övergripande ansvaret blev befordrad.

Utländska investerare, affärsmän, hjälparbetare och oljeletare har flytt det som helt nyligen beskrivits som "det farligaste landet i världen". Många latinamerikanska observatörer är förståeligt nog pessimistiska vad gäller möjligheten att besegra gerillarörelsen.  Hittills har regeringens strategi varit inkonsekvent och ineffektiv, medan gerillan stadigt växt till sig. Armén kommer  med alla säkerhet att intensifiera detta "smutsiga krig" och kräva än fler civila offer.

Det är inte så underligt att grannländerna är rädda att gerillarörelsen , precis som kolera och kokain, kommer att visa sig bli ytterligare en i raden av Perus beryktade exportvaror.

Abdel-Qader Yassine
Abdel-Qader Yassine är en palestinsk forskare och författare bosatt i Borås.

Ur arkivet

view_module reorder

Ragnwei Axellie – Alla vita vingar blev svarta

Ragnwei Axellie, författare – debuterade 1979 med diktsamlingen ”Pappa älskade pappa”. ”Vuxenlös”, ”Närleken”, ”Livs-gammal”, ”Lägesrapport” och ”Vem bryr sig?” är andra uppmärksammade titlar ur hennes produktion. Återkommande teman i hennes ...

Av: Ragnwei Axellie | Utopiska geografier | 02 april, 2012

Vincent Lambert

Har svenska jurister nagot att lära av den franska tillämpningen av eutanasilagen?

Många fransmän håller andan när de hör Vincent Lambert omnämnas.. För åtta år sedan hamnade han i koma efter en trafikolycka. För tre år sedan inleddes kampen om hans fortsatta ...

Av: Eva-Karin Josefson | Gästkrönikör | 17 december, 2015

Spåren av svensk kolonialism

Nationsbyggandet i norden inleddes under medeltiden. Området för aktörerna omfattade nuvarande Danmark, södra Finland, Sverige-Norge, Hälsingland, Jämtland och Trondheimsområdet. I de stora områdena norrut fanns samerna från Härjedalen i söder ...

Av: Rolf Sjölin | Kulturreportage | 10 augusti, 2010

Världsontologin – en analysmodell för kulturförståelse

Vad som konstituerar och definierar en civilisations kultur och kulturliv, liksom frågan om det finns något som kan kallas nationell kultur, är föremål för ständig debatt. Inte sällan hör man ...

Av: Leif V Erixell | Agora - filosofiska essäer | 14 mars, 2013

Killers from Space (1954)

Lavalantula och jättespindlarnas återkomst

Jättestora spindlar var en skrämmande ingrediens i 1950-talets skräckfilmer. I Tarantula (1955) experimenterar man med radioaktiva isotoper som ska skapa jättedjur som ska lösa livsmedelsförsörjningen i framtiden. Försöken visar sig ...

Av: Mathias Jansson | Essäer om film | 10 april, 2016

Stillbild ur filmen Sunspring skriven av en AI

Artificiell intelligens skapar framtidens kultur

Artificiell intelligens (AI) beskrivs ofta i Science Fiction i dystopiska ordalag. Det är en HAL i Kubricks 2001 A Space Odysseus, ett ondskefullt Skynet i Terminator-filmerna eller en Matrix som ...

Av: Mathias Jansson | Essäer om konst | 02 juli, 2016

Jan Stenis

Jan Stenis. Kejsarvalsens kärlek

Kejsarvalsens kärlek kan ses som en mental ädlings uppgörelse med ett obehagligt degenererat samhälle som, ekonomiskt sett, inte tillräckligt belönar studiebegåvning eller talang för finkulturella yttringar som poesi. Diktsamlingen utgör även ...

Av: Jan Stenis | Utopiska geografier | 09 februari, 2017

Bjuden till hyresgästen

Tänk. Kul. Jag är bjuden på, men jag vet inte om det är kaffe, träff, eller inspektion. Hyresgästen i mitt gamla kontorsutrymme från fornstora dagar i Borgå, är ett farligt ...

Av: Stefan Hammarén | Stefan Hammarén | 04 oktober, 2012

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.