Den mänskiliga galenskapen har inga gränser

Nåväl undflyr mitt öde ett slag, ett det tillfälliga ödet, samt därav trippar till köksregiona, äter inte ihjäl mig på varken krydda salt eller sötningsmedel i Pepsi eller ens socker ...

Av: Stefan Hammarén | 28 december, 2011
Stefan Hammarén

Telegramstil från James Ellroy till snabba cash. (Under en samtida betraktelse)

Förstår om en del av det jag skriver kan ses som osammanhängande och uppdelat i för många brottstycken men det är oftast en mycket medveten metod. Jag vill skriva om/som ...

Av: Göran af Gröning | 20 januari, 2014
Essäer om litteratur & böcker

Knausgård igen

Vad är det egentligen som är nytt med denne Knausgård? Många jämförelser har gjorts med andra självbiografer eller romanskrivare som bygger på minnesmaterial: det har varit allt från Rousseau, Proust ...

Av: Enel Melberg | 25 september, 2013
Litteraturens porträtt

Friedrich Nietzsche killed Jim Morrison

Ett nytt band spelar på nattklubben Whiskey a Go Go. Året är 1966 i Kalifornien. Tiden präglas av flower power. Peace, love and understanding. Men bandet som spelar levererar något ...

Av: Johan Sidén | 20 augusti, 2014
Musikens porträtt

Bebådelse av Hebriana Alainentalo

Om allt det vi ännu inte kan språka och seFörlaget Celanders har nyligen gett ut en ny bok av poeten och författaren Bo Gustavsson. "Det nya nuet" är den andra delen i en trilogi, den första heter "Det stora okända" och den tredje, som är under arbete, "Den långa dagen". 

Bo Gustavssons ”Det nya nuet”


Fons Amoris av Hebriana Alainentalo

Fons Amoris av Hebriana Alainentalo

Den viskande ängeln hos Rilke berättar att vår yttersta strävan i livet är att spränga jaget och att upplösas i den slutgiltiga helhet.
Bebådelse av Hebriana Alainentalo

Bebådelse av Hebriana Alainentalo

Att skriva om Bo Gustavsson är svårt. Han skriver inte bara med hjälp av ett suveränt vackert språk, utan han också talar om ett språk (eller flera) som inte bara tillhör litteraturen eller filosofin. I Bo Gustavssons poesi är nuet inte en aktualitet, utan en evighet.

Det finns ord, idéer och begrepp som bara kan förmedlas till en person (en vän, en älskare, en invigd), andra som kan förmedlas till alla, men det finns också "verkligheter" som vi inte kan förmedla med ord. Då kan mystiken och dikten (men också musiken) bli det språk som tydliggör mysteriet. Eftersom är dikten en kanske mest metafysiska bland konstar­terna är det svårt att inte anknyta den till mystiken som, på något sätt, är en extension av diktandet själv, en serie av artikulerade själsrörelser som orden framkallar.

Bo Gustavssons bok är inte bara en samling essäer om till exempel Katarina Frostenson, Tomas Tranströmer, Gertrude Stein, Rilke, Hölderlin, Aguéli, Heidegger, Leopardi, Artaud och många flera, Det nya nuet är en erfarenhet, en transit, ett sätt att gå tvärsigenom de ord som andra har skrivit men som Gustavsson skriver på nytt för att kunna återge till dem med en ny kraft och ett annorlunda ljus.

Mystiken som en inre erfarenhet

Människan söker sällskap. Hon vill inte vara ensam. Men när sällskapet väl infinner sig blir hon rädd. Hon blir det när hon inser (eller misstänker) att hennes ensamhet är någonting annat, eller att den är hotad. Den riktiga sociala verkligheten, den ideala, finns inte. Allting är en konflikt mellan ensamheter. Ensamheter som ibland möts men bara för att kunna livnära sig, fortplanta sig, för att sedan skiljas på nytt. Hos mystikern är det däremot en annan sak.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Det nya nuet handlar om mystiken. Men mystiken blir här inte någonting abstrakt, utan tecken av en inre erfarenhet som orden bara kan palpera (metafysik i ordets snäva bemärkelse var enligt Aristoteles någonting som hade med ”naturen” att göra).
Att det nu handlar om den sakrifierade (uppoffrad) kroppen hos Antonin Artaud, eller om de romanska valven hos Tomas Tranströmer, ”till skillnad från den gotiska arkitekturens högt svävande spetsbågar, utvecklar rummets horisontella linjer och djup och strävar mot ett horisontellt oändlighetsperspektiv”, förvandlar ordet till en Gudsgåva.

Klangen och köttet

Språket avbildar inte, det är ett spel med skiftande betydelser som variera efter konventioner och spelregler, en social aktivitet med flytande gränser och suddiga konturer. De köttsliga vill ha en Gud som kan beröras, åtminstone med förnuftet, och de får betalt i reda pengar, Gud förblir orörbar. Det är den Gud som är ”absconditus”, fördold, den Gud som får de andliga att vibrera likt lutor som aldrig blivit övergivna av sin klang.

ala.jpg - 40.78 kb

För att kunna nå  själen måste kroppen fresta köttet.  Bild:  Hebriana Alainentalo

 

Vad är då denna klang och detta omöjliga ord som inte går att yttras?

Vad är detta begär som ibland katapulterar mystikern bortom det brukliga sättet att uppleva verkligheten? Gustavsson förnimmer det inte som någon­ting andligt och inte heller som någonting köttsligt. Hans strävan efter en sägbarhet hos det som just beskrivits är det centrala. Det är tack vare den här kraften som han lever, som han lever och dör.

Den kristna teologin gör, via Dante, av denna kraft ett begrepp ”trahit amantem extra se…” – ”drar den älskade utanför sig själv” – för Guds nåd. På klassiskt latin har ordet en djupare betydelse: Gratia betyder samtidigt behag, älsklighet, skönhet, grace; tacksamhet; gunst, ynnest. Tydligen kommer betydelsen ”nåd” något sena­re.

Den viskande ängeln hos Rilke berättar att vår yttersta strävan i livet är att spränga jaget och att upplösas i den slutgiltiga helhet som vi såsom ofullständiga varelser upplever att vi förlorat och om vilken vi har den okuvliga känslan av att den utgör Varats själva väsen. Varat är väsentligen Alltet, som i sig innesluter det särskilda, häftar vid skenet att saken själv (människan, djuret, växten, mineralen o.s.v.) rentav i sitt fullkomnade väsen, är Alltet.

Hos Gustavsson skapar en viss aspekt i Martin Heideggers tolkning av Hölderlins dikter och av myten Antigone, en värld av ångest och förtvivlan. Att Heideggers inte låter bli att avfärda Rilkes syn på det öppna i den åttonde elegin, utan också feltolkar det grekiska språket i Antigone. Hon som är hemlösheten och därför också Närvaron, alltså Varat. ”Tragedin Antigone handlar om att ta på sig hemlöshetens lidande för att finna härden/hemmet”. Detta precis som i Hölderlins Hemkomst. Hölderlins ”kallelse är hemkomsten till närheten, till ursprunget, det vill säga Varat, samtidigt som han bevarar närhetens mysterium” (Gustavsson).

Gertrud Stein och sökandet efter ett nu

Om Gud är död, mördad, har mördaren/människan vigt sitt eget liv åt förintelsen. Det är därför som hoppet på en sanning eller en frälsning kan rädda människan och hennes gärning undan döden. Allt skapat är givet åt förintelsen, åt lidande och åt en strävan utan mening och mål. I sin övergivenhet måste människan nu själv bli allt, det gudomliga såväl som det sataniska. Filosofin om livet kan bara ha sin början och sitt mål i avståendet från allt det som ”världen” har lärt oss.

Precis som hos Tranströmer är författandet hos Gertrud Stein, utifrån det Det nya nuet, ett sätt att skriva fram en annan verklighet (eller värld) än den givna, detta samtidigt som denna motvärld innehåller ett element av kritik och ifrågasättande.
Stein söker i sina texter efter ett nu som förblir löpande och kontinuerlig, och det är detta skrivande genom vilket hon börjar om i det som ständigt pågår, som är hennes storhet.

Att tänka är på grekiska ”noein”. Men noein är inte bara ett privilegium för människan, även djuret finner med nosen, detta också är noein. Att tänka betyder på grekiska att finna. Noein är besläktat med förnimmelse. Noein är inte en prioritet för Varat utan Varat självt. På så sättet är skrivandet hos Gertrud Stein men framförallt hos Bo Gustavsson ett ananké (nödvändighet) som gör att Varat är här och inte någon annan stans. Varat har ingen annan möjlighet än att förbli Vara.


Det nya nuet

Det nya nuet är skapat i sju delar, jag skriver skapad och inte delad därför att jag ser i boken en enhet som verkar förneka tillblivelsen eller ser den som någonting illusoriskt. Denna tanke behöver inte väcka ängslan hos oss, tvärtom. Varat är den oändliga evigheten av möjligheter.

Jorden i sin isolering fortsätter att tro, sedan Platon, på tillblivelsen, det vill säga att människor och ting blir annat än sig själva. Viljan till makt och viljan till frälsning ser oss som ett segment mellan två inten. Ur detta perspektiv betyder döden att bli någonting annat, det vill säga det omöjliga. Kristendomen försöker tolka döden som ett sätt att bli annat än sig själv, genom att mörda Gud (Adam), eller genom en allians med honom (Jesus). Kristendomen försöker vinna över döden med hjälp av döden.

Erakleitos säger: ”Det som väntar på människorna när de är döda det är det som de inte förväntar sig och inte kan tänka sig.” Detta betyder något som är oändligt mycket mer än det som den moderna människan önskar och drömmer om. Någonting större än den monoteistiska tron kan ana. Någonting mer än vad varje tanke om odödlighet, om uppståndelse och reinkarnation kan föreställa sig.

Det som väntar på oss är större än alla dessa illusioner, större än det som religioner och filosofier lovar oss.
Det som väntar på oss är mycket mer än det mest omättliga begäret kan önska.
Det som väntar på oss är det som vi redan i evighet är, men som vi ännu inte kan språka och se.

Källa: Bo Gustavsson, Det nya nuet (Celanders förlag)

Guido Zeccola

Klicka här för att söka efter böcker hos Bokus apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

Klicka här för att söka efter artiklar hos CDON.com apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

Ur arkivet

view_module reorder
Jenny Berggren Keljevic

Nu vill du dricka kaffe , säger du.

En brun handväska, två röda gummistövlar, tre täckjackor i samma färg. Någon som köper korv på sibylla, en tant tänder en cigarett. Ett par grälar om parkeringen, deras lilla pojke ...

Av: Jenny Berggren Keljevic | Gästkrönikör | 06 april, 2015

Själens alkemi – H D:s Trilogy

Hilda Doolittle som bland annat tillsammans med Ezra Pound grundade diktargruppen Imagisterna, är en av USA:s mest ”underliga” poeter. Bo Gustavsson porträtterar hennes diktande i den sista av två artiklar. Då ...

Av: Bo Gustavsson | Essäer om litteratur & böcker | 29 oktober, 2011

Lina Sandell – barnatrons poet

Skön är naturen, stor dess Herre är, Som lif och näring åt hvar ört beskär.Från eken, som sin krona stolt upphöjerOch med sin skugga trötta vandraren förnöjer,Till minsta blomma, som i ...

Av: Thomas Notini | Övriga porträtt | 04 april, 2013

Klädda i löpartights

Nuförtiden syns de överallt. De skuttar, trippar och hasar sig förbi. På morgonen då du är på väg till jobbet möter de dig längs trottoaren. Under lunchen syns de som ...

Av: Fredrik Rubin | Gästkrönikör | 04 juli, 2010

Supermarket: En upplevelsestad i världsklass?

Visionen om en världsberömd upplevelsestad förverkligas en aning när Stockholm för första gången arrangerar Stockholm Art Week. Två huvudinslag under Stockholm Art Week är de två konstmässorna Market på Konstakademin ...

Av: Henrik Örnlind | Essäer om konst | 04 mars, 2013

Edgar Allan Poe som kosmologisk profet

Illustration: Ida Thunström Edgar Allan Poe som kosmologisk profet Edgar Allan Poe var en påläst amatör och en självständig och kreativ människa – vilket bland annat öppnar upp för hans teorier ...

Av: Rickard Berghorn | Essäer om litteratur & böcker | 30 oktober, 2007

Frågor sprungna ur en nedsvärtning

En nedsvärtning, ett brus: Hon dansar. Eller dör hon? Kropp, vetenskap, rum. Efter föreställningen träder hon med en i krassa ordalag vanlig människas steg fram till en av Atalantes personal ...

Av: Frida Sandström | Reportage om scenkonst | 22 mars, 2013

Netta Skog, foto Black Halo Photography CC

2016 års Legitimerade Legend

Den årliga utmärkelsen som LEGITIMERAD LEGEND utdelades 26/11 2016 till musikern och poeten Kjell Höglund i samband med en konsert med Mikael Ramel och Wille Crafoord å Bankiren / Västerås. Mikael ...

Av: Thomas Wihlman | Essäer om musik | 07 december, 2016

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.