Litteratur: Red. Isak Hall och Lili von Wallenstein,Sweden in the time. En kungabok - Tidningen Kulturen

Litteraturkritik
Verktyg
Typografi
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Det ekivoka sänggåendet mellan Konungahuset och Folket

altRed. Isak Hall och Lili von Wallenstein
Sweden in the time. En kungabok
Bokbål förlag

Mängden av hyllningar kring kungahuset i allmänhet och distinkta propåer om vår kronprinsessa Victoria och hennes tillkommande prins Daniels giftermål i synnerhet har flödat i strida strömmar under en hektisk tid. När man närapå dagligen har drunknat i floder av hyllningar kring bröllopet trodde man nu att allt var sagt och hade lagts till rätta under sitt slutgiltiga rojalistiska damm. Då dyker denna blådblodigt fullödiga och väl insatta och kunniga skildring av Kungahusets alla vinklar och vrår upp och presenterar sig som en rikligt försedd skröna i monarkistisk yra i både text och bild. Här finner man lödiga tal om Kungamaktens tunga historiska hävd och vitalitet och initierade reportage och intima vittnesmål om privata excesser i diverse ämnen och sakfrågor kring Kungahuset och dess medlemmar. Här kan man skåda unika konstnärliga gestaltningar i både bild och text gjorda just för denna samling i en överskådlig exponering av den yra som försatt en hel nation i ett skarpt läge.

Sweden in the time liknar inte något vi tidigare skådat i genren. Kungaskrönor når här inom hemmahosreportagets skenbart anlagda genre absoluta höjdpunkter med de mest flödiga och intimt hudnära reportage.

 

Här finns värmande och känsliga vittnesmål från personer vars vänskapsband knutits tidigt och intimt med konungen vid dennes unga år, men också initierade skildringar från interiörer och scenarios i de mest intima sammanhang i hovets nutida hanteringen gjorda med öm och smeksam hand där nödvändig hänsyn är tagen till integritet i väl balanserad och noggrant avvägd ton mot det tänkta allmänintresset.

Här finns nästan ekivoka antagande kring konungens och andra kungligheters nutida kärleksakter som vi i läsande stund aldrig vet om de äger sanningens genuina halt eller istället är lättfotade vandringssägner ägnade att undergräva konungarikes djupa fäste i folksjälen. Men vi kan säkerligen lita på att de är utvalda med god och varsam hand av redaktörerna von Wallenstein och Hall med Kungahuset väl och ve konstant hållet i minnet. Och här finns bilder av hög konstnärlig halt där en estetisk spets är riktad in mot kungahusets hjärta. I all välvilja förstås.

Redaktionsparet Isak Hall och Lili von Wallenstein har satt en ära i att vinna hög kvalité vid insamlandet av de bidrag som finns inom Sweden in the times pärmar. Det är texter och bilder, konst och gestaltning av allt som kan tänkas äga intresse hos Kungahuset och monarkismen. Läsaren kommer inte att bli besviken. Här erkänns inga dilettantiska propåer och vulgära utgjutelser till förfång för kungligheterna utan enkom furstligt och i konstnärligt hänseende högstående material har kunnat göra sig besvär och ta plats.

altMen Sweden in the time talar också med en annan röst. En röst som inte bär kungslig guldbård och är garnerad med krås och flås utan dundrar ur djupare led. Sweden in the time är nämligen ett talrör för en modern folksaga- den om vårt Kungahus sänggående med Folket- direkt hämtad ur folkdjupet. Den är ett rop på folkets egen grova dialekt direkt lodat ur monarkins djupaste mörker, från de träckdoftande hovstallarna, kungavagshjulsreparationsverkstäderna och dess mannar, dolda kunga-hang-a-rounds, rojalistiska prostituerade, kronprincesstalkers och andra blåblodigt anfrätta och servila rättshaverister uppletade i dekadensens djupaste fästen nedsmetade av monarkistisk yra, men också från stolta soldathem där militära och rojalistiska strömningar alltid haft cementerade förborgningar och aldrig sökt sitt varken i helg eller i socken och alltid beklätt sig med ett visst kulturellt töcken, förlagda i dunkla gömmor utmed våra ständigt hotade kuster i militärbefästningar i de ödsligaste utmarker och som natt och dag i ur och skur tålmodigt och utan veklagan bevakar vårt konungarikes gränser och i detta värv varit förnedrande glömda av ett otacksamt samhälle.

I frågor om konungens påstådda älskarinnor (eller älskare), eller intima och personliga och hudnära övningar i övrigt eller kring personligt nära vänner till Drottning Silvia eller prins Daniel och kronprinsessan Victoria hoppas man innerligt att de ansvariga redaktörerna Isak Hall och Lili von Wallenstein verkligen har kontrollerat halten av alla dessa utsagor då de oftast tycks så initierade och intima att man vid läsning definitivt rodnar. I vissa fall rör det sig om häpnadsväckande fortellningar, ibland direkt obskyra och ljusskygga sådana. Samma erinran gäller bilderna.

Då sedesam takt och ansvarsfull ton förbjuder mig att här ge exempel uppmanar jag istället läsaren att själv ta del av dessa i boken. Dock vill jag säga att den rent konstnärliga halten stiger varefter intimiteterna och de djupa källorna blottläggs. Dessutom gör den ovana vinklingen  i anslaget - en sorts pseudorojalistisk undergoundsolkig anarkoposition - sitt till att antända och spetsa anrättningen. Och om man som rojalist vid en läsning skall kunna gå obefläckad genom dessa utgjutelser vill det till att den kungliga glansen fortfarande besjälar ens syn med en stadigt brinnande rojalistisk låga. Annars kan det hela bli till en otjänlig plåga.

I övrigt kan man bland annat få en bild av hur tunga kättingar vid kungslig kaj ger en robust erinran om tyngden i vår traditionsrika monarki. Här kan man också läsa hur en känd konstnär vid adelsnamn, en herr De Geer, generöst och chosefritt berättar om sin barndomslek med lillprinsen ( den nuvarande konungen) med intima citat direkt från källan som: "helt förstenade satt vi finklädda småttingar i en barockt inredd slottssal och stirrade på varandra". Detta mjuka anslag får avslutningsvis ge färg till anrättningen och en stund av frid och en sorts ömsint gräv-där-du-stårkänsla över hela ingångspositionen i denna digra postmonarkistiska och pseudoanarkistiska bjudning.

För att ingen skall vara onödigt eller försåtligt glömd i denna enligt mitt förmenande bastant lysande rojalistiska skröna vill jag nämna de medverkande som följer: Lilli von Wallenstein, Charles Eliasson, Magdalena Nordin, Louise Dahl Lindvall, Per Stenborg, Carl Johan de Geer, Hinrich Sachs, Anton Elving, Gunnar Blå, Jim Thorell, Amelie Sundahl, Robert Vallmark,  Emma Engström, Karl Norin, Tina Nykvist, Daniel Diamant, Sara-Vide Ericson, Isak Hall, Oscar Guermouche, Dan Lindau, Anna Kinbom, Iris Smeds, Jens Evaldsson, Åsa Ersmark, Roger von Reybekiel, Emma Sarius, Erick Kvist, Ola Wiklander, Thomas Hämén, Andreas Sandström, Linus Nordensson Spångberg, Victor Rundgren, Ninni Dahlgren, Olav Westphalen, Högberggruppen.

Denna bok är en intimt djuplodande och välgörande vederhäftig och mycket läsvärd skildring i text och bild av de känslomässiga excesser som jäser och iscensätts i samband med kungliga bröllop och rojalistisk yra.

Benny Holmberg

 

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen