Konst: Clay Ketter, Wetterling Gallery - Tidningen Kulturen

Konstkritik
Verktyg
Typografi
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Utopiska drömmar i ett abstrakt formspråk

Leviathan, 2010Clay Ketter
Wetterling Gallery, Stockholm
Fram till 13 november


Människans liv utifrån materialitetens och strukturernas optik. Clay Ketters konst är robust, kraftfull och med tydliga former. En estetik utifrån abstraktioner och dekonstruktioner med politiska och existentiella förtecken.
Wetterlings Gallery visar för tillfället utställningen "We Do What We Do" med Clay Ketter.

Utställningens namn är en anspelning på maffiabossen Tony Sopranos motto, vilket med hänsyn till den aktuella utställningens innehåll väcker många träffande och komiska konnotationer med en allvarlig underton. Den kanske mest slående likheten mellan Tony Soprano och Clay Ketters konst är den ständigt genomträngande blottläggningen av det utrymme som existerar bakom de fasader och strukturer som människan lever.

Den amerikansk-svenske Ketter är ett etablerat namn på den samtida konstscenen och hade förra året en stor separatutställning på Moderna Musset. Ketters konstnärskap innehåller flera skikt, där material, tekniker och framställningsmedium ständigt genomgår nya transformationer i riktning mot innovativa representationer. Den faktiska materialiteten som Ketters verk består utav får en egen narrativ mening, matrialet bär med sig en berättelse som får sin fulla innebörd och styrka i verkets sammansatta helhet.

I den aktuella utställningen presenterar Ketter en ny serie av tematiska verk som är skapade utifrån satellitfotografier av amerikanska samhällen. Fotona har speglats eller sammansatts på ett sådant sätt att de avbildade samhällena fått en inåtvänd karaktär. Verket "Leviathan" (2010)  visar upp ett samhälle som med Ketters dubblerande teknik skapat starka gränser till det ökenlandskap som omsluter det introverta samhället. På satellitfotografiets avstånd grundlägger Ketter skillnaden mellan betraktaren och det samhälle som träder fram. Begreppet skillnad blir ett genomgående tema i verket, där både inre och yttre skillnader upprättas inom ramen för samhället. Tydligast blir skillnaden mellan hem och arbete som i det aktuella verket åtskiljs med en skarp linje, där systemvärldens arkitektoniska strukturer möter livsvärlden och hemmet.

Beach View 7, 2007Ketters verk "Metropolitan Boogie Woogie" (2006) är en tydlig referens till Piet Mondrians klassiska "Broadway Boogie Woogie" (1942-1943). Den abstrakta representationen av stadens struktur är hos Ketter skapad genom ett flertal olika material som till exempel masonit, takpapp och tidningssidor. Med svart takpapp skapas ett vägnät där byggnader med gråa och ljusbruna fasader ställs sida vid sida. Det finns en dyster stämning över verket som även förstärks av de tidningssidor som används för att ge byggnaderna fönster. Mondrians stilrena och livfulla abstraktion av New York transformeras hos Ketter till en abstraktion och uppbyggnad av staden utifrån det orena, anonyma och använda. Verket får en dubbeltydig referens, som vittnar om konsten som en skapelse av både material och idé.

Utställningen har även samlat två av Ketters stiliserade fotografier av orkanen Katarinas förstörelse, ett nedfällt träd i verket "Beach View 7" (2007) signalerar om den plötsliga förändringen av naturens stabilitet. En destruktion och upplösning av staden, som samtidigt är en upplösning av den mänskliga tillvarons trygghet.
Wetterling Gallery har samlat en stark repertoar med verk av Ketter. Som betraktare slås man av att det bakom fasaderna, huskropparna och de arkitektoniska strukturerna existerar en dröm. Satellitfotografierna som i sina förvandlingar blir till avbilder av Gated Communities, användningen av dockhus som material i abstraktionerna av städer och utvikta huskroppar, och den villaförort som framträder i verket "We Do What We Do" (2010) refererar alla till en utopisk dröm.

Clay Ketters konst är mångdimensionell med flera lager av fasader som ständigt upplåter nya former för estetiska upplevelser inom ramen för konstens skilda uttryckssätt och det mänskliga livets förutsättningar.

Mikael Andersson, Henrik Örnlind

 

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen