Litteratur: Gunnar Brulin; Bearbeta mig - Tidningen Kulturen

Litteraturkritik
Verktyg
Typografi
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ögonblick mellan liv och evighet

Omslag av Stefan BergerGunnar Brulin
Bearbeta mig
Mat & Makt förlag

”Händelsen upprepades om och om igen. Han skrev den, läste den och tyckte att han själv blev läst, som om han vore en berättelse som var både bekant och främmande, både bra och dålig. Mellan händelsen och upplevelsen fanns ännu inget påhittat som skapade distans.”

Absurditetens skimmer ligger dallrande över de dagliga rutinerna som skall upprätthålla livslågan och syna resultatet av den fruktansvärda smällen. Krislampor blinkar, tryck höjs och sänks, livet glöder, livsgnistan flämtar, och slocknar, för att åter tändas. Släktingar, sjukhuspersonal, psykologer, läkare, forskare, alla passerar de revy, flockas runt hans bädd, hanterar honom, bearbetar honom, hjälper honom, stressar honom, hela verkligheten blir absurd. Han, Gunnar, patienten, skrattar plötsligt högt vid fel tillfällen, mitt i mätningar, mitt i det prekära krislägets stora frågor och han uppmanas att bruka lite allvar.

Hur skadad är han? Har hjärnan fått skador? Kommer han att kunna rehabiliteras? Och den djupare frågan ställs, om hur bräckligt livet egentligen är.

”bakom gröna glasögon satt han på en matta av betablockad

och lät sig förflyttas mellan Stockholms sjukhus:

hjärtat behandlades på Sös,

käken på Karolinska

och hjärnan på Danderyd”

Det är en överväldigande historia om en omvälvande händelse i Gunnar Brulins liv vilken i ett enda ödesdigert ögonblick placerar honom i det bräckliga skiktet mellan livet och det där andra, det där bortom, det oidentifierbara, det vi kallar döden.

Brulin har skrivit en bok som i sitt uttryck inte liknar något jag läst i detta ämne tidigare. Med sinne för det absurda och med en imponerande distans trots belägenheten berättar han om en odyssé´ från en vardag med kanelbullen som höjdpunkt till ett plötsligt blixtnedslag i form av en hjärtinfarkt. I uppvaknandet till en skrämmande situation bryter frågor om livet och existensen sönder varje vardaglig stunds omsorg om de löpande frågorna i den långa konvalescensen.

Gunnar Brulins bok Bearbeta mig, handlar om den hemska olyckan när han körde ikull på cykeln vid Norr Mälarstrand i Stockholm efter att mitt i cyklandet fått en hjärtinfarkt och där han slår i huvudet och bryter käken i fallet. En olycka som så när kostade honom livet och som resulterat i denna skildring av hur en plötslig händelse kan skapa helt nya förutsättningar. Allt blir ifrågasatt, vardagen, självbilden, det sociala livet. Den förhöjda medvetenheten om att ha en kropp, att denna betyder allt, att liv och fysik hör ihop, att existensen är bräcklig, att döden kan lura bakom nästa ögonblick.

Och, att ovanpå detta hemska, detta stora livsavgörande, vakna upp till en existens i en absurd 'arbetslinjevärld' gränsar det absolut groteska: ”'Det är ett intyg du måste skicka in', förtydligade hon med större eftertryck. Arbetsgivaren måste garantera att det inte finns några arbetsuppgifter som du kan göra efter ett hjärtstopp.'”

Gunnar Brulin har skrivit en skildring av något vi alla önskar slippa men som vi fruktar, den plötsliga olyckan, scenförändringen, dödens närhet. Han har gjort det med den autentiska, självupplevda känslan men också med den drivne författarens förmåga till distans. De djupa filosofiska livsfrågorna kommer här upp till dagordningen, mitt i smärtan, mitt i faran och eländet, mitt i Gunnars skräck och den anhörigas famlande oro.

Jag rekommenderar denna bok för dess dimension om livets egentliga betydelser och insikter om dess möjliga vardagliga underverk. Om hur stark en människa kan vara i sitt sammanhang och hur livsavgörande rådiga medmänniskors handfasta ingripande kan bli. Jag tror att många av oss som själva eller genom medmänniskor drabbats av den plötsliga katastrofen, det hastiga insjuknandet, den förödande diagnosen, har stor behållning av att läsa denna bok. Men också för den som är mitt i livet, där allt tycks rulla på ostört och obefläckat. Här finns en möjlighet att i Gunnars följd stanna upp och fundera över hur tunn den existentiella tråden ändå kan vara mellan livet och evigheten.

Gunnar Brulin är verksam som reporter på facktidningen Mål & Medel och har tidigare givit ut: Blågul slaktare och Depån, böcker vilka väckt starkt gensvar med sina bitvis oförutsägbara texter som mitt i sina vardagliga ämnen förflyttar sig över hisnande filosofiska djup

 

Benny Holmberg

 

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen

Cron Job Starts