Litteratur · Victor Klemperer : LTI. Tredje rikets språk - Tidningen Kulturen

Litteraturkritik
Verktyg
Typografi
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ltiGivakt på språket!

Författare: Victor Klemperer
Titel: LTI. Tredje rikets språk - En filologs anteckningsbok
Övers.: Tommy Andersson
Förlag: Glänta produktion

Nazismens allra effektivaste propagandamedel var dess språk. Offentligt men samtidigt hemligt. LTI står för Lingua tertii imperii, Tredje rikets språk. Det är den överlevande juden Victor Klemperers benämning på den förgiftade tyska som alla pratade. Fram till Hitlers maktövertagande 1933 var Klemperer tysk professor i romanska språk vid universitetet i Dresden. Sedan arbetade han i fabrik. Där fick de som var judar inte lyssna på radio, läsa böcker eller tilltala ariska kolleger. Men han snappade upp och smygläste. Och noterade allt om LTI i sin hemliga anteckningsbok. Ida Westin läser en fascinerande, lärd, filosofisk och viktig bok som visar språkets onda potential.

Den nazistiska doktrinen byggde på övertygelsen om att massan inte tänker och att den helt och hållet kan fördummas. Propagandaapparaten använde sig givetvis skrupelfritt av numeriska överdrifter vid  nyhetsrapportering om antal döda fiender. Hundratals blev tusentals och så vidare. Dessutom användes superlativ som total och enastående i mycket stor omfattning.

Ett viktigt psykologiskt bedrägeri var att man undvek att tala om förluster. Goebbels gjorde sig populär genom att flörta med människors svaghet för tävlan och idrottens gemenskapande. Inte ens den tyska förlusten vid Stalingrad 1943 kunde få honom att överge sin råbarkade boxningsmetaforik som nästan framstår som komisk: "Vi torkar blodet ur ögonen för att kunna se klart, och när det är dags att gå andra ronden står vi åter på stadiga ben."

Klemperer skriver: "Ord kan vara som mycket små arsenikdoser: de sväljs helt obemärkt, de tycks inte ha någon verkan men efter ett tag verkar giftet ändå."  Men energiskt och osentimentalt öser han ut exempel som motgift. Hitler framträder med gammaldags kunglig makt genom omskrivningen av det preussiska uttrycket: "För Führer och fosterland".

"Vi behöver inte veta vad Führern tänker göra - vi tror på honom!" Här får Hitler gudomlig status i ett av Goebbels tal 1941. Nazismen skulle bli den nya trosinriktningen. Tyskland omtalas som det eviga riket, eller det tusenåriga och Führern som vår frälsare. I det heliga kriget stupade många "i sin fasta tro på Führern" noterar Klemperer i sin bok.

Holy war - är inte det kriget mot terrorismen? Nya arbetarpartiet - vilket svenskt parti kan det vara? Vad betyder det? En rolig och kreativ lektion i svenska eller mediekunskap vore att låta elever leta överdrifter, upprepningar, känslovädjan, lögner, exkluderande/inkluderande förkortningar och omskrivningar på våra dagstidningars ledarsidor, i reklam eller i politikers tal. Reklamspråk och viss politisk retorik delar faktiskt en hel del stilistiska figurer med LTI. Victor Klemperers bok aktiverar kritiska tankar mot överhetens manipulation i alla samhällen i alla tider. Och ger en viktig nyckel till gåtan hur kunde det ske.

Ida Westin

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen